• Учителю
  • Другое
  • 10 нчы сыйныфның татар төркемендә укучылар өчен татар әдәбиятыннан эш программасы.

10 нчы сыйныфның татар төркемендә укучылар өчен татар әдәбиятыннан эш программасы.

Автор публикации:
Дата публикации:
Краткое описание:
предварительный просмотр материала

10 нчы сыйныфның татар төркемендә укучылар өчен татар әдәбиятыннан эш программасы.2. Аңлатма язуы

Планлаштыру һәм 10 нчы сыйныфлар өчен татар әдәбиятыннан эш программасы Россия Федерациясендәге һәм Татарстан Республикасындагы мәгарифкә кагылышлы хокукый-норматив актларга һәм федераль дәүләт стандартларына нигезләнеп төзелде:

1. Россия Федерациясенең "Мәгариф турында"гы Законы (Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").

2. Татарстан Республикасының "Мәгариф турында"гы Законы (Закон Республики Татарстан "Об образовании" № 68-ЗРТ от 22 июля 2013 года, статья 8).

3. Россия Федерациясенең "Россия Федерациясе халык телләре турында"гы 126-ФЗ нчы номерлы Законы (24.07.1998).

4. "Татарстан Республикасының халык телләре турында" Законы (Закон Республики Татарстан от 08.07.1992 № 1560-XII (ред. от 03.03.2012г.) "О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан")

5. Федераль дәүләт белем бирү стандарты;

6. Казан шәһәре Киров районы" 67 нче урта рус-татар мәктәбе" ГБМУнең базис укыту планы;

7. 10 нчы сыйныф өчен "Татар әдәбияты" курсының эш программасы Федераль дәүләт белем бирү стандартларының таләпләренә туры китереп, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан рөхсәт ителгән Татарстан Республикасы Мәгариф һәм Фән министрлыгы тарафыннан тәкъдим ителгән «Рус телендә төп гомуми белем бирү оешмалары өчен татар әдәбиятыннан программасына (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен)", (төзүче-авторы: А.Г. Яхин - - Казан, 2011), рус телендә төп гомуми белем бирү оешмалары өчен д-лек (татар телен туган тел буларак өйрәнүче укучылар өчен) 10 нчы с-ф. /Х.Й.Миңнегулов, Н.С. Гыймадиева - Казан: "Татарстан китап нәшрияты", 2012 дәреслеккә;

8. Белем бирү учреждениесенең эш програпммасының структурасын раслау турында локаль актына нигезләнеп төзелде.

2.1 Төп өлеш

10 сыйныфта татар әдәбияты тарихын хронологик тәртиптә һәм хәзерге идея-эстетик таләпләрне искә алып яктырту күздә тотыла. Программада әдәбиятны сүз сәнгате итеп карауга аеруча игътибар ителә. Югары сыйныф укучыларының күп гасырлык әдәбиятның чорларга бүленешен күзаллап, сүз сәнгатенең тарихи үсешен өйрәнү, классик әдәбият һәм бүгенге көн әдәбиятының багланышларын бәяли алулары программада бердәм система буларак бирелә. Ул укучыларга әдәбият һүм әдәби процесс турында гомуми күзаллау булдырырга ярдәм итәчәк.

2.2 Укытуның төп максатлры

  • Татар әдәбиятының тарихы турында гомуми караш булдыру;

  • Әдәбиятның чорларга бүленешен, чор әдәбиятының йөзен билгеләүче язучылар иҗатын өйрәнү, анализлау һәм бәяләргә өйрәтү;

  • Әдәби-теоретик белемнәр нигезендә әдәби әсәрнең, язучы иҗатының, гомумән, татар әдәбиятының үзенчәлекләрен табарга күнектерү;

  • Татар һәм рус әдәбиятында уртк темага, проблемага багышланган әсәрләрне чагыштырып укыту;

  • Әдәбият турындагы кирәкле материалны белешмш әдәбият, ваытлы матбугат, Интернет чаралары аша табарга күнектерү.

