Урок-игра 'Построение чертежа наволочки' (5 класс)

Автор публикации:
Дата публикации:
Краткое описание: Урок начинается с игры на этапе актуализации знаний. Класс делится на 2 команды, каждая команда получает от учителя определенные задания разной сложности. Всего заданий 4. Для учителя разработа критерии оценивания ответов каждой команды. После этого учитель начинает объ
предварительный просмотр материала

Клас: 5.

Тема уроку: Моделювання та побудова креслення наволочки.

Питання теми:

1. Поняття «моделювання» і «масштаб».

2. Моделі наволочки та її моделювання.

2. Побудова креслення наволочки.

Мета уроку:

а) навчальна: ознайомити учнів з поняттями «моделювання» та «масштаб»; навчити учнів моделювати наволочку та робити її креслення;

б) виховна: виховати бережливе ставлення до швейних виробів, повагу до людей, які розробляють і виготовляють різні моделі швейних виробів;

в) розвиваюча: розвити естетичний смак учнів, їх технічне мислення, акуратність, увагу, усидливість, старанність.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Використання наочності:

На етапі викладання нового матеріалу: презентація «Моделі наволочок».

Профорієнтація: модельєр - конструктор, модельєр, художник - стиліст моди, художник - модельєр.

Міжпредметні зв'язки: образотворче мистецтво, математика.

Література:

Основна:

1. Богданова С. И. Трудовое обучение (для групп девочек). 5 класс: Разработки уроков. - Х.: Веста: Ранок, 2006. - 144 с.

2. Мерсиянова Г. Н. Швейное дело. Учебное пос. Для 5 - 6 кл. вспомогат. шк. - М.: Просвещение, 1989. - 272 с.

3. Програма для загальноосвітніх закладів. 5-9 класи. - К., 2010.

Хід уроку:

1. Організаційний (5 хв.). Учні заходять у кабінет, готовляться до заняття. Вчитель вітає учнів. Відмічає відсутніх та заповнює журнал.

2. Перевірка домашнього завдання (1 хв.). До дому вам було задано вивчити конспект. Зараз я і перевірю як ви це зробили.

3. Актуалізація опорних знань учнів (5 хв.).

Гра «Вибери правильну відповідь»

Вчитель об'єднує учнів у дві комнди і пропонує їм відповісти на тести. Виграє та команда, яка швидше і правильно відповість на тести.

Команда 1

1) Встановіть відповідність між графічними зображеннями ліній креслення і їх назвами за допомогою стрілок.

Суцільна тонка.

Штрихова.

Штрихпунктирна.

Суцільна товста.

Штрихпунктирна з двома точками.


2) Кут позначають:

а) б) в)

3) Знак паралельно позначають:

а) б) в)

4) Знак приблизно позначають:

а) б) в)

Команда 2

1) Встановіть відповідність між графічними зображеннями ліній креслення і їх назвами за допомогою стрілок.

знак рівно

кут

паралельність

знак приблизно

суцільна тонка лінія

2) Суцільну товста лінія зображується так:

а) б) в)

3) Штрихпунктирна лінія зображується так:

а) б) в)

4) Штрихова лінія зображується так:

а) б) в)

Крітерії оцінювання:

1 завдання - 3 б.

2 завдання - 2 б.

3 завдання - 2 б.

4 завдання - 2 б.

Всього за 4 завдання можна отримати 11 балів.

Кожна неправильна відповідь - мінус 1 бал.

4. Повідомлення теми, мети, питань уроку (2 хв.)

5. Мотивація (1 хв.). Дівчатка, ви вже знаєте, які лінії і умовні знаки використовують у кресленні. А сьогодні ми з вами навчимося використовувати ці знання на практиці.

6. Пояснення нового матеріалу. (20 хв.) Сьогодні на уроці ми з вами поглинимося у світ моди. У світ, де створюються різноманітні цікаві та гарні речі.

Ми почали вивчати з вами технічне конструювання і сьогодні розберемо одну із складових частин процеса технічного конструювання - моделювання.

Моделювання виробу - це зміна його фасону.

Уявимо сьогодні себе у ролі відомих модельєрів, які зібралися на черговий з'їзд і однією з їх задач є моделювання наволочки.

Використовуя нескладні прийоми зміни форми деталей (клапану), а також виду художнього оформлення виробу (вишивка, аплікація, тканина різних кольорів і малюнків, кружева, тасьма), на основі наволочки можна розробити безліч її фасонів. Таку роботу виконують модельєри. Щоб вам трохи допомогти, я підготувала для вас презентацію на комп'ютері «Моделі наволочок».

А зараз ви розкриваєте свої зошити і кожен розробляє одну власну модель наволочки. На це завдання вам відводиться 5 хвилин.

Ми з вами вже повторили, які існують лінії та умовні знаки в кресленні; розібрали, що таке моделювання, і розробили свою модель наволочки. А тепер будемо з вами вчитися будувати креслення наволочки.

Для того, щоб побудувати креслення наволочки треба знати її розмір. Для цього знімають дві мірки з подушки: мірки ширини і довжини. Їх знімають сантиметровою стрічкою і записують так: довжини виробу - Дв, ширина виробу - Шв.

