• Учителю
 • Математика
 • Конспект факультативного заняття за темою 'Властивості медіан трикутника'

Конспект факультативного заняття за темою 'Властивості медіан трикутника'

Автор публикации:
Дата публикации:
Краткое описание:
предварительный просмотр материала

«ВЛАСТИВОСТІ МЕДІАН ТРИКУТНИКА»Факультативне заняття

з математики

для учнів 8-9 класівСімоненко Н.М.

вчитель математики

Харківської ЗОШ І-ІІІ степенів №59

Тема. Медіани трикутника.

Мета: розглянути роль медіан в трикутнику та застосування властивостей медіан для розв'язання задач; розвивати стійкий інтерес учнів до математики; логічне мислення; навички самостійно і творчо працювати з учбовою літературою.

Очікувані результати: учні знають властивості медіан трикутника та уміють їх застосовувати при розв'язанні задач.

Структура заняття: І. Підготовчі завдання.

ІІ. Основний матеріал:

1) історична довідка;

2)теоретичний матеріал;

3)приклади розв'язання задач.

ІІІ. Самостійне розв'язання задач.

IV. Гра.

V. Домашнє завдання.

Хід заняття

І. Підготовчі завдання.

 1. Повторення властивостей медіан трикутник.

Можна запропонувати учням конкурс:

«Хто сформулює найбільшу кількість властивостей медіан трикутника».

Відповідь може бути такою:

 • медіана ділить протилежну сторону трикутника навпіл;

 • медіана ділить трикутник на два рівновеликі трикутники;

 • точка перетину медіан трикутника поділяє кожну медіану у відношенні 2:1, рахуючи від вершини трикутника;

 • медіани трикутника поділяють трикутник на шість рівновеликих трикутників;

 • медіана, проведена до гіпотенузи, дорівнює її половині;

 • медіана, проведена до основи рівнобедреного трикутника, є висотою та бісектрисою;

 • в правильному трикутнику кожна медіана є бісектрисою та висотою;

 • точку перетину медіан трикутника називають центроїдом, або центром мас трикутника;

ІІ. Основний матеріал.

1) Історична довідка. (Можна дати завдання кільком учням підготувати історичну довідку про «особливі точки трикутника»)

Ви неодноразово чули термін «особливі точки трикутника».

У четвертій книзі «Початків» Евклід розв'язує задачу: «Вписати коло в даний трикутник». Із розв'язання випливає, що три бісектриси внутрішніх кутів трикутника перетинаються в одній точці - центрі вписаного кола. Із розв'язання іншої задачі Евкліда випливає, що перпендикуляри, проведені до середин сторін трикутника, також перетинаються в одній точці - центрі описаного кола. У «Початках» не сказано про те, що і три висоти трикутника перетинаються в точці, яку називають ортоцентром трикутника. Про це твердження було відомо Архімеду.

Особливою точкою трикутника є точка перетину його медіан, яка називається центроїдом. Архімед довів,що вона є центром ваги трикутника. Починаючи XVIII ст., на зазначені вище чотири точки було звернуто особливу увагу, вони були названі «особливими» точками трикутника. Дослідження властивостей трикутника, пов'язаних з цими та іншими точками, слугувало початком для створення нового розділу елементарної математики - «геометрії трикутника», одним із засновником якого був Леонард Ейлер.

У 1765 році Ейлер довів, що в будь - якому трикутнику ортоцентр, центроїд і центр вписаного кола лежать на одній прямій, яку пізніше назвали «прямою Ейлера».

У 20 - х роках XIXст. Французькі математики Понселе Ж., Бріаншон Ш. довели незалежно один від одного теорему: основи медіан, основи висот і середини відрізків висот, що з'єднують ортоцентр з вершинами трикутника, лежать на одному колі. Це коло називають «колом дев'яти точок», або «колом Ейлера».

2)Теоретичний матеріал.

