• Учителю
  • Информатика
  • Календарно-тематическое планирование 8 класс/34 час/. Автор С. Аветисян, С. Даниелян

Календарно-тематическое планирование 8 класс/34 час/. Автор С. Аветисян, С. Даниелян

Автор публикации:
Дата публикации:
Краткое описание: Ինֆորմատիկայի թեմատիկ պլանավորման նմուշ օրինակ / 8 դասարան 34 ժամ /: Հեղինակներ Ս. Ավետիսյան, Ս. ԴանիելյանՄիջին դպրոցում Ինֆորմատիկա առարկայի հիմնական նպատակներն են. .  Հիմնարար պատկերացում տալ տեղեկատվության մասին, տարբեր համակարգերում (բնություն, հասարակություն, տեխնիկա)
предварительный просмотр материала

2013-2014 ումումնական տարի

Թեմատիկ պլանավորում /34 ժամ /

Ինֆորմատիկա 8 դասարան

Դաս N

Թեմա

Տանը

I կիսամյակ

Էլեկտրոնային աղյուսակ /5 ժամ/

Դաս 1

Էլեկտրոնային աղյուսակ


¢ 1.1 էջ 4


Դաս 2

Բջիջների հասցեավորման սկզբունքերը:

Լաբորատոր աշխատանք 1 էջ 9-11

¢ 1.2 էջ 6


Դաս 3

Տվյալների ներկայացումը դիագրամների տեքսով

¢ 1.3 էջ 12


Դաս 4

Աշխատանք դիագրամի և դրա տարրերի հետ:

Լաբ. աշխ. 2 էջ 19-26

Մաթեմատիկական ֆունկցիաների արժեքների աղյուսակներ: Ֆունկցիաների գրաֆիկների կառուցում:

¢ 1.4 էջ 16


¢ 1.5 էջ 22


Դաս 5

Լաբորատոր աշխատանք 3,4 լաբ աշխ 1-4 էջ 23-28


Դաս 6

Գործնական աշխատասնք


Համակարգչային հեռահաղորդակցուղիներ /4 ժամ/

Դաս 7

Էլեկտրոնային փոստ:Էլեկտրոնային հասցե:


¢ 2.1 էջ 29

Դաս 8

Էլեկտրոնային հաղորդագրության առաում և ստացում:

Լաբորատոր աշխատանք 5 էջ 37

¢ 2.2 էջ 32

Դաս 9

Համակարգչային վիրուսներ և հակավիրուսային ծրագրեր:

¢ 2.3 էջ 39

Դաս 10

Էլեկտրոնային փոստին առնչվելու անվտանգությունը և էթիկան:

¢ 2.4 էջ 42

Դաս 11

Թեմատիկ աշխատանք


Գրաֆիկական խմբագրիչներ /7 ժամ/


Դաս 12

Գրաֆիկական ինֆորմացիայի ներմուծման և արտածման սարքեր:

¢ 3.1 էջ 44

Դաս 13

Corel Draw վեկտորային գրաֆիկական խմբագրիչ

Լաբորատոր աշխատանք 6 էջ 55:

¢ 3.2 էջ 47

Դաս 14

Նկարչության հիմնական գործիքներ:

Լաբորատոր աշխատանք 7,8 էջ 60

¢ 3.3 էջ 56

Դաս 15

Գործնական աշխատանք : Լաբորատոր ախատանք 7,8


Դաս 16

Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանքII կիսամյակ

Դաս 1

Օբյեկտների ներկումը: Լաբորատոր աշխատանք 9 էջ 65

Աշխատանք օբյեկտների հետ : Լաբորատոր աշխատանք 10 էջ 70

¢ 3.4 էջ 62 էջ 62

¢ 3.5 էջ 66 էջ 66

Դաս 2

Աշխատանք կորերի հետ: Լաբորատոր աշխատանք 11 էջ 76

Լաբորատոր աշխատանք 12 էջ 79

¢ 3.6 էջ 66 էջ 73

Դաս 3

Գրաֆիկական ֆայլերի պահպանման ձևաչափեր:

Լաբորատոր աշխատանք 5,6,7 էջ 84

¢ 3.7 էջ 82

Համակարգչային գրագիտություն /2 ժ/

Դաս 4

Գործողություններ ֆայլային ֆայլային օբյեկտների հետ

Լաբորատոր աշխատանք 13 էջ 87

¢ 4.1 էջ 85

Դաս 5

Օբյեկտի որոնումը Լաբորատոր աշխատանք 14 էջ 95

¢ 4.2 էջ 88

Դաս 6

Գործնական աշխատանք


Մոդելավորում /3 ժ/ 1 ժամը գործնականին տրվեց

Դաս 7

Մոդել և օբյեկտ Մոդելների տեսակները

¢ 5.1 էջ 97 ¢ 5.2 էջ 101

Դաս 8

Մոդելների դասակարգումն ըստ կառուցման նպատակի.

¢ 5.3 էջ 106

Տեքստային խմբագրիչներ / 3ժամ /

Դաս 9

Էջի ձևաչափի սահմանումը

Լաբորատոր աշխատանք 15 էջ 112 Լաբորատոր աշխատանք 16 էջ 114

¢ 5.3 էջ 108

Դաս 10

Էջի ֆոնի ձևավորում.

Լաբորատոր աշխատանք 17 էջ 117

¢ 6.2 էջ 115

Դաս 11

Տեքստային փաստաթղթերի շաբլոններ
Լաբորատոր աշխատանք 18 էջ 122

¢ 6.3 էջ 115

Դաս 12

Գործնական աշխատանք


Ինֆորմացիայի կոդավորումը համակարգչում /2 ժ/

Դաս 13

Նշաններ:Նշանային համակարգեր:

¢ 7.1 էջ 126

Ինֆորմացիայի կոդավորումը համակարգչում.

¢ 7.2 էջ 128

Տվյալների հենք /6 ժամ /

Դաս 14

Տվյալների հենքեր: Տվյալների պարզագույն հենքի կառուցվածքը:

¢ 8.1 էջ 134¢ 8.2 էջ 136

Դաս 15

Հենքային տվյալների ղեկավարման համակարգեր

Աղյուսակների ստեղծում և խմբագրում

Լաբորատոր աշխատանք 19 էջ 148

¢ 8.3 էջ 139 ¢ 8.4 էջ 143


Դաս 16

Աշխատանք աղյուսակի դաշտերի և գրառումներիկ հետ:

Լաբորատոր աշխատանք 20 էջ 153

Աղյուսակում ինֆորմացիայի որոնումն ու փոխարինումը

Լաբորատոր աշխատանք 21 էջ 157

¢ 8.5 էջ 150

¢ 8.6 էջ 154

Լաբորատոր աշխատանք 10,11,12 էջ 159-161


Դաս 17

Թեմատիկ աշխատանք


Դաս 18

Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանքесли материал вам не подходит, воспользуйтесь поиском
X

Чтобы скачать данный файл, порекомендуйте его своим друзьям в любой соц. сети.

После этого кнопка ЗАГРУЗКИ станет активной!

Кнопки рекомендации:

загрузить материал