Також для побудови креслення користуються таким поняттям як масштаб - це число, яке показує, на скільки разів зображення на кресленні більше або менше реальних розмірів деталі.

Для того, щоб зробити креслення великих деталей, використовують масштаб зменшення: 1:2, 1:4, 1:10 та ін. Це означає, що розміри деталі на кресленні зображені в 2, 4, 10 разів менше її справжніх розмірів.

При виконанні креслення малих деталей використовують масштаб збільшення: 4:1, 100:1, 20000:1 та ін.

Сьогодні ми будемо використовувати масштаб 1:1. Для прикладу візьмемо такі розміри наволочки: Дв = 6 см, Шв = 6 см, Дк = 3 см.

Побудова креслення наволочки (вчитель креслить на дошці, а учні одночасно за вчителем - у зошитах):

1. Ставимо т.А і будуємо прямий кут, для цього від т.А прокладаємо відрізок вниз і вправо, використовуючи суцільну тонку лінію.

2. Визначаємо довжину креслення: Дв*2=6*2=12 см. Відкладаємо вниз від т.А 12 см і ставимо т.Н.

3. Визначаємо ширину наволочки. На горизонтальному відрізку від т.А відкладаємо ширину наволочки Шв=6 см і ставимо т.А1.

4. Від т.А1 під прямим кутом відкладаємо вниз відрізок, який дорівнює довжини наволочки, і ставимо т.Н1.

5. З'єднуємо т.Н з т.Н1.

6. Визначимо лінію згину наволочки. Відрізок АН ділимо навпіл і ставимо т.В (АН:2=12:2=6 см) і ділимо навпіл відрізок А1Н1 і ставимо т.В1. З'єднуємо т.В і т.В1 за допомогою штрихпунктирної лінії.

7. Визначимо довжину клапана наволочки. Від т.Н відкладаємо вниз довжину клапана Дк = 3 см і ставимо т.К і від т.Н1 відкладаємо вниз довжину клапана Дк = 3 см, і ставимо т.К1.

8. З'єднуємо т.К і т.К1.

9

А

А

А

А1

А

А1. Обводимо контур креслення АА1К1К суцільною товстою лінією.


Н

Н

Н

Н1

1

2

3

4Ось ми з вами і побудували креслення наволочки. А тепер давайте запишемо послідовність побудови наволочки:

1. АН = Дв = Дв*2=6*2=12 см.

2. АА1 = Шв = 6 см.

3. А1Н1 = АН = 12 см.

4. НН1 = АА1 = 6 см.

5. АВ = АН : 2 = 12:2 = 6 см.

6. А1В1 = АВ = 6 см.

7. ВВ1 = АА1 = 6 см.

8. НК = Дк = 3 см.

9. Н1К1 = НК = 3 см.

10. КК1 = НН1 = 6 см.

7. Закріплення знань і вмінь учнів (5 хв.).

Гра «Блеф - клуб»

Вчитель зачитує питання, а учні відповідають «так» чи «ні».

1. Моделювання виробу - зміна кольору тканини виробу. (Ні)

2. Для побудови креслення наволочки необхідні такі мірки: Дв, Шв, Дк. (Так)

3. Масштаб - це число, яке показує, на скільки разів зображення на кресленні більше або менше реальних розмірів деталі. (Так)

4. Для побудови креслення великих деталей використовують масштаб збільшення. (Ні)

5. Масштаб 1:4, 1:10 - це масштаби зменшення. (Ні)

6. Для побудови креслення малих деталей використовують масштаб збільшення. (Так)

7. Згин наволочки на кресленні показують штриховою лінією. (Ні)

8. Мірки з подушки знімають сантиметровою стрічкою. (Так)

8. Завдання до дому (1 хв.). Вивчити конспект, принести на наступний урок лінійку, ластик, олівець.

9. Підведення підсумків (5 хв.). Вчитель виставляє учням оцінки за перевірку домашнього завдання і за роботу на уроці.

Сторінка учня

Дата:

Тема: Моделювання та побудова креслення наволочки.

Моделювання виробу - це зміна його фасону.

Масштаб - це число, яке показує, на скільки разів зображення на кресленні більше або менше реальних розмірів деталі (1:2, 1:4, 4:1, 10:1).

Послідовність побудови наволочки:

1. АН = Дв = Дв*2=6*2=12 см.

2. АА1 = Шв = 6 см.

3. А1Н1 = АН = 12 см.

4. НН1 = АА1 = 6 см.

5. АВ = АН : 2 = 12:2 = 6 см.

6. А1В1 = АВ = 6 см.

7. ВВ1 = АА1 = 6 см.

8. НК = Дк = 3 см.

9. Н1К1 = НК = 3 см.

10. КК1 = НН1 = 6 см.


Рис. Креслення наволочки


если материал вам не подходит, воспользуйтесь поиском
X

Чтобы скачать данный файл, порекомендуйте его своим друзьям в любой соц. сети.

После этого кнопка ЗАГРУЗКИ станет активной!

Кнопки рекомендации:

загрузить материал