Рабочая программа по чтению для 3 класса

Автор публикации:
Дата публикации:
Краткое описание:
предварительный просмотр материала

«Каралган» «Килешенгән» «Расланган»

МБ җитәкчесе Укыту-тәрбия эшләре №2 гомуми урта белем

____/ Д.Ш.Шәйхетдинова / буенча директор бирү мәктәбе директоры

Беркетмә № __________ урынбасары _______/Р.Р.Гобәйдуллин /

«___» _________ 2015 ел. ______/Галеева Р.Р / Боерык № ____________

«___» _________2015 ел. «___» _________ 2015 ел.Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы

Әгерҗе шәһәре муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе

2нче номерлы урта мәктәп


Мәрданова Әлфия Мәхмут кызының 3 сыйныф (рус төркеме) өчен әдәби укудан

ЭШ ПРОГРАММАСЫ.
Педагогик киңәшмә

утырышында каралган.

Беркетмә №____________

«___» __________2015 ел.
2015 -2016 уку елы

Эш программасы түбәндәге дәүләт документларына нигезләнеп төзелде: "Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында" ТР Законы; 2004-2013 елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча ТР дәүләт программасы; ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы боерыгы 23.06.2012 № 7699/12 "Об учебных планах для I-IX классов школ Республики Татарстан, реализующих основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования в соответствии с ФГОС общего образования"; ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы боерыгы 07.07.2011 № 3624/11 "Об утверждении программ (основного содержания) учебных предметов "Татарский язык» и «Литературное чтение на татарском языке»; 2нче номерлы гомуми урта белем бирү мәктәбенең укыту планы №123/1 31.08.2013; ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы хаты 13.08.2012 № 9777/12 "Гомуми белем бирү учреждениеләрендә татар теле һәм әдәбиятын өйрәнү турында"; ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы хаты 13.08.2012 № 9877/12 "Татарстан Республикасының гомуми белем бирү учреждениеләрендә татар дәүләт телен укыту турында" ; ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы хаты 03.09.12 № 10566/12 "ФДББС кертү шартларында татар теле һәм әдәбияты дәреслекләрен куллану турында"; "Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпләре өчен татар теле һәм әдәбиятыннан үрнәк программалар: 1-11 сыйныфлар" , Казан, ТКН, 2011ел.


2 нче гомуми урта белем бирү мәктәбенең укыту планында 3нче сыйныфта әдәби уку атнага 3 сәгать бирелде. Укыту планында 34 атна сәбәпле, эш программасы 102 сәгатькә төзелде. Татар теленнән тематик планны "Рус телендә урта гомуми белем бирүче мәктәпләрдә татар теле һәм әдәбият укыту программасы"на ( К. С. Фәтхуллова,Ф.Х.Җәүһәрова Казан. "Мәгариф" нәшрияты, 2011) нигезләнеп төзедем.

Татар теле, дәүләт теле буларак, барлык урта гомуми белем бирү мәктәпләрендә төп укыту фәннәренең берсе булып тора. Татар телен дәүләт теле буларак укытуның гомуми максаты - укучыларда коммуникатив компетенция (аралашу осталыгы) формалаштыру. Компетенция - аралашуны тәэмин итә белә торган белем, күнекмәләр һәм осталыклар бердәмлеге ул. Коммуникатив компетенция - аралашу максатын, урынын, вакытын, анда катнашучыларның социаль хәлен исәпкә алып фикерне төгәл һәм эзлекле итеп белдерә алу осталыгы.