Щоб успішно розв'язувати задачі з геометрії треба добре знати теоретичний матеріал. На початку заняття були названі властивості медіан, які часто застосовуються для розв'язання задач, але медіани мають властивості, які не вивчаються на уроках. Розглянемо деякі з них.

1.Довести, що медіани трикутника можна знайти за формулами:

.

(Щоб вивести формули медіан трикутника, треба згадати ознаку паралелограма: якщо діагоналі чотирикутника перетинаються і точкою перетину діляться навпіл, то цей чотирикутник буде паралелограмом. Ще треба знати властивість діагоналей паралелограма: сума квадратів діагоналей паралелограма дорівнює сумі квадратів його сторін).

В С

МА D

Доведення. Нехай в трикутнику АВС АВ=с, АС=b, ВС=а, медіана ВМ=mb. Продовжимо медіану ВМ за точку М на відрізок МD=ВМ. Тоді за ознакою паралелограма чотирикутник АВСD- паралелограм. За властивістю діагоналей паралелограма маємо:

АС2+ВD2=2(АВ2+ВС2), враховуючи, що ВD=2ВМ, одержуємо: АС2+4ВМ2=2(АВ2+ВС2), ВМ2=, ВМ= враховуючи що АВ=с, АС=b, ВС=а, ВМ=mb , маємо

. Аналогічно можна вивести також формули .

2.Довести, якщо дві медіани трикутника перпендикулярні, тоді сума квадратів сторін трикутника, до яких вони проведені, в 5 разів більша квадрата третьої сторони, тобто c2+b2=5a2.

(Для доведення треба згадати теорему Піфагора та властивість медіан трикутника).

Доведення. Нехай медіани ВК і СР перпендикулярні і перетинаються в точці О. АВ=c, ВС=a, АС=b. Трикутник ВОС прямокутний, кут ВОС прямий. Тоді за теоремою Піфагора: ВС2=ВО2+СО2. За властивістю точки перетину медіан трикутника, маємо ВО=ВК, СО=СР. Одержуємо ВС2=(ВК2+СР2). Медіани трикутника знаходяться за формулами:

Позначимо ВС=а, ВК=mb, CP=mc, одержимо mb2+ mc2) =a2, підставляючи значення mb і mc в рівність mb2+ mc2) = a2 , маємо , c2+b2=5a2, що треба було довести.

3.Довести, якщо точку перетину медіан трикутника з'єднати з вершинами трикутника, то одержимо три рівновеликі трикутники.

Спочатку доведемо, що медіани трикутника поділяють трикутник на шість рівновеликих трикутників (трикутники рівновеликі,якщо мають рівні площі).

Доведення. Проведемо в трикутнику АВС медіани АА1, ВВ1, СС1. Вони перетинаються в точці М. Проведемо також висоту ВН1 і відрізок МК АС, тоді ВН1МК і трикутники МКВ1 та ВН1В1 подібні. Доведемо, що площа трикутника МВ1С дорівнює площі трикутника АВС. Маємо SМВ1С1СМК, але В1С= АС, тоді SМВ1С =АСМК. З подібності трикутників МКВ1 та ВН1В1 маємо МК:ВН1=МВ1:ВВ1= тому, що МВ1= ВВ1. Отже МК=ВН1 і тоді SМВ1С =АСМК=АСВН1= (АСВН1)=SАВС. Отже трикутники ВМС1, АМС1, АМВ1, СМВ1, СМА1, ВМА1 рівновеликі і кожний з них дорівнює шостій частині площі трикутника АВС. Кожний з трикутників ВМС, ВМА, АМС складається з двох рівновеликих трикутників, тому і трикутники ВМС,ВМА,АМС рівновеликі, що й треба було довести.

4.Довести, якщо М - точка перетину медіан трикутника АВС, тоді ++=0.

(Для доведення треба повторити додавання векторів за правилом паралелограма та чому дорівнює сума протилежних векторів).

