• Учителю
 • Довідка наступності між початковою та основною школою

Довідка наступності між початковою та основною школою

Автор публикации:
Дата публикации:
Краткое описание:
предварительный просмотр материала

ДОВІДКА

щодо адаптації учнів 5-х класів


Селецьку Т.П., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка ознайомила присутніх з підсумками комплексного контролю щодо наступності у навчанні та вихованні учнів 5-А класів.

З 05.10.2015 р. по 16.10.2015 р. згідно з річним планом роботи школи у 2015/2016 навчальному році було проведено комплексний контроль «Наступність у навчанні та вихованні учнів 5-х класів».

Контроль було здійснено за наступними параметрами:

• оцінювання ефективністі роботи вчителів - предметників щодо оцінювання навчальних досягнень учнів (відвідано уроки вчителів, які працюють у 5-х класах);

• виявлення рівня викладання предметів через оцінку базових знань, умінь і навичок учнів (проведення діагностичних контрольних робіт з математики, української мови, російської мови, іноземної мови),

 • проведення анкетування учнів 5-х класів щодо ставлення їх до навчання та виявлення самооцінки впевненості в собі,

 • проведено порівняльний аналіз результатів ДПА та діагностичних контрольних робіт

У школі була проведена достатня підготовча робота :

1. У відповідності з річним планом роботи школи був складений графік проведення адміністративних контрольних робіт.

2. Матеріали для проведення контрольних робіт були узгоджені з вчителями початкових класів.

3. Своєчасно були підготовлені листи для звітування учителів української мови, російської мови, англійської мови та математики щодо результатів виконання контрольних робіт учнями 5-х класів .

4. Тексти контрольних робіт враховували рівень сформованості компетенцій учнів на кінець 4-го класу.

Метою проведення контрольних робіт було забезпечення наступності у навчанні між школами І та ІІ ступеню; визначення рівня сформованості компетенцій учнів з української мови та математики; виявлення недоліків у знаннях учнів з метою їх усунення та корекції.

Учні 5-А класу виконували контрольну роботу з української мови.

У 5-А класі навчається 25 учнів, тестову контрольну роботу з української мови виконало 23 учнів, з них :

 • на початковому рівні - 1 учень (4 %);

 • середній рівень - 16 учнів (69,5%);

 • достатній рівень - 5 учнів (22%);

 • високий рівень - 1 учень (4 %).

Якість навчальних досягнень учнів 5-А класу - 26 % (6 учнів виконали контрольну роботу на достатньому та високому рівнях).

У 5-Б класі навчається 23 учні, тестову контрольну роботу з української мови виконало 21 учнів, з них :

 • на початковому рівні - 0 учнів (0 %);

 • середній рівень - 6 учнів (29%);

 • достатній рівень - 15 учнів (71%);

 • високий рівень - 0 учень (0 %).

Якість навчальних досягнень учнів 5-Б класу - 71 % (15 учнів виконали контрольну роботу на достатньому рівні).

Результати закінчення учнями 4 -х класів:

Якість навчальних досягнень в 4-А класі 75 % (18 учнів закінчили минулий навчальний рік на достатньому та високому рівнях), у 4-Б класі - 64 % (14 учнів закінчили навчальний рік на достатньому рівні)

Українська мова 4-ті класи за 2014/2015 н.р.

клас

П

С

Д

В

К-кість

%

К-кість

%

К-кість

%

К-кість

%

4-А

24


6

25

14

59

4

16

4-Б

22


8

36

14

64

0

0


46


14

30

28

61

4

9Аналіз рівня сформованості компетенцій учнів з української мови дає можливість зробити такі висновки:

1.Загальний відсоток успішності НДУ учнів 5-А класів складає 26 %, 5-Б класу - 71 %

2. 1 учень виконав роботу на початковому рівні (учень 5-А класу)

3.Учні 5-Б класу мають знання на достатньому рівні (15 учнів) значно кращі ніж учні 5-А класі (на 6 учнів)

4. Як свідчать результати порівняння, з 32 учнів, які отримали у 4 класі з української мови оцінки достатнього та високого рівня, 21 учень підтвердив цей рівень на початку року у 5-х класах. Збільшилась кількість учнів, які написали роботу на середньому рівні (було 14 стало 22), зменшилась кількість учнів, які працюють на достатньому рівні (було 28 стало 20) кількість учнів, які працювали на високому рівні зменшилась ( було 4 стало 1), з'явився 1 учень, який написав роботу на початковому рівні.( було 0 стало 1), оцінки учнів 5-А класу погіршились в порівнянні з минулим роком.