2.3. Укыту фәненең уку планында тоткан урыны

10 сыйныфта "Татар әдәбияты" курсына мәктәпнең базис планында 70 сәгать (атнага 2 сәгать исәбеннән) бирелгән. Курс 10 нчы ел өйрәнелә.

Программага:

Бәйләнешле сөйләм үстерү - 2

Сочинение - 5 сәгать кертелде.

2.4. 10 нче сыйныф укучыларының әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр:

сүз сәнгатенең образлы табигате;

өйрәнгән әдәби әсәрнең эчтәлеге;

классик әдипләрнең тормыш һәм иҗат юлларының төп факторлары;

әдәби текстны кабул итү һәм анализлау;

әдәби текстның мәгънәви өлешләрен аерып чыгару, укыган буенча тезислар һәм план төзү;

әдәби әсәрнең төрен һәм жанрын ачыклау;

укыган әсәрнең темасын, проблемасын, идеясен ачыклау;

геройларга характеристика бирү; сюжет, композиция үзенчәлекләрен, махсус сурәтләү чараларының ролен ачу;

әдәби әсәрдәге эпизодларны һәм геройларны чагыштыру;

автор позициясен ачыклау;

укыганга үзеңнең мөнәсәбәтеңне белдерү;

әсәрне (өзекне) сәнгатьле итеп уку;

кабатлап сөйләүнең төрләреннән файдалану;

өйрәнелгән әсәргә бәйле телдән һәм язмача фикерне белдерү;

укыган әсәр буенча фикер алышуда катнашу, фикерләреңне дәлилли белү;

укыган әсәрләргә бәяләмә (отзыв) язу;

татар әдәби теленең нормаларына нигезләнеп, кирәкле темага телдән һәм язмача бәйләнешле текст төзү;

эстетик зәвыкка туры килә торган әдәби әсәрләрне сайлау һәм аларны бәяләү;

аерым автор, аның әсәре, гомумән әдәбият турында кирәкле белешмә әдәбият, вакытлы матбугат, Интернет чаралары һ.б. аша эзләү.

3. Укыту программасының эчтәлеге:Язучы иҗатына анализ

Кол Гали

Тормыш юлы. Иҗаты. "Кыйссаи Йосыф" поэмасы. Анда күтәрелгән төп мәсьәләләр, образларның бирелеше

Алтын Урда чоры

Алтын Урда чоры һәм Казан ханлыгы тарихына кыскача күзәтү.

17-18 йөз әдәбияты

17-18 йөз әдәбиятына кыскача күзәтү

Г. Утыз Имәни

Шагыйрьнең татар поэзиясендә тоткан урыны. Мәрсия жанры турында төшенчә

19 йөз әдәбияты

19 йөз әдәбиятына кыскача күзәтү

Г. Кандалый

Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. "Сәхибҗамал" поэмасы

Ш. Мәрҗани

Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә.

М. Акмулла

Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә

К. Насыйри

Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. "Әбүгалисина кыйссасы"

М. Акъегет

Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. "Хисамеддин менла" повесте

З. Бигиев

Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. "Меңнәр яки гүзәл кыз Хәдичә" романы

20 йөз башы әдәбияты

20 йөз әдәбиятына кыскача күзәтү

Г. Исхакый

Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. "Ул әле өйләнмәгән иде"

Г. Тукай

Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә.

Н. Җиһанов

Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә.

Рәссам Б. Урманче

Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә

С. Рәмиев

Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. "Таң вакыты" шигыре

Дәрдемәнд

Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә.

Г. Камал

Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. "Бүләк өчен" комедиясе

Г. Шамуков

Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә.