Доведення. Нехай відрізки АА1, ВВ1, СС1 - медіани трикутника АВС. Застосовуючи додавання векторів за правилом паралелограма, одержимо:

1=(+), = + ) 1=(+). Додамо почленно ліві та праві частини одержаних рівностей і одержимо:

1+ +1 (++ + + + ) =

= ( + + + + )= 0, 1+ +1=0.

З властивостей медіан трикутника (медіани трикутника точкою перетину діляться в відношенні 2:1) маємо: =1, =1, =1. Знову почленно додамо ліві та праві частини одержаних рівностей, тоді ++=111 = (1+1+= 0=0.

3)Розв'язання задач.

Задача 1. Довести, що медіана АD рівновіддалена від вершин В і С трикутника АВС.

Доведення. Проведемо перпендикуляри ВH і СK до медіани АD. Розглянемо трикутники ВDH і CKD. Ці трикутники прямокутні: кути СKD і ВHD прямі. Кути СDK і ВDH рівні як вертикальні. Тоді трикутники ВDH і СKD рівні за гіпотенузою та гострим кутом. Якщо трикутники рівні, то рівні і їх відповідні сторони: ВH = СK. Отже вершини В і С рівновіддалені від медіани АD.

Задача2. В трикутнику АВС АВ=4см, ВС=6 см, кут АВС дорівнює 30. Знайти медіану ВМ.

(Учням треба нагадати , що скалярний квадрат вектора дорівнює квадрату його модуля та додавання векторів за правилом паралелограма).

Розв'язання. Відомо, що = (+). Піднесемо обидві частини рівності до другого степеня, одержимо: 2=( + )2 =(2 +2 +2)=

=(16+2+108)=49,ВМ2=49,ВМ=7см. Відповідь: 7см.

Задача 3. В трикутнику АВС медіани СD і ВЕ перетинаються в точці К. Знайти площу чотирикутника АDКЕ, якщо АС=20см, ВС=12см, кут АСВ дорівнює 135.

Розв'язання. Проведемо медіану АМ до третьої сторони. Для розв'язування задачі застосуємо властивість медіан трикутника: медіани ділять трикутник на шість рівновеликих трикутників. Площі трикутників ВКD, ВКМ, АКD, АКЕ, СКЕ, СКМ рівні. Чотирикутник АDКЕ складається з двох рівновеликих трикутників, тоді його площа дорівнює площі трикутника АВС. Площу трикутника АВС можна знайти за формулою S=ab

SАВС =2012=60(см2). Тоді площа чотирикутника АDКЕ буде: SАДКЕ=60=20см2). Відповідь: 20см2.

ІІІ. Самостійне розв'зання задач.

Задача 1. Довести, що медіана АМ в трикутнику АВС з більшою із сторін АС і АВ, утворює менший кут.Доведення. Нехай АСАВ. Продовжимо медіану АМ за точку М на відрізок АМ=МТ, та одержимо паралелограм АВТС, в якому ВТ=b і кут АТВ дорівнює . В трикутнику проти більшої сторони лежить більший кут, тоді в трикутнику АТВ сторона АВ=c менша сторони ВТ=b. Кут АТВ дорівнює куту САТ, як внутрішні різносторонні (АС, АС=ВТ як протилежні сторони паралелограма, тоді кут САМ менший кута ВАМ тобто . Отже медіана трикутника з більшою стороною утворює менший кут.

Задача2. Промінь, який виходить з вершини А і містить медіану АD, трикутника АВС, є геометричним місцем точок G, які лежать на промені, таких, що SABG=SACG.

Розв'язання. Нехай BHAD, CKAD, GAM. Розглянемо трикутники АВG і АСG, вони мають спільну основу АG та рівні висоти BH=CK (прямокутні трикутники ВHD і СKD рівні за гіпотенузою та гострим кутом) тоді площі цих трикутників рівні. Якщо точка G не лежить на медіані, то висоти і площі трикутників будуть різні.

IV. Гра « Вірю - не вірю».

Вчитель задає питання - учні відповідають: вірно чи невірно.