Учні 5-х класів допустили помилки під час виконання контрольної роботи. Це дало можливість зробити такий висновок:

 1. Правила, які засвоєні не всіма учнями :

 • правопис іменників;

 • синтаксис простого речення;

 • пунктуація простого речення;

 • правопис дієслів на - ть, -ться;

 • правопис ненаголошених голосних;

 • плутають типи мовлення: опис, розповідь.

 1. Причини, з яких допущені помилки :

 • відсутність навичок роботи з тестовими завданнями;

 • слабкий лексичний запас;

 • не привчені вчити правила правопису апострофа, м'якого знака, переносу із рядка в рядок, відсутність знання по розділові знаки в простому реченні;

 • неуважність,

 • роботи учнів 5-Б класу неохайні та брудні.

Прогалини , які мають місце у знаннях учнів, повинні бути проаналізовані як учителями української мови для організації подальшої роботи, так і вчителями початкової школи з метою організації своєчасної роботи по забезпеченню наступності у навчанні між школами і та ІІ ступенів.

Учні 5-х класів виконували контрольну роботу з російської мови

Всього у 5-А класі навчається 25 учнів, роботу виконувало 24 учні, з них :

* на початковому рівні - 0 учнів

* на середньому рівні - 5 учнів( 21 %)

* на достатньому рівні - 15 учнів (63 %);

* на високому рівні - 4 учні (17 %)

Якість навчальних досягнень учнів - - 79 % (19 учнів виконали роботу на достатньому та високому рівнях).

Всього у 5-Б класі навчається 23 учнів, роботу виконувало 22 учні, з них :

* на початковому рівні - 3 учні (14 %)

* на середньому рівні - 9 учнів( 41 %)

* на достатньому рівні - 11 учнів (50 %);

* на високому рівні - 0 учні (0 %)

Якість навчальних досягнень учнів - - 50 % (11 учнів виконали роботу на достатньому та високому рівнях).


Російська мова учнів 4-х класів за 2014/2015 навчальний рік :


клас

П

С

Д

В

К-кість

%

К-кість

%

К-кість

%

К-кість

%

4-А

24


7

30

13

54

4

16

4-Б

22


9

41

13

59

0

46


16

35

26

57

4

9


Якість навчальних досягнень 65 % (30 учнів закінчили минулий навчальний рік на достатньому та високому рівнях)

Порівняльна діаграма навчальних досягнень учнів

Аналіз рівня сформованості компетенцій учнів з російської мови дає можливість зробити такі висновки :

1.Загальний відсоток успішності навчальних досягнень - 65 %, що відповідає успішності учнів у минулому році.

2. На початковому рівні роботу виконало 3 учні, у минулому році - 0.

3.Як свідчать результати порівняння з 30 учнів, які отримали у 4-х класах з російської мови оцінки достатнього та високого рівня, 30 учнів підтвердили цей рівень на початку року у 5 класі. Зменшилась кількість учнів, які працювали на середньому рівні.(було 16 стало 14), збільшилась кількість учнів, які мають початковий рівень (було 0 стало 3).

Учні 5-х класів допустили помилки під час виконання контрольної роботи.

Причинами, з яких допущені помилки :

 • неуважність при списуванні слів;

 • не привчені вчити правила,

 • не вірно виконують розбір слова за будовою,

 • не правильно поділяють слова по складах

Це дало можливість зробити такий висновок:

Прогалини, які мають місце у знаннях учнів, повинні бути проаналізовані як учителем російської мови для організації роботи з учнями., так і всіма учителями початкової школи з метою вироблення єдиних вимог щодо оформлення та перевірки робіт учнів.

Учні 5-А класу виконували контрольну роботу з англійської мови.

У 5-А класі навчається 25 учнів, тестову контрольну роботу з української мови виконало 21 учень, з них :

 • на початковому рівні - 2 учні (9,5 %);

 • середній рівень - 13 учнів (61,9%);

 • достатній рівень - 5 учнів (24 %);

 • високий рівень - 1 учень (5 %).

Якість навчальних досягнень учнів 5-А класу - 29 % (6 учнів виконали контрольну роботу на достатньому та високому рівнях).