Ф. Әмирхан

Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. "Хәят" повесте

М. Фәйзи

Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. "Галиябану" драмасы

Ш. Бабич

Тормыш юлы, иҗаты турында белешмә. "Кандала" балладасы

Бәйләнешле сөйләм үстерүКласстан тыш уку

3.1. Укыту программасының темалар бүленеше.Язучы иҗатына анализ

Кол Гали

2

3

Алтын Урда чоры

9

4

17-18 йөз әдәбияты

3

5

Г. Утыз Имәни

4

6

19 йөз әдәбияты

2

7

Г. Кандалый

3

8

Ш. Мәрҗани

3

9

М. Акмулла

2

10

К. Насыйри

2

11

М. Акъегет

3

12

З. Бигиев

3

13

20 йөз башы әдәбияты

1

14

Г. Исхакый

2

15

Г. Тукай

3

16

Н. Җиһанов

1

17

Рәссам Б. Урманче

1

18

С. Рәмиев

2

19

Дәрдемәнд

3

20

Г. Камал

2

21

Г. Шамуков

1

22

Ф. Әмирхан

2

23

М. Фәйзи

3

24

Ш. Бабич

1

25

Бәйләнешле сөйләм үстерү

8

26

Класстан тыш уку

14. 10 сыйныфта укучыларның уку предметын өйрәнүнең көтелгән нәтиҗәләре:

Укучылар үзләштерергә тиешле күнекмәләр:

- төрле жанрдагы әдәби әсәрләрне аңлап һәм сәнгатьле уку, аларга карата мөстәкыйль мөнәсәбәтеңне булдыру;

- әдәби әсәрне сюжет-композия, тел-стиль ягыннан анализлау;

-шигъри текстларны яисә чәчмә әсәрләрдән өзекләрне яттан сөйләү;

- сайлап алып яки тәкъдим ителгән язучының тормыш юлын, иҗатын үз карашыңа нигезләнеп сөйләү;

- әсәр буенча план төзү һәм алар турында бәяләмә сочинение яки изложение язу;

- әдәби әсәрләр буенча иҗади инша (сочинение) язу;

- татар, тугандаш халыклар һәм рус әдәбиятындагы тематик яктан якын әсәрләрне чагыштырып өйрәнү, милли үзенчәлекләрне ачыклау;

- рус телендәге әдәби текстларны татарчага һәм киресенчә татар телендәгеләрен рус теленә тәрҗемә итү.

Төп белем бирү баскычында укучылар үзләштерергә тиешле мәгълүмат:

- өстәмә белем чыганакларыннан язучыларның тормышы һәм иҗаты турында;

- татар әдәбиятының һәм сәнгатенең күренекле вәкилләре, аларның иҗаты турында;

- әдәби әсәрне, язучы иҗатын мөмкин кадәр мөстәкыйль анализлау, чор белән бәйләү өчен кирәкле булган тарихи, сәяси һ. б. мәгълүматлар.5. Укытуның матди-техник һәм мәгүлүмати яктан тәэмин ителеше

Төп әдәбият:

Укыту - методик комплекты:

1.Эш программасы «Рус телендә гомуми төп һәм урта белем гпрү оешмаларының татар сыйныфлары өчен татар әдәбияты программа» (төзүче-авторы: А.Г. Яхин)

2. Дәреслек: Татар әдәбияты. Рус телендә урта гомуми белем бирү оешмаларының 10 нчы сыйныф өчен дәреслек (татар балалары өчен). / Х.Й.Миңнегулов, Н.С. Гыймадиева - Казан: "Татарстан китап нәшрияты", 2012

Әдәбият исемлеге:

1. Әдәби әсәргә анализ ясау: Урта гомуми белем бирү мәктәбе укучылары, укытучылары, педагогика колледжлары һәм югары уку йортлары студентлары өчен кулланма / Д. Ф. Заһидуллина, М. И. Ибраһимова, В. Р. Әминев. - Казан: Мәгариф, 2005

2. Урта мәктәптә татар әдәбиятын укыту методикасы / Д. Ф. Заһидуллина - Казан : Мәгариф, 2000.

Өстәмә әдәбият:

"Фән һәм мәктәп", "Мәгариф" журналлары, "Мәгърифәт", "Ачык дәрес" газеталары.