Гомуми башлангыч белем мәктәбендә татар теленә өйрәтүнең төп максатлары:

МАКСАТ:

1)гамәли үзләштергән белемнәрне әдәби әсәрләр уку аша ныгыту һәм сөйләмдә куллануга ирешү;

2)укучыларның татар телендә аралашу осталыкларын камилләштерү;

3)татар балалар әдәбиятының күренекле вәкилләре, аларның иҗаты турында мәгълүматларны киңәйтү;

4)әдәби әйтелешнормаларын саклап, дөрес, йөгерек, аңлап, сәнгатьле итеп укырга өйрәтү;

5)татар телендә укуга кызыксыну уяту, әдәби уку тәҗрибәсен үстерү һәм әдәби зәвык тәрбияләү;

6)әсәрнең төп герое характерын, гамәлләрен һәмгамәл кылырга этәргән сәбәпләрне, геройның эмоциональ һәм әхлакый кичерешләрен аңлап, геройга карата үз фикерләрен белдерергә өйрәтү;

7)халык әкиятләрен һәм кече фольклор жанрларын, автор әкиятләрен, хикәя, шигырь, мәсәлләрне әдәби жанр буларак кабул итү күнекмәсен үстерү;

8)укучыларда әхлакый-эстетик сыйфатлар, төрле милләт вәкилләре арасында дуслык хисләре тәрбияләү.


1) гамәли максат, татар теленең фонетик, лексик, грамматик берәмлекләрен гамәли үзләштерүгә ирешү һәм укучыларның сөйләм күнекмәләрен үстерүгә ирешү;

2) гомуми белем бирү максаты укучыларның акыл эшчәнлеген активлаштыру, логик фикерләү сәләтен камилләштерү, сөйләм культурасын үстерү;

3) тәрбиви максат балаларның рухи дөньяларын баету, аларны татар халкының мәдәнияте һәм сәнгате белән таныштыру, милләт вәкилләре арасында дуслык һәм хөрмәт хисе тәрбияләү.

Гомуми белем бирү һәм тәрбияви максатларга ирешү өчен, укучыларның акыл хезмәте күнекмәләрен үстерү, татар сөйләм этикеты үрнәкләрен урынлы кулланырга өйрәтү, татар дөньясы, шул исәптән татар халкының гореф-гадәтләре, милли бәйрәмнәре, халык авыз иҗаты үрнәкләре белән таныштыру.

Татар теленә өйрәтү, беренче чиратта, фәннилек, аңлылык, аңлаешлылык, системалылык, эзлеклелек, күрсәтмәлелек, укучыларның яшь үзенчәлекләрен исәпкә алу кебек гомумдидактик принципларга нигезләнә. Моннан тыш, коммуникатив методның нигезен тәшкил иткән телгә өйрәтүне гамәли эшчәнлеккә юнәлтү, тел һәм сөйләм берәмлекләрен концентрик рәвештә урнаштыру һәм этаплап өйрәтү, тел берәмлекләрен ситуатив-тематик нигездә өйрәтү, лексик-грамматик материалны синтаксик нигездә үзләштерү, укучыларның ана теле үзенчәлекләрен исәпкә алу принципларын да истә тотып эш итү таләп ителә. Башлангыч гомуми белем биру мәктәбендә татар теле дәресләре укучыларның гамәли белемнәрен, сөйләм күнекмәләрен, аралашу осталыкларын үстерүгә юнәлтелергә тиеш. Бу исә үз эченә сөйләм эшчәнлегенең төрләрен-тыңлап аңлау, сөйләү, уку һәм язуны үзара бәйләнештә һәм системалы өйрәтүне ала.

БУРЫЧЛАР:

-әдәби уку хакында гомуми мәгълүматый кузаллау булырга;

-өйрәнелгән әсәрнең исемен,төп эчтәлеген һәм авторын белергә,аңа карата үз мөнәсәбәте формалашырга;

-әсәрнең геройларын,аларның эш-гамәлләрен,холык-фигылен,хис-кичерешләр дөньясын бәяли;

-текстның сюжетын ачыклый,темасын,идеясен,автор фикерен билгели алырга;

-автор һәм хикәяләүче,шагыйрь һәм лирик герой,тезмә һәм чәчмә сөйләм,фольклор һәм әдәби жанрлар хакында кузаллый белергә;

-әдәби әсәргә һәм иҗат эшенә хас сыйфатларны һәм үзенчәлекләрне аңларга;

-әдәби тел һәм сурәтлек тудыру чаралары хакында башлангыч кузаллау бирелергә тиеш.