У 5-Б класі навчається 23 учні, тестову контрольну роботу з української мови виконало 19 учнів, з них :

 • на початковому рівні - 0 учнів (0 %);

 • середній рівень - 8 учнів (42%);

 • достатній рівень - 12 учнів (63%);

 • високий рівень - 2 учні (11 %).

Якість навчальних досягнень учнів 5-Б класу - 74 % (14 учнів виконали контрольну роботу на достатньому та високому рівні).

Результати закінчення учнями 4 -х класів:

Якість навчальних досягнень в 4-А класі 71 % (17 учнів закінчили минулий навчальний рік на достатньому та високому рівнях), у 4-Б класі - 77 % (17 учнів закінчили навчальний рік на достатньому рівні)

Іноземна мова початкова школа за 2014/2015 н.р.

клас

П

С

Д

В

К-кість

%

К-кість

%

К-кість

%

К-кість

%

4-А

7

35

14

51

3

14

4-Б

5

23

13

59

4

18


12

26

27

59

7

15


Порівняльна діаграма навчальних досягнень учнів


Аналіз рівня сформованості компетенцій учнів з англійської мови дає можливість зробити такі висновки:

1.Загальний відсоток успішності НДУ учнів 5-А класу складає 29 %, 5-Б класу - 74 %

2. 2 учні виконав роботу на початковому рівні (учні 5-А класу)

3.Учні 5-Б класу мають знання на достатньому рівні (12 учнів) значно кращі ніж учні 5-А класі (на 5 учнів)

4. Як свідчать результати порівняння, з 34 учнів, які отримали у 4 класі з англійської мови оцінки достатнього та високого рівня, 17 учнів підтвердили цей рівень на початку року у 5-х класах. Збільшилась кількість учнів, які написали роботу на середньому рівні (було 12 стало 21), зменшилась кількість учнів, які працюють на достатньому рівні (було 27 стало 17) кількість учнів, які працювали на високому рівні зменшилась ( було 7 стало 3), 2 учні написали роботу на початковому рівні.( було 0 стало 2), оцінки учнів 5-А класу погіршились в порівнянні з минулим роком.

Учні 5-х класів допустили помилки під час виконання контрольної роботи. Це дало можливість зробити такий висновок:

 1. Правила, які засвоєні не всіма учнями :

 • правопис іменників;

 • синтаксис простого речення;

 • пунктуація простого речення;

 • правопис дієслів на - ть, -ться;

 • правопис ненаголошених голосних;

 • плутають типи мовлення: опис, розповідь.

 1. Причини, з яких допущені помилки :

 • неуважність.,

Прогалини , які мають місце у знаннях учнів, повинні бути проаналізовані як учителями української мови для організації подальшої роботи, так і вчителями початкової школи з метою організації своєчасної роботи по забезпеченню наступності у навчанні між школами і та ІІ ступенів.

Учні 5-х класів виконували контрольну роботу з математики.

Всього у 5-А класі навчається 25 учнів, роботу виконувало 20 учнів, з них :

* на початковому рівні - 0 учнів ( 0 %)

* на середньому рівні - 11 учнів( 38%)

* на достатньому рівні - 7 учнів (34 %);

* на високому рівні - 2 учнів (21%)

Якість навчальних досягнень учнів - 45% (9 учнів виконали роботу на достатньому та високому рівнях).

Всього у 5-Б класі навчається 23 учнів, роботу виконувало 23 учнів, з них :

* на початковому рівні - 12 учнів ( 52 %)

* на середньому рівні - 7 учнів( 30 %)

* на достатньому рівні - 4 учнів (18 %);

* на високому рівні - 0 учнів (0 %)

Якість навчальних досягнень учнів - 18% (9 учнів виконали роботу на достатньому рівні).

Результати закінчення учнями 4 класу :

на початковому рівні - 0 учнів (0 %);

середній рівень - 3 учнів (7%)

достатній рівень - 20 учнів (67 %);

високий рівень - 8 учнів (26 %).

Якість навчальних досягнень 93 % (28 учнів закінчили минулий навчальний рік на достатньому та високому рівнях)

Порівняння за результатами закінчення 2014/ 2015 навчального року

Математика початкова школа за 2014/2015 н.р.