Күрсәтмә материаллар:

Язучыларның портретлары

Язучыларның әсәрләр җыентыгы

Папкалар (язучылар тормышы һәм иҗаты белән бәйле материаллар җыелмасы)

Интернет ресурслар:

www.mon. tatarstan.ru

nsportal.ru

belem.ru/

edu.tatar.ru</</p>6. Контроль - тикшерү материаллары.Бәйләнешле сөйләм үстерү - "Идегәй" дастаны һәм төп образ", "Татар мәдрәсәләре".

Сочинение - "Кыйссаи Йосыф" поэмасы-халыкның рухында, "Мөхәммәдъяр- гуманист шагыйрь", инша укучы сайлавы буенча, Г.Камал-тел остасы, "Хәят образы".

7. Гомум белем күнекмәләрен бәяләүнең критерийлары һәм нормалары:

Иҗади эшнең бер төре буларак, сочинение - укучының язма рәвештә үти торган эше. Ул бәйләнешле сөйләм үстерү күнекмәләре булдыруда зур әһәмияткә ия. Әдәби (хикәяләү, очерк, истәлек, хат, рецензия һ. б.), әдәби-иҗади, өйрәтү характерындагы, ирекле, рәсемнәр нигезендә үткәрелә торган һәм контроль сочинениеләр була.

Сочинениене бәяләү

1. Язманың эчтәлеге темага тулысынча туры килсә, фактик ялгышлары булмаса, бай телдә, образлы итеп язылса, стиль бердәмлеге сакланса, «5» ле куела. (Бер орфографик яисә ике пунктуацион (грамматик) хата булырга мөмкин.)

2. Язманың эчтәлеге нигездә темага туры килсә, хикәяләүдэ зур булмаган ялгышлыклар күзәтелсә, бер-ике фактик хата җибәрелсә, теле бай, стиль ягы камил булып, ике орфографик, өч пунктуацион (грамматик) яисә бер-ике сөйләм ялгышы булса,«4» ле куела.

3. Эчтәлекне бирүдә җитди ялгышлар, аерым фактик төгәлсезлекләр булса, хикәяләүдә эзлеклелек югалса, сүзлек байлыгы ярлы булса, стиль бердәмлеге дөрес сакланмаган җөмләләр очраса, өч орфографик, дүрт пунктуацион (грамматик) яисә өч-дүрт сөйләм хатасы булса, «3» ле куела.

4. Язма темага туры килмичә, фактик төгәлсезлекләр күп булып, план нигезендә язылмаса, сүзлек байлыгы бик ярлы булса, текст кыска һәм бер типтагы җөмләләрдән торып, сүзләр дөрес кулланылмаса, стиль бердәмлеге сакланмаса, биш орфографик, сигез пунктуацион (грамматик) яисә дүрт-алты сөйләм хатасы булса, «2» ле куела.8. Календарь-тематик планДәрес темасы

Сәг.

саны

Уку-укыту эшчәнлегенең төрләре

Планлаштырылган нәтиҗә

Үтәлү вакыты

план

факт

1нче яртыеллык 16 атна - 32 дәрес

1

Татар әдәбияты тарихына кереш

1

Әңгәмә, төрле биремнәр үтәү. Фикер алышу

Татар әдәбиятының чорларга бүленешен аңлау;

1.092

Урта гасыр әд-ты

Гомумтөрки әдәбият1Әңгәмә, өлешчә эзләнү.

Гомумтөрки, Болгар чоры әдәбияты традицияләрен белү һәм урынын ачыклау;

кызыксыну.

2.093

Урта гасыр әд-ты. Болгар чоры әдәбияты

1

Әңгәмә, өлешчә эзләнү.

Гомумтөрки, Болгар чоры әдәбияты традицияләрен белү һәм урынын ачыклау;

кызыксыну.

08.094

Кол Гали "Кыйссаи Йосыф"

1

Сөйләү, аңлату.

Сүзлек белән эшләү.

Б.С.Ү.

1) Автор турында белү.09.095

Кол Гали "Кыйссаи Йосыф"

1Сөйләү, аңлату.

Сүзлек белән эшләү.

Б.С.Ү.