ӘДӘБИ УКУДАН 3нче СЫЙНЫФТА ФОРМАЛАШТЫРЫЛЫРГА ТИЕШЛЕ ТАЛӘПЛӘР:

-аңлы,дөрес һәм сәнгатьле уку күнекмәсе булдырып,бер минут эчендә кычкырып 75-80 сүзле,күңелдән 95сүзле текстны йөгерек укый белергә;

-тәкъдим ителгән текстка сораулар куярга;

-1,5 биттән артык булмаган текстның эчтәлеген сөйләргә һәм кабатлап язарга;

-текстны мәгънәви бүлекләргә бүлә һәм гади план,аннотация төзи алырга;

-изложение,диктант яза алырга;

-автор текстына нигезләнгән уртача монологик сөйләм әзерли һәм әсәр геройларын,вакыйгаларын бәяли белергә;

-программада ятлау өчен тәкъдим ителгән әсәрләрнең кимендә сигезен хәтердә калдырырга;

-бирелгән темага телдән яки язмача текст әзерли алырга;

-халык авыз иҗаты әсәрләреннән мәкаль,әйтем,табышмак,әкиятләрдән мисаллар китерә белергә;

-әдәби жанрларны һәм халык авыз иҗаты жанрларын аера алырга;

-текстта махсус тел-сурщтлщъ чараларын:эпитет,чагыштыру,сынландыру,шигырьдә рифманы табарга,аңлатырга.


ӘДӘБИ УКУДАН 3нче СЫЙНЫФТА УКУЧЫЛАРГА ҖИТКЕРЕЛӘ ТОРГАН МӘГЪЛҮМАТЛАР:

-өйрәнелгән әсәр авторының башка әсәрләре,аның тормышы,иҗаты хакында;

-китап сайлау нечкәлекләре турында;

-төрле мәгълүмат чыганаклары(сүзлекләр,белешмәләр,электрон чаралар)белән эшләү хакында;

-балалар өчен чыга торган газета-журналлар турында.


ӘДӘБИ УКУДАН 3нче СЫЙНЫФТА ПРЕДМЕТАРА ЭШЧӘНЛЕК:

-әдәбиятны сәнгатьнең башка төрләре(музыка,рәсем сәнгате)белән бәйләп,аларның хыял һәм иҗат(уйлап табу)дөньясы буларак уртак якларын һәм үзенчәлекле сыйфатларын(төзү материалы,сурәтләү киңлеге)күрергә өйрәтү;

-әдәбиятны татар теле белән бәйләп,туган телнең матурлыгына һәм байлыгына хөрмәт тәрбияләү;

-татар әдәбиятын рус әдәбияты белән бәйләп,тема һәм проблематикада,геройлар бирелешендә уртаклыкларга игътибар юнәлтү.


ӘДӘБИ УКУДАН 3нче СЫЙНЫФТА УКУЧЫЛАРНЫҢ ҮСЕШ-ҮЗГӘРЕШЕ:

-баланың физик һәм психик сәламәтлеген саклау;

-яшь үзенчәлекләрен исәпкә алып,укучыларның уку.хезмәт,аралашу,сәнгать-матурлыкны тану күнекмәләрен үзләштерүләренә ирешү;

-укучыларда әйләнә-тирәдәге тормышка игътибар,дөрес мөнәсәбәт булдыру;

-иҗади хезмәткә теләк,кызыксыну уяту;

-укучының үзенә бәя бирә белүенә,үз-үзен тәрбияләвенә ирешү;

-яңалыкка,белемгә омтылыш формалаштыру, үстерү.
Укытуны тематик планлаштыру


Предмет: әдәби уку

Сыйныф: 3,В - рус төркеме

Укытучы: Мәрданова Әлфия Мәхмүт кызы

Сәгать саны

Барлыгы: 102

Атнага: 3


Планлаштырылган контроль дәресләр: 2

Административ контроль дәресләр: 1

Программа: 1. К.С.Фәтхуллова,Ф.Х.Җәүһәрова .Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәплә өченре татар теле һәм әдәбиятыннан үрнәк программалар. Казан:Тат.кит. нәшр.,2011.


