• Учителю
 • Шоқан Уалиханов 'Жұлдыздай жарқ еткен' 10 сынып

Шоқан Уалиханов 'Жұлдыздай жарқ еткен' 10 сынып

Автор публикации:
Дата публикации:
Краткое описание:
предварительный просмотр материала
 • ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ КОЛЛЕДЖІ


АҚПАРАТТЫҚ ХАТ


Экономика, бизнес және құқық колледжінде «Бір тудың астында - елім, ұлтым, жанұям» көрмесі аясында оқушылардың шығармашылық жұмыстардың конкурсы өтеді.

Мақсаттары мен міндеттері:

1. Жеке тұлғаның шығармашылық потенциалын қалыптастыруға қатысу, дарынды және қабылетті оқушыларды табу;

2. Қазақ хандығының құрылу тарихымен танысу, оқушыларды отаншылдыққа, бірлікке, ынтымаққа, елжандылыққа тәрбиелеу;

3. Қазақстанның тарихи-мәдени ескерткіштерімен таныту,ата-бабаларына деген құрметін, қазақ хандығының құрылуы туралы білімдерін толықтыру.


ТӨМЕНДЕГІ БАҒЫТТАР БОЙЫНША

КОНКУРС ЖҰМЫСЫ ЖОСПАРЛАНАДЫ:

 1. "Қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл" ең үздік фотосурет немесе коллаж конкурсы;

 2. "Рухы биік Қазақстан: кеше, бүгін, ертең" суреттер конкурсы;

 3. "Қазақ хандары: саясаты, хронологиясы" презентация конкурсы;

 4. Жер шежіресі - ел шежіресі»,"Біздің аймақтың дамуына белсенді қатысқан адам" , "Біздің еліміздің мақтанышы" видео-репартаж немесе ролик конкурсы.

ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ:

Конкурсқа қатысу үшін Қарағанды облысы мектептерінің 9-11 сынып оқушылары шақырылады. Конкурсқа қазақ тілі және орыс тілдерінде даярланған жұмыстар қатысады.

 1. "Қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл" ең үздік фотосурет немесе коллаж конкурсы.

Конкурсқа 15x20 өлшеміндегі шығарылған фотосуреттер және сандық тасымалдауышта *.jpg. кеңейтіліміндегі электрондық нұсқалары ұсынылады. Әрбір фотосуреттің артында мұқабасына зиян келтірмей автордың аты (толығымен), тегі, туған жылы, жұмыстың тақырыбы, мектептің мекен-жайы және нөмірі, ғылыми жетекшісінің аты-жөні, байланыс телефоны және фотосуретті анықтайтын файлдың аты көрсетіледі. Басып шығарылмаған фотосуреттердің электрондық нұсқасы конкурстың қарауына жіберілмейді.

Іріктеу кезеңіне бір автордан 3 жұмыстан артық жұмыс қабылданбайды.

Фотосуреттің мазмұнына ұсынылатын ашылуы қажет тақырыптар: қазақ хандығының құрылу тарихымен танысу,тарихи-мәдени ескерткіштерді танып-білу, қазақ хандарының туралы деректемелер және т.б. кіреді.

Ұсынылатын тақырыптар:

«Менің Қазақстаным - мақтанышым»;

«Менің отбасым Қазақстанда тұрады»;

«Тарихы терең Қазақстан»

«Ұлы дала рухы».

«Қазақ хандары: өмір деректері»;

«Қазақстанның тарихи және мәдени көрнекті жерлері» және т.б.

 1. "Рухы биік Қазақстан: кеше, бүгін, ертең" суреттер конкурсы;

Конкурсқа А4 форматындағы, электронды түрдегі *.jpg, *.bmp, *.gif. кеңейтіліміндегі кез келген графикалық бағдарламада жасалған графикалық жұмыстар ұсыныла алады.

 1. "Қазақ хандары: саясаты, хронологиясы" презентация конкурсы;

Конкурсқа 3-5 минуттан аспайтын қатысушының міндетті сипаттамасымен саяхат бағытының компьютерлік презентациясы (Microsoft Power Point) ұсынылады.

 1. Жер шежіресі - ел шежіресі»,"Біздің аймақтың дамуына белсенді қатысқан адам" , "Біздің еліміздің мақтанышы" видео-репартаж немесе ролик конкурсы.

Конкурсқа компьютерлік презентациясы (Microsoft Power Point), видео-репартаж туған мектеп, сынып, қала, ауыл, көше, отбасы, ата-баба шежіресі және т.б. буклет ұсынылады.

Конкурсты ұйымдастыру және өткізу тәртібі

Конкурс 2 кезеңнен тұрады:

 1. Іріктеу кезеңі;

 2. Қорытынды кезең;

Конкурс кезеңдерінің өткізілу мерзімі:

 1. Іріктеу кезеңі-15 желтоқсанға дейін;

 2. Қорытынды кезең-20 желтоқсанға дейін;

Бағалау критериі:

 • Ұсынылып отырған презентацияның конкурс тақырыбына және талаптарына сәйкестігі;

 • Жұмыстың ерекшелігі;

 • Тақырыпты ашу дәрежесі;

 • Актуальдылығы;

-Жаңашылдығы;

Өтінім нұсқасы

«Бір аспан -менің елім , менің ұлтым, менің жанұям үшін» конкурсына қатысуға өтінім

Аты-жөні

Қатысушының (лардың), (құжат бойынша)

Оқу орны, мекен-жайы, телефон

Конкурс атауы

Жетекшінің аты-жөні және телефон

Конкурсқа қатысуға өтінімді 15- желтоқсанға дейін ұсыну қажет.