2) Әсәрнең идея эчтәлеген, сюжеты, төп образлар, татар әдәбияты традицияләрен белү һәм урынын ачыклау; Төп тема, образларны ачыклау, мәхәббәт хисләренең олылыгын аңлаулары.

15.096

ИНША "Кыйссаи Йосыф" поэмасы-халыкның рухында

1

Б.С.Ү.16.097

Алтын Урда әдәбияты .1Сүзлек , текст өстендә эшләү; аңлату, сөйләү;

Төрле биремнәр үтәү, уен элементлары, сүзлек белән эшләү. Б.С.Ү.

"Егет кешене кыюлык бизи" -фикер алышу;

Сорауларга җавап бирү;

22.098

Котб

1Автор тур. белү, әсәрләрнең төп идея-темасын ачу; Б.С.Ү.

Сорауларга җавап бирү; аңлау;

23.099

Сәйф Сараи

"Гөлстан бит төрки"

1

Автор тур. белү, әсәрләрнең төп идея-темасын ачу;

Укучыларда эмоцианаль хис тудыру. Б.С.Ү.

Тормыш белән бәйли белү, бүгенге көн белән чагыштыру.

29.0910

Сәйф Сараи. "Сөһәйл вә Гөлдерсен "

1

Автор тур. белү, әсәрләрнең төп идея-темасын ачу;

Укучыларда эмоцианаль хис тудыру. Б.С.Ү.

Тормыш белән бәйли белү, бүгенге көн белән чагыштыру.

30.0911

"Идегәй" дастаны

1

Дастан турында төшенчә бирү; әсәрнең төп идея-темасын ачу; Идегәй образын ачу; Б.С.Ү.

Эчтәлек сөйли белү, анализлау.

6.1012

"Идегәй" дастаны

1

Дастан турында төшенчә бирү; әсәрнең төп идея-темасын ачу; Идегәй образын ачу; Б.С.Ү.

Эчтәлек сөйли белү, анализлау.

7.1013

"Идегәй" дастаны

1

Дастан турында төшенчә бирү; әсәрнең төп идея-темасын ачу; Идегәй образын ачу; Б.С.Ү.Эчтәлек сөйли белү, анализлау.

13.1014

БСҮ " Идегәй" дастаны һәм төп образ"

1Үз фикерен әйтә белү. Б.С.Ү.

Кабатларга.

14.1015

Казан ханлыгы чоры әдәбияты

1

Чор турында белешмә бирү;

Әсәрләрдәге төп тема чагылышын күрү, Әсәрнең телен тикшерү .

Мавыктыру. Б.С.Ү.

Эчтәлек сөйли белү, анализлау.

20.1016

Мөхәммәдьяр

"Нуры содур"

"Төхвәи мәрдан"

1Автор турында белешмә бирү; Әсәрләрдәге төп тема чагылышын күрү, әсәрнең телен тикшерү .

Мөстәкыйль фикер йөртергә өйрәнү"

21.1017

ИНША "Мөхәммәдъяр- гуманист шагыйрь"

1

Б.С.Ү.27.1018

17нче йөз әдәбияты1Чор турында тулы белешмә бирү; төп әсәрләр, алардагы төп тема, идея, проблеманы табу;

Фикерләү сәләтен үстерү. Б.С.Ү.

17 нче йөз әдәбиятын күзаллау.28.1019

Мәүла Колый , Габди

1

Яңа материалны өйрәнү.

Әңгәмә.

М.Колыйның тормышы һәм иҗаты хакында мөмкин кадәр күбрәк белеп китү.

10.1120

18 нче йөз әдәбиятыГабдесәллам, Әхмәдбик

1

Дәреслек белән, күрсәтмәлелек белән эш. Б.С.Ү.

18 нче йөз әдәбияты турында тулы мәгълүмат алып китү.

11.1121

Габдерәхим Утыз Имәни

1

Автор турында белешмә бирү; Әсәрләрдәге төп тема чагылышын күрү, әсәрнең телен тикшерү Б.С.Ү.

Г.Утыз Имәнинең тормышы һәм иҗаты хакында мөмкин кадәр күбрәк белеп китү.