 1. Якщо точку перетину медіан трикутника з'єднати з вершинами трикутника, то одержимо три рівновеликі трикутники. (так)

 2. Якщо довжина медіани 24 см, то точкою перетину медіан вона поділилась на відрізки 8см і 16см.(так)

 3. Якщо площа трикутника 36см2, то площі трикутників, на які поділила даний трикутник медіана, будуть 12см2 і 24см2.(ні, 18 і18)

 4. Точка перетину медіан трикутника називається ортоцентром.(ні, центроїдом)

 5. Сума квадратів медіан дорівнює суми квадратів сторін трикутника.(так)

 6. Чотири «особливі» точки трикутника: точка перетину медіан; точка перетину висот; точка перетину бісектрис; центр кола, вписаного в трикутник.(невірно останнє: повинно бути «точка перетину серединних перпендикулярів до сторін трикутника».

 7. Якщо одну з медіан АМ трикутника АВС продовжити на відрізок АМ так щоб АМ=МD, то одержимо паралелограм АВDС.(так)

 8. Якщо сторони трикутника 8см, 9см, 13см, то більшою буде медіана, яка проведена до сторони , довжина якої 8см.(так)

 9. У трикутнику точка перетину медіан, ортоцентр і центр описаного кола лежать на одній прямій, яка називається прямою Ейлера.(так)

V. Домашнє завдання. Розв'язати задачі.

Задача 1..В випуклому чотирикутнику ABCD відстань між точками перетину медіан трикутників ABD і ВСD дорівнює а. Знайти АС.

Розв'язання. Нехай точки M і N - точки перетину медіан в трикутниках ABD і BCD тоді МN=а. Нехай К - середина відрізка BD тоді СК і АК медіани. За властивістю медіан - медіани точкою перетину діляться відношенні 2:1, починаючи від вершини, = = 3. Трикутники АКС і MNK подібні за першою ознакою з коефіцієнтом . Тому АС=3MN=3a. Відповідь: АС=3a.

Задача 2. Медіани прямокутного трикутника АВС, С=90, проведені до катетів, дорівнюють 3см і 4см. Знайти гіпотенузу.Розв'язання. АD і ВЕ - медіани. Нехай катет АС більший катета ВС, тоді медіана ВЕ менша медіани АD. Позначимо катет АС=2х, а катет ВС=2у. За теоремою Піфагора АС2+ ВС2=АВ2. АВ2=(2х)2+(2у)2, АВ2=4х2+4у2=4(х22)

З ВСЕ: ВС2+СЕ2=ВЕ2 , з АСD: АС2+СD2=АD2,враховуючи позначення, маємо 4у22=32 , 4х22=42. З одержаних рівнянь складаємо систему:. Розв'язавши систему, одержимо: х2=, у2=. Тоді АВ2=+=20, АВ=2 Відповідь: 2

Задача 3. Нехай CM − медіана трикутника ABC , в якому CAB 30і

CMB 45Знайти величину кута ACB (в градусах).

Розв`язання. Кут ВМC є зовнішнім для трикутника AMC, тому

MCA BMC MAC 453015

Опустимо висоту BH трикутника ABC . Трикутник BHA прямокутний з

кутом 30 тому BH АВ=BM MA, АВН =90-30=60.

Трикутник BHM рівнобедрений з кутом 60, тоді він і рівносторонній. Звідси

CMH BMH BMC 604515.

Таким, чином, у трикутнику MHC два кути рівні по 15він є рівнобедреним з MH HC . Тоді трикутник BHC є прямокутним і рівнобедреним ( BH HC ), і, отже, ACB 45.

Відповідь:45

если материал вам не подходит, воспользуйтесь поиском
X

Чтобы скачать данный файл, порекомендуйте его своим друзьям в любой соц. сети.

После этого кнопка ЗАГРУЗКИ станет активной!

Кнопки рекомендации:

загрузить материал