Курс по английскому языку Елтану (Страноведение) 3 класс каз. Школ

Автор публикации:
Дата публикации:
Краткое описание:
предварительный просмотр материалаПікір


Бағдарлама талапқа сай ,қосымша материалдар ,жоспарланған оқу материалын меңгерудің тұжырымдамасы, мақсат-міндеттері, оқушылардың білім-білік дағдыларына қойылатын талаптар нақты көрсетілген.

Бағдарлама бойынша оқыту оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере тырып, материалдары жүйеленіп, жинақталған. Бұл бағдарламаға аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағатқа дайындалған.

Бағдарлама барысында оқушылардың жалпы оқу біліктілігі мен дағдыларын жүйелеу және дамыту жоспарланған.

Бағдарлама арқылы оқушылар басқа елдердің халқы, өмір сүру жағдайы, атақты тұлғалары, өмірлік қағидалары, мен тарихы, жері, көрікті жерлері, мәдениетімен танысады және және басқа елдерге деген сүйіспеншілік құрмет, туған жерге деген отаншылдық, патриотизм сезімдерін арттырады.

Ең негізгі құзіреттіліктерді қалыптастыруға мүмкіндік береді:

- Ақпараттық (ағылшын елі, тілі, тарихы, мәдениеті туралы мәліметтер)

- Коммуникативті (ауызекі сөйлеу және жазба тілде ойды жүйелі түрде жеткізе білу)

- Бағдарлама жеке оқушымен және топпен ұжымдық жұмысты қамтиды.Пікір жазған

Шалқар ауданы №2мектеп-гимназия

директорының бейіндік жөніндегі орынбасары: К. ЖұбаназароваТүсінік хат

Қазіргі заманның өзекті мәселесі бұл жан- жақты дамыған, көп тілді меңгерген шығармашылық тұлға қалыптастыру. Сондықтан ұлттық білім жұйесіндегі өзгерістер мен талаптарға сай ағылшын тілі пәнін оқыту жүйесінде де жоспарланған оқу материалын меңгерудің жаңа тұжырымдамасы, мақсат-міндеттері, оқушылардың білім-білік дағдыларына қойылатын талаптар күшейтілді.

«Елтану» таңдау курсы бағдарламасы аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағатқа негізделген.

Баланы шет тілінде қарым-қатынас жасап, сөйлеуге ерте жастан бастап үйрету қазіргі кездегі өзекті мәселелердің бірі. «Елтану» таңдау курсы оқушыларға тілді меңгертіп, басқа халықтың мәдениетін әрі дүниежүзі мәдениетіне жол ашуға мүмкіндік береді.

Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері.

Мақсаты:

 • Тілдік деңгейін көтеру;

 • Шетел елдерінің тарихы мен мәдениетін құрметтей білуге тәрбиелеу;

 • Білім білік дағдыларын кеңейту.

Міндеттері:

 • даму деңгейі әртүрлі елдердің ерекешеліктері, халықаралық қарым - қатынастар және экономикалық ынтымақтастық жайлы ағылшын тілінің білімдерін дамыту;

 • шетел халықтарының дәстүрлі мәдениетіндегі сабақтас этнопедагогикалық идеялардын дамыту.


Тақырыптық жоспар 1. Әріптерді қайталу, өлең ырғағымен еске тусіріп, дыбыстарына тоқталу.

 2. Сөздің дыбысталуына тоқталып , Сөздің дыбыстап дазылуы ағылшын тілінде «транскрипция» сөзінің мағынасын түсіндіру.

тілдік құбылыстарды тілдерде салыстыру жолмен лексикалық, грамматикалық және фонетикалық дағдыларды меңгеру

 1. Оқушылар ағылшын тілін оқып - үйрене отырып, "Bingo","Count the spots","Country garden,"Eatable-uneatable","Clock"," Do you see","Is it true or not","Board race топтық , рөлдік ойындарға қатысады, сурет салады, апплекация жасау

 2. Оқушыларыға бағдарламада құрылған Clock,Body parts,School subjects,Professions,Clothes,Seasons таырыптары бойынша жаңа сөздер меңгертіледі, осының аясында оқушылар мұғалім мен сыныптастарының өтінішін орындай алу, сұрақтарға жауап беру, айтылған нәрсенін түсінігін мақұлдау, келісу немесе келіспеушілігін қарсылық арқылы жеткізу.