17.1122

Габдерәхим Утыз Имәни

1

Автор турында белешмә бирү; Әсәрләрдәге төп тема чагылышын күрү, әсәрнең телен тикшерү Б.С.Ү.

Г.Утыз Имәнинең тормышы һәм иҗаты хакында мөмкин кадәр күбрәк белеп китү.

18.1123

Габдерәхим Утыз Имәни

1

Автор турында белешмә бирү; Әсәрләрдәге төп тема чагылышын күрү, әсәрнең телен тикшерү Б.С.Ү.

Г.Утыз Имәнинең тормышы һәм иҗаты хакында мөмкин кадәр күбрәк белеп китү.

24.1124

Урта гасыр әдәбиятына йомгак

1

Әңгәмә. Проект,чагыштыру, тикшерү.

Анализ ясый белү.

25.1125

19 нчы гасыр әдәбияты

1Дәреслек белән, күрсәтмәлелек белән эш.

Белемне практик куллана белү.

1.1226

Габделҗәббар Кандалый

1Автор турында белешмә бирү; Әсәрләрдәге төп тема чагылышын күрү, әсәрнең телен тикшерү.

эчтәлеген, автор әйтергә теләгән фикерне ачык аңлау;

2.1227

Габделҗәббар Кандалый

1Автор турында белешмә бирү; Әсәрләрдәге төп тема чагылышын күрү, әсәрнең телен тикшерү.

эчтәлеген, автор әйтергә теләгән фикерне ачык аңлау;

8.1228

Габделҗәббар Кандалый

1Автор турында белешмә бирү; Әсәрләрдәге төп тема чагылышын күрү, әсәрнең телен тикшерү.эчтәлеген, автор әйтергә теләгән фикерне ачык аңлау;

9.1229

Инша укучы сайлавы буенча

1

Контроль тикшерү. Б.С.Ү.15.1230

Шигырь төзелеше

1

Шигырь төзелешен өйрәнү, тулы анализ ясау; хис, аның сәбәбен, дәрәҗәсен табу;

Дөрес интонация белән укуга ирешү.

16.1231

Ш.Мәрҗани

1

Автор турында белешмә бирү; Әсәрләрдәге төп тема чагылышын күрү, әсәрнең телен тикшерү.

Эчтәлек сөйли белү.

22.1232

Ш.Мәрҗани

1

Автор турында белешмә бирү; Әсәрләрдәге төп тема чагылышын күрү, әсәрнең телен тикшерү.

Эчтәлек сөйли белү.

23.122 нче яртыеллык 19 атна - 38 сәгать

33

М.Акмулла иҗаты

1

Автор турында белешмә бирү; Әсәрләрдәге төп тема чагылышын күрү, әсәрнең телен тикшерү Б.С.Ү.

Укылган буенча фикер алышу; сорауларга җавап бирү;

12.0134

М.Акмулла иҗаты

1

Автор турында белешмә бирү; Әсәрләрдәге төп тема чагылышын күрү, әсәрнең телен тикшерү Б.С.Ү.

Укылган буенча фикер алышу; сорауларга җавап бирү;

13.0135

БСҮ "Татар мәдрәсәләре"

1

Мөстәкыйль фикерли белү; чыганаклар белән төгәл эшләргә өйрәнү Б.С.Ү.

Сорауларга җавап бирү;

19.0136

Каюм Насыйри

1

Автор турында белешмә бирү; Әсәрләрдәге төп тема чагылышын күрү, әсәрнең телен тикшерү

Сабыр итүнең нәтиҗәләрен аңлау;

20.0137

Каюм Насыйри

1

Автор турында белешмә бирү; Әсәрләрдәге төп тема чагылышын күрү, әсәрнең телен тикшерү

Сабыр итүнең нәтиҗәләрен аңлау;

26.0138

Каюм Насыйри

1

Автор турында белешмә бирү; Әсәрләрдәге төп тема чагылышын күрү, әсәрнең телен тикшерү

Сабыр итүнең нәтиҗәләрен аңлау;

27.0139

М.Акъегет "Хисаметдин менла"

1

Автор турында белешмә бирү; Әсәрләрдәге төп тема чагылышын күрү, әсәрнең телен тикшерү

Эчтәлек сөйли белү.