Укыту - методик комплекты

  1. К.С. Фәтхуллова. Татар теле(рус телендә башл. гомуми белем бирү мәкт. 3нче с-фы өчен д-лек, 2 кисәктә ). Казан , Татарстан китап нәшрияты, 2013 ел.

Эш төрләре

3нче сыйныф

1

Тыңлап аңлау

1-5 мин.

2

Диалогик сөйләм

5

3

Монологик сөйләм

6

4

Язу: 1) күчереп язу (җөмлә саны)

2) сүзлек диктанты (сүзләр саны)

3) диктант (сүзләр саны)

4) изложение (сүзләр саны)

5) сочинение (сүзләр саны)


5-6

8-9

30-35

40-45

6-7
Әдәби уку


Календарь-тематик план

Бүлек исеме һәм

дәрес темасы

Сә

гать саны

Укытуның планлаштырылган нәтиҗәләре.

Үткәрү вакыты

Искәрмә

Предмет

Предметара

Шәхси

План

Факт


1

Әдәпле сүзләр.


1

Дәреслек белән эшләргә, укыганда дөрес утыру кагыйдәләрен үтәргә өйрәнү.

Дәреслек битләрендә ориентлашу.Уку мәсьәләсен куя белү.


2

Дәрестә татарча сөйләшәбез.


1

"Әйтмә" һәм "язма" сөйләмне аерырга, сөйләм этикеты нормаларына өйрәнү. Сөйләмдә итагатьле сүзләр куллана белү.

Иптәшләрең белән хезмәт тәшлек итү, күршеңне тыңлый белү.


3

"Мин укучы" тексты.

1

Текст эчтәлеген тыңлау.Тексттан җөмләләрне аерып алырга, җөмләдәге сүзләрне табарга, предметны белдергән сүзләрне таба белергә өйрәнү.

Укытучы куйган уку мәсьәләсен аңлау һәм үтәү; үз эш чәнлегеңне планлаш тыру; үз фикереңне әйтергә тырышу.


4

Хәләф Гарданов "Исәнмесез, иптәшләр"

1

Текст эчтәлеген тыңлау,текст турында белешмә бирү.

Укуга кызыксыну хисе тудыру.


5

МСКҮ.Безнең фатирыбыз.


.

1

Предметны белдергән сүз ләрне гомуми ләштереп әйтү.


Татар теленә рус теле аша кергән сүзләрне үзләштерү.


7

Вәсимә Хәйруллина.

Ял итәбез.

1

Дөрес, аңлап, сәнгатьле итеп укырга, таныш булмаган сүзләрнең мәгънәләрен аңлатырга өйрәнү.

Текст өс тендә эшләү күнекмәләре булдыру.


8


Җәүдәт Дәрзаман

Саный беләм.

1

Текстны укырга, шәхси фикерләрне әйтергә, сүзләрне, текстларны орфоэпик дөрес итеп укырга, куелган тема буенча үз фикереңне әйтергә өйрәнү.

Сорау һәм җавап бирү, үз фикерең не әйтә белергә тырышу.


9

ДСКҮ

Хәл сорашу.

1

Татар телендә танышу, хәл сорашу, хушлашу сүзләрен үзләштерү.

Әңгәмәне башлый, , дәвам итә, тыңлый белү.

10

Резеда Вәлиева.

Дуслык.

1

Текст турында белешмә бирү

Сорауларга җавап бирә белергә өйрәнү.


11

МСКҮ

Шахмат түгәрәге.