клас

П

С

Д

В

К-кість

%

К-кість

%

К-кість

%

К-кість

%

4-А

3

12

14

58

7

30

4-Б

6

28

13

59

3

13


9

20

27

59

10

22


Якість навчальних досягнень в 4-х класів 80 % (37 учнів закінчили минулий навчальний рік на достатньому та високому рівнях)

Аналіз рівня сформованості компетенцій учнів з математики дає можливість зробити такі висновки :

 1. Загальний відсоток успішності навчальних досягнень -18%, було у 4-х класах 80%

 2. На початковому рівні роботу виконало 12 учнів

 3. Як свідчать результати порівняння з 37 учнів, які отримали у 4 класі з математики оцінки достатнього та високого рівня, тільки 13 учнів підтвердили цей рівень на початку року у 5 класі. Зменшилась кількість учнів, які працювали на достатньому рівні.( було 27 стало 11) та на високому рівні (було 10 стало 2), збільшилась кількість учнів, які працювали на початковому рівні ( було 0, стало 12).

Учні 5-х класів допустили помилки під час виконання контрольної роботи. Це дало можливість зробити такий висновок:

Матеріал, який засвоєний не всіма учнями:

 • множення і ділення у стовпчик;

 • розв'язування задач;

 • знаходження площі квадрата,

 • рішення прикладів на всі дії (незадовільне знання таблиці умноження),

 • незнання всіх правил рішення рівнянь
  Причинами, з яких допущені помилки :

 • недостатня сформованість навичок множення та ділення багатоцифрових чисел у стовпчик;

 • неуважність;

 • не привчені вчити правила,

Прогалини, які мають місце у знаннях учнів, повинні бути проаналізовані як учителями математики для організації роботи з учнями., так і всіма учителями шкільного методичного об'єднання вчителів математики, а також учителями початкової школи з метою вироблення єдиних вимог щодо оформлення та перевірки робіт учнів,

контроль на уроках знання таблиці умноження, знання правил розв'язання рівнянь, більше вирішувати завдань різного характеру

Так, з метою діагностики проблеми наступності між початковою і середньою школою учням п'ятих класів було запропоновано анкетування. В дослідженні приймало участь 43 учні.

За результатами анкетування

Високу ступінь впевненості в собі, самостійність і рішучості при прийнятті відповідальних рішень 9 учнів 5-А та 9 учнів - 5-Б класу

Потребу в обговоренні своїх дій з друзями, близькими; обирати завдання середньої складності -10 учнів - 5А клас та 8 учнів - 5Б класу

Невпевнені в своїх силах, явно занижений рівень в плановананні діяльності у 3 учнів 5-А класу та 3 учні 5Б класу

З 22 учнів 5-А класу позитивно ставиться до школи, вимоги сприймають адекватно, навчальний матеріал засвоюють легко, глибоко, повністю, розв'язують ускладнені задачі, старанні, уважні, слухають вказівки, роз'яснення вчителя, виконують доручення без зайвого контролю, виявляють великий інтерес до самостійної роботи, готуються до всіх уроків, мають у школи позитивний статус - 3 учні

Учів, які позитивно ставляться до школи, її відвідування не викликають негативних переживань, розуміють навчальний матеріал, якщо вчитель викладає його детально і наочно, засвоюють головний зміст навчальних програм; бувають зосередженим тільки тоді, коли зайняті чимось для себе цікавим; громадські доручення виконує сумлінно; товаришують з багатьма однокласниками - 14

Негативно або індиферентно ставиться до .школи, бувають скарги на погане самопочуття, домінує пригнічений настрій; спостерігається порушення дисципліни, матеріал, який пояснює вчитель, засвоюють фрагментарно, самостійна робота з підручником для них ускладнена, при виконанні самостійних навчальних завдань не виявляють зацікавленості, до уроків готуються нерегулярно, потребують постійного контролю, систематичного нагадування і спонукання з боку вчителів і батьків; зберігають працездатність і увагу за умови тривалих пауз для відпочинку; близьких друзів немають у 5-А класі - 5 учнів

З 21 учня 5-Б класу позитивно ставиться до школи, вимоги сприймають адекватно, навчальний матеріал засвоюють легко, глибоко, повністю, розв'язують ускладнені задачі, старанні, уважні, слухають вказівки, роз'яснення вчителя, виконують доручення без зайвого контролю, виявляють великий інтерес до самостійної роботи, готуються до всіх уроків, мають у школи позитивний статус- 2 учні