Бүгенге тормыш белән чагыштыра белү.

02.0240

М.Акъегет "Хисаметдин менла"

1

Автор турында белешмә бирү; Әсәрләрдәге төп тема чагылышын күрү, әсәрнең телен тикшерү

Эчтәлек сөйли белү.

Бүгенге тормыш белән чагыштыра белү.

03.0241

М.Акъегет "Хисаметдин менла"

1

Автор турында белешмә бирү; Әсәрләрдәге төп тема чагылышын күрү, әсәрнең телен тикшерү

Эчтәлек сөйли белү.

Бүгенге тормыш белән чагыштыра белү.

9.0242

З.Бигиев "Меңнәр яки гүзәл кыз Хәдичә"

1

Автор турында белешмә бирү; Әсәрләрдәге төп тема чагылышын күрү, әсәрнең телен тикшерү Б.С.Ү.

Эчтәлек сөйли белү.

Анализлый белү.

10.0243

З.Бигиев "Меңнәр яки гүзәл кыз Хәдичә"

1

Автор турында белешмә бирү; Әсәрләрдәге төп тема чагылышын күрү, әсәрнең телен тикшерү Б.С.Ү.

Эчтәлек сөйли белү.

Анализлый белү.

16.0244

З.Бигиев "Меңнәр яки гүзәл кыз Хәдичә"

1

Автор турында белешмә бирү; Әсәрләрдәге төп тема чагылышын күрү, әсәрнең телен тикшерү Б.С.Ү.

Эчтәлек сөйли белү.

Анализлый белү.

17.0245

20 гасыр башы әдәбияты

1

Чор турында тулы белешмә бирү; төп әсәрләр, алардагы төп тема, идея, проблеманы табу;

Чорны гомуми анализлау, чагыштыру, нәтиҗә ясый белү.

22.0246

Г.Исхакый "Ул әле өйләнмәгән иде"

1

Автор турында белешмә бирү; Әсәрләрдәге төп тема чагылышын күрү, әсәрнең телен тикшерү Б.С.Ү.

Теманың актуальлелеген аңлата белү.

24.0247

Г.Исхакый "Ул әле өйләнмәгән иде"

1

Автор турында белешмә бирү; Әсәрләрдәге төп тема чагылышын күрү, әсәрнең телен тикшерү Б.С.Ү.

Теманың актуальлелеген аңлата белү.

02.0348

Г.Тукай иҗаты

1

Автор турында белешмә бирү; Әсәрләрдәге төп тема чагылышын күрү, әсәрнең телен тикшерү

Иҗади эшли белүләренә ирешү.

03.0349

Г.Тукай иҗаты

1

Автор турында белешмә бирү; Әсәрләрдәге төп тема чагылышын күрү, әсәрнең телен тикшерү

Иҗади эшли белүләренә ирешү.

9.0350

Г.Тукай иҗаты

1

Автор турында белешмә бирү; Әсәрләрдәге төп тема чагылышын күрү, әсәрнең телен тикшерү

Иҗади эшли белүләренә ирешү.

10.0351

ДТУ И.Нуруллин "Габдулла Тукай"

1

Автор турында кыскача белешмә бирү; анализ ясау;

Сәнгатьле уку күнекмәсе булдыру;

әсәргә анализ ясый белү;16.0352

Н.Җиһанов,

1

Автор турында кыскача белешмә бирү; анализ ясау;

Сәнгатьле уку күнекмәсе булдыру;

Танылган шәхесләр хакында белемле ббулырга омтылу.

17.0353

Б.Урманче иҗаты

1

Автор турында кыскача белешмә бирү; анализ ясау;

Сәнгатьле уку күнекмәсе булдыру;

Танылган шәхесләр хакында белемле ббулырга омтылу.

