Сызу жоспар 9 класс

Автор публикации:
Дата публикации:
Краткое описание:
предварительный просмотр материала

Сызу

9-сынып

Бөлімдер

Сағат саны

1

Кіріспе

1

2

Сызбаларды орындау негізгі ережелері және геометриялық салулар

9

3

Проекциялау әдістері

8

4

Геометриялық денелер мен моделдердіңпроекциялары

12

5

Кескіндер - көріністер, қималар және тіліктер

12

6

Біріктірулер

6

7

Құрастырусызбасы

8

8

Құрылысжәне топография сызбаларыныңэлементтері

6

9

Графикалықредакторындағыжұмыснегіздері

4

10

Қорыту

2Барлығы:

68

Сызу пәні 9 - сынып (аптасына 2 сағат)

Тақырыбы

СағатКүні

Пайданалатын

көрнекіліктер

Міндетті графикалық жұмыстар

Оқулық беті

Үй жұмысы

І тоқсан1

Кіріспе. Сызу оқу пәні.

Сызбалардың даму тарихынан

1слайдтар, сызу аспаптары

3- бет

6 бет

2

. Стандарттар туралы ұғым1модулдер, слайдтар

7-14 бет

10 бет

3

Масштабтар

1Модулдер, оқу плакаты

11-12 б

12 бет

4

Сызбаны оны шектейтін сызықпен (жиектемемен) және негізгі жазумен безендіру

1Модулдер, оқу плакаты

12-14 б

14 бет

№1 А4 форматына 10-11 бет рамка мен негізгі жазуды сызу

5

Сызба сызықтары

1Модулдер, 14-16 б Сызық түрлері14-17 бет

6

Сызба қарыптері

1Оқу плакаты

Сызба қаріптері ГЖ-1

14-16 б

17-19 бет

7

Сызбаларға өлшемдерді түсіру

1Оқу плакаты

20-б

20-22 бет

8

Перпендикуляр түзу салу. Түзу кескінділерін бөліктерге бөлу

1Оқу плакаты

23 б

23-24 бет

9

Шеңберді тең бөліктерге бөлу

1Оқу плакаты, сызу аспаптары

3, 6, 4, 8, 5, 10-ға ГЖ-2

26-бет

26-29 бет

Жаттығу

10

Сызықтардың түйіндесулері

1Слайдтар, оқу плакаты А4 пішімі Ішкі және сыртқы түйіндесулер

30- бет

30-34 бет Жаттығу

11

Проекциялау

1Оқу плакаты, сызу аспаптары

35 - бет

35 бет

12

Центрлік және параллел проекциялау

1</<font face="Times New Roman, serif">Оқу плакаты, сызу аспаптары

36 -бет

36 бет

13

Тік бұрыштап проекциялау

1Слайдтар, оқу плакаты

37 -бет

37-40 бет Жаттығу

14

Аксонометриялық проекцияларды алу және оларды салу

1Оқу плакаты ГЖ-4

42 -бет

42-44 бет

15

Жазық фигуралардың аксонометриялық проекциялары

1

Оқу плакаты, сызу аспаптары

45-бет45 бет

16

Жазық жақты нәрселердің аксонометриялық проекциялары

1Оқу плакаты, сызу аспаптары

46- бет

46 бет

ІІ тоқсан

1

Беттері дөңгелек пішінді нәрселердің аксонометриялық поекциялары.

2

8.11

Оқу плакаты, сызу аспаптары А4 пішімі, текше ішіндегі овалдың изометриясын салу

47- бет

47-49 бет

2

Техникалық сурет

1

10.11

ГЖ-5

50 - бет

50 бет

3

Нәрсенің геометрик пішініне талдау жасау

115.11

Тетіктер, оқу плакаты, сызу аспап

59- бет

51-52 бет

4

Геометриялық денелердің сызбалары

1

17.11

Модулдер, оқу плакаты

6 қырлы призма, цилиндр және т.б. ГЖ-6

52-бет

52-56 бет Жаттығу

5

Цилиндр мен конусты проекциялау

1

22.11

Модулдер, оқу плакаты54-55 бет Жаттығу

6

Қызықты есептер

1

24.11

Тетіктер, оқу плакаты, сызу аспап

59-бет

55 Жаттығу

7

Дұрыс төртбұрышты пирамиданы проекциялау

1

29.11

Тетіктер, оқу плакаты, сызу аспап55 бет Жаттығу

8

Геометриялық денелер тобының проекциялары

1

6.12

Модулдер, оқу плакаты

60-бет

58 бет Жаттығу

9

Нәрсенің төбелерінің, қырлары мен жақтарының проекциялары

1

8.12

Модулдер, оқу плакаты59 бет

10

Нүктенің нәрсе бетіндегі проекциясын салу

1

13.12

Сызу аспаптары

83 бет

60-61 бет Жаттығу

11

Берілген екі көрінісі бойынша нәрсенің үшінші көрінісін салу.