Учів, які позитивно ставиться до школи, її відвідування не викликають негативних переживань, розуміють навчальний матеріал, якщо вчитель викладає його детально і наочно, засвоюють головний зміст навчальних програм; самостійно розв'язують типові задачі; бувають зосередженим тільки тоді, коли зайняті чимось для себе цікавим; громадські доручення виконує сумлінно; товаришують з багатьма однокласниками - 16

Негативно або індиферентно ставиться до .школи, бувають скарги на погане самопочуття, домінує пригнічений настрій; спостерігається порушення дисципліни, матеріал, який пояснює вчитель, засвоює фрагментарно, самостійна робота з підручником ускладнена, при виконанні самостійних навчальних завдань не виявляє зацікавленості, до уроків готується нерегулярно, потребує постійного контролю, систематичного нагадування і спонукання з боку вчителів і батьків; зберігає працездатність і увагу за умови тривалих пауз для відпочинку; близьких друзів немає - таких учнів у 5-Б класі - 3

Ставлення до предметів в учнів 5-А класу

№ з/п

Предмет

Вивчаю з інтересом

Байдужий

Не люблю

1

Українська мова

16

2

4

2

Українська література

20

0

2

3

Література

17

3

2

4

Російська мова

13

3

6

5

Іноземна мова

10

2

10

6

Математика

15

3

4

7

Історія

17

2

3

8

Природознавство

18

1

3

9

Фізкультура

21

0

1

10

Трудове навчання

18

0

4

11

Образотворче мистецтво

21

0

1

12

Музичне мистецтво

19

0

3

13

Етика

14

6

2

14

Основи здоров'я

17

2

3

Ставлення до предметів в учнів 5-Б классу

Три учні зовсім не розуміють іноземну мову, не цікавляться жодним предметом - 2 учні

№ з/п

Предмет

Вивчаю з інтересом

Байдужий

Не люблю

1

Українська мова

11

3

5

2

Українська література

12

4

3

3

Література

10

4

5

4

Російська мова

8

2

9

5

Іноземна мова

11

1

5

6

Математика

14

0

5

7

Історія

12

5

2

8

Природознавство

13

2

4

9

Фізкультура

18

0

1

10

Трудове навчання

16

0

3

11

Образотворче мистецтво

17

0

2

12

Музичне мистецтво

16

0

3

13

Етика

14

1

4

14

Основи здоров'я

17

2

0


ПОСТАНОВИЛИ:


1.Вчителям української, англійської та російської мови, математики:

1.1 врахувати прогалини у рівні сформованості компетенцій учнів з даних предметів під час організації повторення на уроках

Упродовж 2015/2016 навчального ріку

1.2 продовжити співпрацю з психологом школи щодо опрацювання питань про рівень адаптації до середньої школи та рівень шкільної тривожності в учнів 5 класів з метою створення на уроках відповідних психологічних умов для навчання учнів.

Упродовж 2015/2016 навчального ріку

1.3 продовжити роботу щодо розвитку внутрішньої мотивації учнів до навчання метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів з предметів;

Упродовж 2015/2016 навчального ріку

2.Вчителю математики .:

2.1 при організації навчання у 5-х класах більше приділити увагу створенню умов для розвитку уваги, мислення учнів;

Упродовж 2015/2016 навчального ріку

2.2 організовувати систематичне повторення на уроках, посилити увагу до відпрацювання навички письмового множення та ділення багатоцифрових чисел.

Упродовж 2015/2016 навчального ріку


3. Вчителім предметникам:

3.1.Враховувати труднощі адаптаційного періоду, вікові особливості п'ятикласників при виборі термінології, доборі методичних прийомів.

Упродовж І семестру 2015/2016 навчального року

3.2. Не перевантажуйте учнів надмірними за обсягом домашніми завданнями, дозувати їх з урахуванням рівня підготовки учнів, гігієнічних вимог віку.

Упродовж 2015/2016 навчального ріку

3.3. Продовжити розвиток та формування ключових компетентностей дітей

Упродовж 2015/2016 навчального ріку

4. Головам шкільних методичних об'єднань:

4.1.Відпрацювати на шкільних методичних об'єднаннях єдині вимоги до учнів (дотримання єдиного орфографічного режиму, критеріїв оцінювання).

Упродовж 2015/2016 навчального рікуX

Чтобы скачать данный файл, порекомендуйте его своим друзьям в любой соц. сети.

После этого кнопка ЗАГРУЗКИ станет активной!

Кнопки рекомендации:

загрузить материал