30.0354

Дәрдемәнд иҗаты

1

Шигырьләргә анализ ясау; Автор турында өйрәнү;

Тирән фикерли белү;

31.0355

Дәрдемәнд иҗаты

1

Шигырьләргә анализ ясау; Автор турында өйрәнү;

Тирән фикерли белү;

6.0456

Дәрдемәнд иҗаты

1

Шигырьләргә анализ ясау; Автор турында өйрәнү;

Тирән фикерли белү;

7.0457

С.Рәмиев иҗаты

1

Шигырьләргә анализ ясау; Автор турында өйрәнү;

Әсәр эчтәлеге, төп тема, идеяне белү;

13.0458

С.Рәмиев иҗаты

1

Шигырьләргә анализ ясау; Автор турында өйрәнү;

Әсәр эчтәлеге, төп тема, идеяне белү;

14.0459

Г.Камал "Бүләк өчен"

1

Автор турында кыскача белешмә бирү; анализ ясау;

Сәнгатьле уку күнекмәсе булдыру; конфликтны табу;

Әсәр эчтәлеге, төп тема, идеяне белү;

20.0460

Г.Камал "Бүләк өчен"

1

Автор турында кыскача белешмә бирү; анализ ясау;

Сәнгатьле уку күнекмәсе булдыру; конфликтны табу;

Әсәр эчтәлеге, төп тема, идеяне белү;

21.0461

ИНША Г.Камал-тел остасы

1

Контроль тикшерү. Б.С.Ү.27.0462

Габдулла Шамуков

1

Автор турында кыскача белешмә бирү; анализ ясау;

Сәнгатьле уку күнекмәсе булдыру;

Танылган шәхесләр хакында белемле булырга омтылу.

28.0463

Ф.Әмирхан "Хәят"

1

Әсәрнең эчтәлеге белән танышу.

Мөстәкыйль фикер йөртергә өйрәтү; әсәргә анализ ясау; төп образны ачу;

Әсәр эчтәлеге, төп тема, идеяне белү;

4.0564

Ф.Әмирхан "Хәят"

1

Әсәрнең эчтәлеге белән танышу.

Мөстәкыйль фикер йөртергә өйрәтү; әсәргә анализ ясау; төп образны ачу;

Әсәр эчтәлеге, төп тема, идеяне белү;

5.0565

ИНША "Хәят образы"

1

Контроль тикшерү. Б.С.Ү.11.0566

М.Фәйзи "Галиябану"

1Әсәрнең эчтәлеге белән танышу;

Мөстәкыйль фикер йөртергә өйрәтү; әсәргә анализ ясау; төп образны ачу; конфликтны табу;

Эчтәлек сөйли белү.

Анализлый белү.

12.0567

М.Фәйзи "Галиябану"

1Әсәрнең эчтәлеге белән танышу;

Мөстәкыйль фикер йөртергә өйрәтү; әсәргә анализ ясау; төп образны ачу; конфликтны табу;

Эчтәлек сөйли белү.

Анализлый белү.

18.0568

М.Фәйзи "Галиябану"

1Әсәрнең эчтәлеге белән танышу;

Мөстәкыйль фикер йөртергә өйрәтү; әсәргә анализ ясау; төп образны ачу; конфликтны табу;

Эчтәлек сөйли белү.

Анализлый белү.

19.0569

Ш.Бабич иҗаты

1Ш. Бабич хакында өстәмә белем бирү.Мөстәкыйль фикер йөртергә өйрәтү; әсәргә анализ ясау; төп хисне ачу; Б.С.Ү.

Ш.Бабич хакында тулырак белеп китүләре.

25.0570

Йомгаклау

1

Программаның тулысынча үзләштерелүе.

Белем нигезләрен барлау,анализлау.

26.05

если материал вам не подходит, воспользуйтесь поиском
X

Чтобы скачать данный файл, порекомендуйте его своим друзьям в любой соц. сети.

После этого кнопка ЗАГРУЗКИ станет активной!

Кнопки рекомендации:

загрузить материал