1

Текстка исем бирергә, текстның төп фикерен таба белергә өйрәнү.

Әңгәмәне башлый, , дәвам итә, тыңлый белү.

12

"Бу - балалар бүлмәсе" тексты.
1

Текстның эчтәлеген сөйләргә, үз фикереңне әйтә белергә өйрәнү

Рәсем нигезендә үз фикереңне белдерү, текст буенча җөмләләр төзеп сөйләү.


13

Идрис Туктар.

"Авыраяк".

1

Текст эчтәлеген тыңлау,текст турында белешмә бирү.

Сорау һәм җавап бирү, үз фикереңне әйтә белергә тырышу.


14

Уку тизлеген тикшерү "Көз".

1

Аңлап, сәнгатьле, йөгерек, дөрес итеп укырга өйрәнү

Уку эшчәнлеген формалаштыру.


15

ДСКҮ

Мәктәп ашханәсе

Татар этикеты

1

Мәктәп ашханәсе турында белешмә бирү,предмет ны белдергән сүзләрне гомумиләш тереп әйтү.

Әңгәмәне башлый, , дәвам итә, тыңлый белү.

16

Бари Рәхмәт.

"Аш вакыты",


1

Дөрес, аңлап, сәнгатьле итеп укырга, таныш булмаган сүзләрнең мәгънәләрен аңлатырга өйрәнү.

Сорау кую һәм аларга җавап бирү.


17.


Бари Рәхмәт "Китаплар".

1

Текст эчтәлеген тыңлау,текст турында белешмә бирү

Укытучы куйган уку мәсьәләсен аңлау һәм үтәү.


18

Бари Рәхмәт "Кошлар киткәндә"
1

Текстны укырга, шәхси фикерләрне әйтергә, сүзләрне, текстларны орфоэпик дөрес итеп укырга, куелган тема буенча үз фикереңне әйтергә өйрәнү

Сорау һәм җавап бирү, үз фикереңне әйтә белергә тырышу.


19

"Без икенче сыйныфта укыйбыз" тексты.

1

Текст турында белешмә бирү, текстның төп фикерен таба белергә өйрәнү.

Текст буенча җөмләләр төзеп сөйләү, мәктәп тормышына кызыксыну уяту.


20

ДСКҮ

Ашамлыклар.

1

Текстларны орфоэпик дөрес итеп укырга, куелган тема буенча үз фикереңне әйтергә өйрәнү.

Әңгәмәне башлый, , дәвам итә, тыңлый белү.

21

МСКҮ

Татар этикеты


1

Фикерне төгәл, дөрес, эзлекле итеп әйтергә, сорауларга җавап бирергә, укытучы биргән биремнәрне үтәргә өйрәнү.

Әңгәмәне башлый, , дәвам итә, тыңлый белү.

22

Рөстәм Мингалим "Чәчәкләр"

1

Дөрес, аңлап, сәнгатьле итеп укырга, таныш булмаган сүзләрнең мәгънәләрен аңлатырга өйрәнү.

Укуга кызыксыну хисе тәрбияләү.


23

"Көндәлек режим" тексты.


1

Текст эчтәлеген тыңлау, рәсем белән эчтәлекне тәңгәлләштерү. Текст турында белешмә бирү.

Текстның эчтәлеген сөйләү, бәйләнешле сөйләм күнекмәләре булдыру.


24

М.Фәйзуллина"Гөлнар мәктәпкә бара".

1

Текст турында белешмә бирү

25

Ш.Галиев"Рус казлары:га-га-га",


1

Аңлап, сәнгатьле, йөгерек, дөрес итеп укырга өйрәнү

Укылган текст эчтәлеген сөйләү күнекмә ләрен булдыру.Текст эчтәлеген сөйләү, бәйләнешле сөйләм күнекмәләре булдыру.


26

Ш.Галиев "Рәхмәт".