 3. Берілген әріптер бойынша жаңылтпаштар құрап оларды жаттау,әрекеттермен бейнелеп көрсетілуін ,орташа қарқында ағылшын тіліндегі сөйлеуімен түсіндіру

 4. Грамматика бойынша To be", Have/has got, There is/there are, Some, any, no , Definite articles, Indefinite articles құрлымдарын меңгеру арқылы сөздерді, сөз тіркестерін, сөйлемдерді фонетикалық жағынан дұрыс қарастырып қысқа мәтіндерді мәнерлеп оқу; қысқаша мәтіндерді іштей оқып, негізгі мазмұның түсіну; түсінгенін сызба,график, сурет түрінде көрсетіп, сұрақтарға жауап беру;

 5. Бағдарлама соңында тақырыптар бойынша алынатын сынақ бойынша оқушы өз аты-жөнін айта алу, қаласы, ауылы, үйі туралы қысқаша хабарлама жасау; ақпараттың мазмұнын қысқаша айту; өзінің достары жайлы, отбасы мүшелері жайлы баяндау, әңгімелеу болып табылады.
Бағдарлама жоспарыТарау

Тақырыбы

Сағат саны

Әдіс-тәсіл

Білімділік

Мерзімі

Alphabet(1)

Alphabet . Fishing game1

Work in group, brain storming

Song ABCPhonetic(8)

Phonetic and transcription


Working with Poems

Working in pairs.


Rhymes

Phonetic ex.
Vowels

1

Question-answer

Presentation1 type

1

Game: " Jeopardy"

Rhyme "Pussy Cat2 type

1

Question answer

Rhymes "Little Mouth"3 type

1

Group work.


Phonetic ex.
4 type

1

Reading and translation

Short poemsConsonant vowels

1

Question- answer, to draw the picture

sanguineProverbs and vowels

1

Role-play

proverbs


Grammar(6)

"To be"

1

find the information

Topic


Have/has got

1

Work in group, brain storming

My family


There is/there are

1

Working with the text

Working in pairs.


My flat


Some, any, no

1

Question-answer

To write sentences


Definite articles

1

Game: " Jeopardy"

Fill the gapes


Indefinite articles

1

Question answerClock

1

Role play. Group work.


Poem. A clock


Word stock(6)

Body parts

1

Reading and translation

picture


School subjects

1

Question- answer, to draw the picture

Draw the pictures


Professions

1

Role-play

Presentation


Clothes

1

find the information

A dialogue


Seasons

1


Topic


Games(8)

"Bingo"

1

game

Playtime


"Count the spots"

1


game

Playtime


"Country garden"

1

game

Playtime


"Eatable-uneatable"

1

game

Crosswood


"Clock"

1

game

Draw the picture


" Do you see"

1

game

PLaytime


"Is it true or not"

1

game

Playtime


"Board race"

1

game

Playtime


Tongue-(3)twisterLetter "P"

1

game

Tongue-twisterLetter "W"

1

game

Tongue-twisterLetter: "T"

1

game

RymesControl work(1)

Test. Seasons

1

test

Test

"Little cat and the bell" text

2Act. Role play
Мұғалімге арналған әдебиеттер

 1. Бастауыш сыныптар үшін ағылшын тілі, Т.Семенова

 2. «Дарын», №7, 2005ж.

 3. «English», И.Н.Верещагина, Т.А.Притыкина, Москва, «Просвещение», 2000ж.

 4. «Speak out» ағылшын тілін оқушыларға арналған журнал, №4, 2008ж

 5. «English», Г.Выборова, К.Махмурян, О.Мельчина, Москва «АСТ-ПРЕСС» 1998ж

 6. «Happy English 2», T.Б.Клементьева, Д.А.Шэннон, 1994ж

 7. «Happy English 3», T.Б.Клементьева, Д.А.Шэннон, 2000ж

 8. Голицинский Ю.Б. Соединенные Штаты Америки: Пособие по страноведению. - СПб.: КАРО, 2004. - 448 с.

 9. Томахин Г.Д. По Соединенным Штатам Америки:/Пособие для учителей/Под ред. Н.Н.Яковлева. - М.: Просвещение, 1980. - 176

 10. Spotlight on English-speaking countries N.Timanovskaya , изд. .Автограф, 1998.

 11. Longman Dictionary of English Language and Culture Pearson Educated Limited, 1998.

 12. REL="nofollow" target="_blank" HREF="http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftext.tr200.biz%2Freferat_inostrannyj_jazyk%2F%3Freferat%3D191388">Реферат: English speaking countries.


Оқушыларға арналған әдебиеттер:

 1. Сафонова В.В. Пособие по культуроведению.

 2. Соловьева Е.Н. Программа учебного курса «Гид-переводчик

 3. Русско-английский разговорник-справочник делового общения. М,1997

 4. .Банкевич Г.А. Деловой английский для подростков.Просвещение, 2000.

 5. Клементьева, Т.Б. Повторяем времена английского глагола

 6. . Корнеева, Е.А. Практика английского языка: сборник упражнений по устной речи

 7. Learn English fast and easy. Modern American English.2004

 8. В. Левенталь Говарим по-американски. 2004

 9. В.И. Скульте English for little children 1985

если материал вам не подходит, воспользуйтесь поиском
X

Чтобы скачать данный файл, порекомендуйте его своим друзьям в любой соц. сети.

После этого кнопка ЗАГРУЗКИ станет активной!

Кнопки рекомендации:

загрузить материал