7

Звуки мови голосні і приголосні

Автор публикации:
Дата публикации:
Краткое описание:

1
Тема уроку: Звуки мови і звуки мовлення. Голосні і приголосні звуки.
Тема уроку: Звуки мови і звуки мовлення. Голосні і приголосні звуки.
2
Завдання уроку: поглибити і систематизувати знання учнів про звукову систему...
Завдання уроку: поглибити і систематизувати знання учнів про звукову систему української мови, удосконалити знання про голосні та приголосні звуки, навчитися відрізняти звуки від букв, розвивати вміння аналізувати голосні та приголосні звуки, виховувати шанобливе ставлення до української мови.
0
 
Благодаря этой рекламе сайт может продолжать свое существование, спасибо за просмотр.
3
Знайомство з лінгвістичними поняттями Фонетика – розділ науки про мову, який...
Знайомство з лінгвістичними поняттями Фонетика – розділ науки про мову, який вивчає звуковий склад мови, творення звуків та їх властивості. Графіка – наука, що вивчає систему умовних знаків для передачі звуків мови на письмі. Орфоепія- це розділ науки про мову, в якому вивчається система норм літературної вимови. Орфографія – це один з розділів правопису (орфоепії), система правил про способи передачі на письмі звукового складу слів, написання їх, вживання великої букви, переніс слів з рядка в рядок.
4
Актуалізація опорних знань, умінь і навичок Уважно прослухайте текст "Превели...
Актуалізація опорних знань, умінь і навичок Уважно прослухайте текст Превеликий характерник та дайте відповіді на запитання: Хто є головним героєм переказу? Чому люди Сірка називали превеликим характерником? Поясніть значення слів ратище, шайтан, Случ. Зробіть звуко-буквенний аналіз слова ратище.
5
Спостереження за теоретичним матеріалом Звуки мовлення - найменші неподільні...
Спостереження за теоретичним матеріалом Звуки мовлення - найменші неподільні одиниці, які ми вимовляємо і чуємо Голосні (6) Ненаголошені Наголошені Приголосні (32) Дзвінкі Глухі Тверді Мякі Тверді Мякі [а] [о] [у] [е] [и] [і] [б] [д] [з] [дз] [ж] [дж] [г] [ґ] [л] [м] [н] [р] [в] - [д] [з] [дз] - - - - [л] - [н] [р] - [й] [п] [т] [с] [ц] [ш] [ч] [х] [к] [ф] - [т] [с] [ц] - - - - -
6
Спостереження-дослідження Поясніть схему: звуки мови гуркотіння грому крики ц...
Спостереження-дослідження Поясніть схему: звуки мови гуркотіння грому крики цвірінькання ЗВУКИ кашляння шарудіння листя свист плескіт хвиль хропіння шум вітру
7
Спостереження-дослідження Які мовні органи беруть участь у творенні голосних...
Спостереження-дослідження Які мовні органи беруть участь у творенні голосних звуків? Які мовні органи беруть участь у творенні приголосних звуків? (губи - [б], [п], [в], [м], [ф], глотка – [г], язик - [д], [д], [т], [т], [з], [з], [с], [с], [дз], [дз], [ц], [ц], [л], [л], [н], [н], [р], [р], [ж], [ш], [дж], [ч], [к], [х], [ґ])
8
Робота з підручником Прочитати вірш вправи 173 і списати друге речення, в кож...
Робота з підручником Прочитати вірш вправи 173 і списати друге речення, в кожному слові визначити голосні і приголосні звуки за зразком. Виконати вправу 175. Виконати вправу 177 (1). Виконати вправу 178 (2).
9
Систематизація та узагальнення знань Чи є різниця між звуками мови і звуками...
Систематизація та узагальнення знань Чи є різниця між звуками мови і звуками живої й неживої природи? Що ви дізналися на уроці про голосні й приголосні звуки (фонеми)?
10
Домашнє завдання Вивчити правила на стор.85. Виконати вправи: початковий, сер...
Домашнє завдання Вивчити правила на стор.85. Виконати вправи: початковий, середній рівень – впр.180, с.87 достатній, високий рівень – впр.174 (1-3), с.86
 
 
X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте её своим друзьям в любой соц. сети.

После этого кнопка ЗАГРУЗКИ станет активной!

Кнопки рекомендации:

загрузить презентацию