Учебно-наглядное пособия для уроков сольфеджио в начальных классах ДМШ

Автор публикации:
Дата публикации:
Краткое описание:

1
Шығыс Қазақстан облыстық білім басқармасы Көкпекті аудандық білім, денешынық...
Шығыс Қазақстан облыстық білім басқармасы Көкпекті аудандық білім, денешынықтыру және спорт бөлімі КМҚК «Балалар өнер мектебі»    Сольфеджио пәнінен бастауыш сыныптарға оқу-көрнекілік әдістемесіне арналған қосымша Приложение к   Учебно-наглядному пособию по сольфеджио для начальных классов ДМШ Құрастырушы: Сольфеджио сабағының окытушысы: Таныбаева Шарипа Саруаровна КӨКПЕКТі 2016 жыл           Ноталық белгілер- Нотные знаки
2
Бекітемін : Келісемін: Директор КМҚК “ Балалар өнер мектебі “ оқу ісінің мең...
Бекітемін : Келісемін: Директор КМҚК “ Балалар өнер мектебі “ оқу ісінің меңгерушісі Сулейменов А .Д Байгалиева А.А.    Сольфеджио пәнінен бастауыш сыныптарға оқу-көрнекілік әдістемесіне арналған қосымша  Приложение к Учебно-наглядному пособию по сольфеджио для начальных классов ДМШ           Ноталық белгілер- Нотные знаки
0
Благодаря этой рекламе сайт может продолжать свое существование, спасибо за просмотр.
3
Ы. Алтынсарин: «Балаға айтып түсіндіргеннен гөрі, қолымен ұстап, көзімен к...
Ы. Алтынсарин: «Балаға айтып түсіндіргеннен гөрі, қолымен ұстап, көзімен көріп, мұрнымен иіскеп түсіндірген сабақ ұғымды» деген. Сондықтан оқушыларға білімді сапалы меңгертуде көрнекілік әдісін пайдаланудың маңызы зор.
4
Сольфеджио теория негізі пәнінен бастауыш сыныптарға арналған оқу-көрнекілік...
Сольфеджио теория негізі пәнінен бастауыш сыныптарға арналған оқу-көрнекілік әдістемесі: 26плакат, А4 форматында, Атаулы оқу-көрнекілік әдістемесі 26плакаттан кұралған Тақтаға орналасқанда оқушылардың музыкалық қабілетін өсіру мақсатында іздену мен шығармашылық ойлауға жағдай туғызады . Учебно-наглядное пособие для уроков теории музыки и сольфеджио в начальных классах : 26 плакатов формата А4 Будучи размещёнными на видных местах, плакаты способствуют быстрому запоминанию и усвоению материала. Цель данного пособия - помогать ребёнку познавать мир музыки, осваивать.теорию .     Аннотация Это пособие с успехом может использоваться, как для групповых занятий по сольфеджио и индивидуально.
5
Музыкалық дыбыстардың атаулары-Названия звуков
Музыкалық дыбыстардың атаулары-Названия звуков
6
Ноталық жүйе (Ноталық стан) -нотный стан
Ноталық жүйе (Ноталық стан) -нотный стан
7
Ноталар жүйе сызықтарының өзінде: Сызықтардың араларында: Жүйе сызықтарының а...
Ноталар жүйе сызықтарының өзінде: Сызықтардың араларында: Жүйе сызықтарының астында және үстінде жазылады:
8
Ноталар узақтығы Длительности нот Целая - - Бүтін Половинная - - жарты Четве...
Ноталар узақтығы Длительности нот Целая - - Бүтін Половинная - - жарты Четвертная- - төрттік Восьмая- - сегіздіік Шестнадцатая- - оналтылық
9
Ноталардың ұзақтығын бөлшектеу кестесі схема длительности нот
Ноталардың ұзақтығын бөлшектеу кестесі схема длительности нот
10
СКРИПКА КІЛТІ, «соль кілті»- СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ, «ключ соль»
СКРИПКА КІЛТІ, «соль кілті»- СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ, «ключ соль»
11
ТАКТ ЖӘНЕ ТАКТ СЫЗЫҚТАРЫ ТАКТ и ТАКТОВАЯ ЧЕРТА ТАКТ
ТАКТ ЖӘНЕ ТАКТ СЫЗЫҚТАРЫ ТАКТ и ТАКТОВАЯ ЧЕРТА ТАКТ
12
Размер обозначается цифрами и буквой Өлшемдік үлестер С
Размер обозначается цифрами и буквой Өлшемдік үлестер С
13
Гамма до мажор I II III IV V VI VII I До мажор гаммасының сатылары төмен қара...
Гамма до мажор I II III IV V VI VII I До мажор гаммасының сатылары төмен қарай: I VII VI V IV III II I До мажор гаммасыныңсатыларыжоғарықарай: До мажор гаммасыныңсатыларыжоғарықарай:
14
Тоникалық үшдыбыстық- Тоническое трезвучие I III V
Тоникалық үшдыбыстық- Тоническое трезвучие I III V
15
Кіріспе сатылар – вводные звуки VII I II
Кіріспе сатылар – вводные звуки VII I II
16
Жарты тон және тон   тон тон жарты тон тон тон жарты тон тон
Жарты тон және тон   тон тон жарты тон тон тон жарты тон тон
17
Минордын үш турі VII↑ VI↑ VII↑ Әуендікляминоргаммасытөменқарай: Гармониялық л...
Минордын үш турі VII↑ VI↑ VII↑ Әуендікляминоргаммасытөменқарай: Гармониялық ля минор гаммасы: I II III IV V VI VII↑ I Әуендік ля минор гаммасыжоғарықарай: Табиғи ля минор гаммасы:
18
Диез – нотаны жарты тонға биіктететің белгі Диез – знак повышения ноты на пол...
Диез – нотаны жарты тонға биіктететің белгі Диез – знак повышения ноты на пол тона Альтерация белгілері
19
Бемоль жарты тонға төмендету белгісі Бемоль – знак понижения ноты на пол тона
Бемоль жарты тонға төмендету белгісі Бемоль – знак понижения ноты на пол тона
20
Бекар – знак отказа Бекар – жою белгісі
Бекар – знак отказа Бекар – жою белгісі
21
Үзіліс (пауза)  Бүтін үзіліс Жартылық үзіліс Ширек үзіліс   Сегіздік үзіліс
Үзіліс (пауза)  Бүтін үзіліс Жартылық үзіліс Ширек үзіліс   Сегіздік үзіліс
22
Реприза қайталау белгісі- знак повторения
Реприза қайталау белгісі- знак повторения
23
Реприза- қайталау белгісі- знак повторения
Реприза- қайталау белгісі- знак повторения
24
2.БАС КІЛТІ «фа» кілті БАСОВЫЙ КЛЮЧ,КЛЮЧ « ФА»
2.БАС КІЛТІ «фа» кілті БАСОВЫЙ КЛЮЧ,КЛЮЧ « ФА»
25
Өлшем 3/4 әлді әлсіз әлсіз әлді әлсіз әлсіз 1ге 3ке 2ге
Өлшем 3/4 әлді әлсіз әлсіз әлді әлсіз әлсіз 1ге 3ке 2ге
26
Өлшем 4/4( С) әлді әлсіз орташа әлсіз үлес үлес әлді үлес үлес 4/4 өлшемге ди...
Өлшем 4/4( С) әлді әлсіз орташа әлсіз үлес үлес әлді үлес үлес 4/4 өлшемге дирижерлау схемасы:
27
Фермата Фермата – берілген дыбысты, жазылғанына қарамай, сәл ұзағырақ шыдау к...
Фермата Фермата – берілген дыбысты, жазылғанына қарамай, сәл ұзағырақ шыдау керек екенін білдіретін белгі. Белгіленуі -
28
Аралықтар (интервалдар) Аралықтардың атаулары: Аты белгіленуі Прима – бірінші...
Аралықтар (интервалдар) Аралықтардың атаулары: Аты белгіленуі Прима – бірінші 1 Секунда – екінші 2 Терция – үшінші 3 Кварта – төртінші 4 Квинта – бесінші 5 Секста – алтыншы 6 Септима – жетінші 7 Октава – сегізінші 8
29
Аралықтар (интервалдар) прима секунда терция кварта квинта секста септима ок...
Аралықтар (интервалдар) прима секунда терция кварта квинта секста септима октава
30
Негізгі динамикалық иірімдердің таблицасы Толық жазылуы Қысқартылған түрінде...
Негізгі динамикалық иірімдердің таблицасы Толық жазылуы Қысқартылған түрінде жазылуы Айтылуы Мағынасы piano mezzo piano pianissimo forte mezzo forte fortissimo Crescendo diminuendo p mp pp f mf ff пьяно меццо- пьяно пьяниссимо форте меццо- форте фортиссимо крещендо диминуендо ақырын тымақырын емес өтеақырын қатты тымқатты емес өтеқатты күшейтілу әлсірете
31
Динамикалық белгілер- Динамические оттенки
Динамикалық белгілер- Динамические оттенки
32
Мазмұны   Кіріспе Музыкалық дыбыстардың атаулары ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ...
Мазмұны   Кіріспе Музыкалық дыбыстардың атаулары ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ 1 қосымша Дыбыстардың ноталық жүйеде жазылу ережелері. Ноталар. 2-3 қосымша Ноталардың ұзақтығы 4 қосымша Скрипка кілті 5 қосымша Дыбыстың өлшеуі. Такт. Такт сызығы. Өлшем 2/4. 6-7 қосымша До мажор гаммасы 8-9-10-11 қосымша  Минордың үш түрі 12 қосымша Альтерация белгілері 13-14-15 қосымша  Үзіліс (пауза) 16 қосымша Реприза 17-18 қосымша Бас кілті 19 қосымша Өлшем ¾ 20 қосымша Өлшем 4/4 21 қосымша Фермата 22 қосымша Аралықтар (интервалдар) 23-24 қосымша Динамикалық иірімдердің белгіленуі 25-26 қосымша
33
Пайдаланған әдебиеттер,интернет сілтемелер:- Использованная литература, интер...
Пайдаланған әдебиеттер,интернет сілтемелер:- Использованная литература, интернет ссылки :  Пайдаланған әдебиеттер: 1.Ә.Әбдікәрімұлы Музыка теориясының негіздері Изд «Кайнар»Алматы.1996. 2.Вахромеев В.Элементарная теория музыки.Изд.М.М.1967. 3.Максимов С. Музыкальная грамота.Изд. М.М.1968. 4.Курс теории мызыки( под общей редакцией А.Островского) Изд.” Музыка”.Ленинградского отделения.1978 5.Г. А. Фридкиннің «Практическое руководство по музыкальной грамоте» (Москва, 1968 .). 6.Рахыжанова Г.М «Музыка сауаты» .Алматы.2010 интернет сілтемелер: 7.infourok.ru 8. ссылка https://yandex.kz/  9.https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Музыкальные_термины 10.dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6207/ТЕРМИНЫ
X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте её своим друзьям в любой соц. сети.

После этого кнопка ЗАГРУЗКИ станет активной!

Кнопки рекомендации:

загрузить презентацию