Жұмыстар Қарағанды қаласы, Академическая 7, ҚҚЭУ ЭБҚ колледжі 206,109 каб.(жұмыстар кері қайтарылмайды) және электронды адрес: бойынша қабылданады.


Байланыс телефондары: 8-701-615-23-50 (Кулманова Баян Абаевна)

8-700-135-46-38 (Тиллаева Галия Саидигаппаровна)

8-701-394-20-39(Калиахметова Галия Жанбырбаевна) Электронды адрес:

Конкурс жеңімпаздары -оқушылар мадақтау қағаздарымен, дипломмен, ал ғылыми жетекшілері сертификаттармен - марапатталады


Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ, БИЗНЕСА И ПРАВА


ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО


Приглашаем учащихся 9-11 классов школ Карагандинской области принять участие в конкурсе творческих работ на тему: «Одно небо - для моей страны, моего народа, моей семьи» .


Цели и задачи:

1. Выявление талантливых и одаренных детей, содействие реализации

творческого потенциала личности;

2. Формирование знаний о периоде становления страны, как суверенного государства, развитие историко-географического мышления, чувства патриотизма, преемственности поколений;

3. Популяризация и демонстрация историко-культурных памятников истории и культуры, наследия народов Казахстана.


ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ ТЕМЫ

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:


 1. «550 лет образования казахского ханства» - конкурс на лучшую фотографию или коллаж.

 2. Конкурс рисунков «Великая казахская степь: вчера, сегодня, завтра»

 3. Конкурс презентации "Казахские ханы: политика, хронология"

 4. Конкурс видео-репартаж или ролик «Человек, сделавший большой вклад в развитие нашего края», «Гордость нашего края».


УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

В конкурсе могут принять участие учащиеся 9-11 классов школ Карагандинской области.

Рабочие языки конкурса: казахский, русский.


1. «550 лет образования казахского ханства» - конкурс на лучшую фотографию или коллаж.

На конкурс предоставляются отпечатки фотографий размером 15 х 20 и электронные версии на цифровом носителе с расширением *.jpg.
На обороте каждого снимка без нарушения лицевой стороны фотографии указывается имя, фамилия и отчество (полностью), год рождения автора, название работы, адрес и номер школы, ФИО и контактный телефон научного руководителя, а также название файла, определяющего фотографию.
Электронные версии без отпечатанных фотографий к конкурсному рассмотрению не принимаются.
От одного автора к отборочному туру принимается не более 3 работ.

Снимки должны отражать предлагаемые темы: казахское ханство в зеркале казахской государственности, периоды становления страны, как суверенного государства, и т.д.

Предлагаемые темы:

« Казахстан - моя гордость»;

«Великая Казахская степь»;

«Периоды правления казахских ханов»

«Памятники великих казахских ханов»

и другие…

2.Конкурс рисунков «Великая казахская степь: вчера, сегодня, завтра»

На Конкурс могут быть представлены графические работы в любой графической программе форматом A4, электронные версии на цифровом носителе с расширением *.jpg, *.bmp, *.gif.

3.Конкурс презентации "Казахские ханы: политика, хронология"

На конкурс должны быть представлены, например, компьютерная презентация маршрута похода (в формате Microsoft Power Point), которая сопровождается обязательным устным рассказом участников о походе, время показа не более 7 мин, или интересные факты из истории ханства и др. .

4. Конкурс видео-репартаж и ролик «Человек, сделавший большой вклад в развитие нашего края», «Гордость нашего края».

На конкурс предоставляется компьютерная презентация (в формате Microsoft Power Point), видео-репортаж, ролик или буклет про знаменитости, исторические личности, деятели современности, известные люди, местные уважаемые люди и др.

Порядок организации и проведения Конкурса

Конкурс проводится в два этапа:

1) отборочный;

2) заключительный.

Сроки проведения конкурса:

1 этап проводится - до 15 декабря;

2 этап - до 20 декабря

Критерий оценки:

- соответствие предоставленной презентации теме, целям и задачам конкурса;
- оригинальность замысла;
- степень раскрытия темы;
- актуальность;
- самостоятельность;
- креативность.

Образец заявки

Заявка

на участие в конкурсе

«Одно небо - для моей страны, моего народа, моей семьи»


ФИО

участника (ков)

(по документу)

Учебное заведение,

адрес, телефон

Название конкурса

Ф.И.О. и телефон

руководителя

Заявки для участия в конкурсе необходимо предоставить до 15 декабря


Работы принимаются по адресу г.Караганда, ул. Академическая 7, КЭБП КЭУК, каб. 206, 109, 312 и по электронному адресу: (материалы обратно не возвращаются)

Телефоны для связи: 8-701-615-23-50 (Кулманова Баян Абаевна)

8-700-135-46-38 (Тиллаева Галия Саидигаппаровна)

8-701-394-20-39(Калиахметова Галия Жанбырбаевна)

Электронные адреса:

По итогам конкурса за лучшие работы учащиеся будут награждены дипломами, грамотами и сертификатами - их научные руководители.X

Чтобы скачать данный файл, порекомендуйте его своим друзьям в любой соц. сети.

После этого кнопка ЗАГРУЗКИ станет активной!

Кнопки рекомендации:

загрузить материал