1

15.12

Оқу плакаты, сызу аспаптары А4 пішімі, нәрсенің пішімі-нің өзгеруі

103 бет

62-63 бет

12

Берілген екі көрінісі бойынша нәрсенің үшінші көрінісін салу

1

20.12

62-63 бет

13

Геометриялық денелер бетінің жазбалары

1

22.12

Модулдер, оқу плакаты63-66 бет

14

Геометриялық денелер бетінің жазбалары

1

27.12

63-66 бет

15

Сызбада көріністерді орналастыру. Жергілікті көріністер

1

29.12

Оқу плакаты, сызу аспаптары67-68 бет

16

Сызбада көріністерді орналастыру. Жергілікті көріністер

1

10.01

67-68 бет

ІІІ тоқсан

1

Қималардың атқаратын қызметі. Қималарды орындау

1

12.01

Тетік модулі А4 пішімі, қарапайым қиманы орындау

112 бет

69-72 бет Жаттығу

2

Қималардың атқаратын қызметі. Қималарды орындау

1

17.01

69-72 бет Жаттығу

3

Қарапайым тіліктерді орындау және белгілеу

1

19.01

Оқу плакаты А4 пішімі, қарапайым қиманы орындау ГЖ-8

115- б

73-76 Жаттығу

4

Қарапайым тіліктерді орындау және белгілеу

1

24.01

73-76 Жаттығу

5

Күрделі тіліктер

1

26.01

Сұрақтар77-78 бет Жаттығу

6

Күрделі тіліктер

1

31.01

77-78 бет Жаттығу

7

Көрініс пен тілікті біріктіру

1

7.02

оқу плакаты79-81 бет Жаттығу

8

Жергілікті тілік

1

9.02

Оқу плакаты, сызу аспаптары80 -81 бет Жаттығу

9

Тіліктерді аксонометриялық проекцияларда салу

1

14.02

Оқу плакаты, сызу аспаптары А4 пішімі, аксо-нометриялық тілік ГЖ-981-82 бет Жаттығу

10

Тіліктерді аксонометриялық проекцияларда салу

1

16.02

81-82 бет Жаттығу

11

Бұйымдар туралы жалпы мәліметтер

1

21.02

Модулдер, оқу плакаты83 бет

12

Тетіктерді біріктіру туралы жалпы мәліметтер

Бұранданы кескіндеу және белгілеу

1

23.02

Модулдер, оқу плакаты

А4 пішімі, жұмыс сызбалары ГЖ-1084 бет

13

Тетіктерді біріктірудің сызбасы

1

28.02

Модулдер, оқу плакаты87 бет

14

Болттық біріктіру. Винттік біріктіру

1

2.03

Модулдер, оқу плакаты87 бет

15

Бұрамасұқпалы біріктіру

1

7.03

89 бет

16

Бұрандалы емес ажырайтын біріктірулер.Ажырамайтын біріктірулер

1

9.03

Оқу плакаты, сызу аспаптары ГЖ-1192 бет

17

Бұйымдардың құрастырмалы сызбалары

1

14.03

Оқу плакаты, сызу аспаптары94-95 бет

18

Бұйымдардың құрастырмалы сызбалары

1

16.03

94-95 бет

19

Сипаттамалық құжат

196 бет

20

Күрделі емес құрастырмалы сызбаларды оқу

1Оқу плакаты, сызу аспаптары97-98 бет ЖаттығуІҮ тоқсан

1

Күрделі емес құрастырмалы сызбаларды оқу

199-100 бет

2

Бөлшектеу

1А4 пішімі, жұмыс сызбалары101-104 бет Жаттығу

3

Бөлшектеу

1101-104 бет Жаттығу

4

Эскиздердің атқаратын қызметі. Эскииздерді орындау

1Оқу плакаты ГЖ-7107-110 бет

5

Құрылыс сызбаларының ерекшеліктері

1Оқу плакаты, сызу аспаптары ГЖ-12111-112 бет

6

Құрылыс сызбаларының ерекшеліктері

1111-112 бет

7

Қарапайым құрылыс сызбаларын оқу

1Оқу плакаты, сызу аспаптары113-114 бет Жаттығу

8

Қарапайым құрылыс сызбаларын оқу

1113-114 бет Жаттығу

9

Топографиялық сызбалардың элементтері

1Оқу плакаты, сызу аспаптары116 бет

10

Топографиялық сызбалардың элементтері

1116 бет

11

Компьютерлік графиканың программасы туралы түсінік

1ГЖ-13 А4118 бет

12

Компьютерлік графиканың программасы туралы түсінік

1118

13

Графикалық редакторда сызбаны орындау

1Қарапайым тіліктің сызбасын орындау122-125 бет

14

Графикалық редакторда сызбаны орындау

1122-125 бет

15

Қорытынды сабақ

1

16

Қорытынды сабақ

1

Барлығы 68 сағат

если материал вам не подходит, воспользуйтесь поиском
X

Чтобы скачать данный файл, порекомендуйте его своим друзьям в любой соц. сети.

После этого кнопка ЗАГРУЗКИ станет активной!

Кнопки рекомендации:

загрузить материал