1

Текстның эчтәлеген сөйләргә, үз фикереңне әйтә белергә өйрәнү

Текст өстендә эш, фикереңне төгәл һәм дөрес итеп аңлата белү.


27

Ш.Галиев "Сүзләр иленә сәяхәт"

1

Текстларны орфоэпик дөрес итеп укырга, куелган тема буенча үз фикереңне әйтергә өйрәнү

Укытучының сөйләмен тыңлау һәм аңлау, үз фикерләреңне белдереп сөйләм төзү.


28


Ш.Галиев "Дәү әнигә күчтәнәч".

1

Дөрес, аңлап, сәнгатьле итеп укырга, таныш булмаган сүзләрнең мәгънәләрен аңлатырга өйрәнү.

Актив сүзлек запасын баету, бәйләнешле сөйләм күнекмә ләрен камилләш терү.

29


ДСКҮ. Ашамлыклар кибетендә.


1


Предметны белдергән сүзләрне гомумиләшт реп әйтү.

Әңгәмәне башлый, , дәвам итә, тыңлый белү.

30


"Бу- зур кибет" тексты.


1

Текст эчтәлеген тыңлау, рәсем белән эчтәлекне тәңгәлләштерү. Текст турында белешмә бирү.

Укылган текст эчтәлеген сөйләү күнекмә ләрен булдыру


31

Ф.Яруллин "Рәхәт тә соң".

1

Фикерне төгәл, дөрес, эзлекле итеп әйтергә, авазларны дөрес итеп укырга өйрәнү.

Текст өстендә эш, милли үзаң формалаштыру.


32

Уку тизлеген тикшерү.

1

Аңлап, сәнгатьле, йөгерек, дөрес итеп укырга өйрәнү

Уку эшчәнлеген формалаштыру.


33

МСКҮ

Татар театры

1

Текстларны орфоэпик дөрес итеп укырга, куелган тема буенча үз фикереңне әйтергә өйрәнү

Әңгәмәне башлый, , дәвам итә, тыңлый белү.

34

МСКҮ

Җәнлекләр театры

1

Текстның эчтәлеген сөйләргә, үз фикереңне әйтә белергә өйрәнү

Фикерне төгәл һәм дөрес итеп аңлата белү.


35

Нәҗип Мадьяров

"Кыш".


1

Текст турында белешмә бирү,

Фикерне төгәл, дөрес, эзлекле итеп әйтергә, авазларны дөрес итеп укырга өйрәнү

Укылган текст эчтәлеген сөйләү күнекмә ләрен булдыру.Текст эчтәлеген сөйләү, бәйләнешле сөйләм күнекмәләре булдыру


36

"Әбиләрдә кунакта" тексты.

1

Фикерне төгәл, дөрес, эзлекле итеп әйтергә, авазларны дөрес итеп укырга өйрәнү

Фикерне төгәл һәм дөрес итеп аңлата белү


37

Хәкимҗан Халиков

Дәү әнием көне.

1

Текстларны орфоэпик дөрес итеп укырга, куелган тема буенча үз фикереңне әйтергә өйрәнү

Текст эчтәлеген сөйләү, бәйләнешле сөйләм күнекмәләре булдыру


38

М.Җәлил"Көз җитте"


1

Текстның эчтәлеген сөйләргә, үз фикереңне әйтә белергә өйрәнү

Укуга кызыксыну хисе тәрбияләү


39

М.Җәлил "Күке."


Аңлап, сәнгатьле, йөгерек, дөрес итеп укырга өйрәнү

Укылган текст эчтәлеген сөйләү күнекмә ләрен булдыру


40

Ә.Бикчәнтәева"Әтием белән бергә"


1

Фикерне төгәл, дөрес, эзлекле итеп әйтергә, авазларны дөрес итеп укырга өйрәнү

Фикерне төгәл һәм дөрес итеп аңлата белү


41

Ә.Бикчәнтәева"Карлар ява"

1

Текстны укырга, шәхси фикерне әйтергә, дөрес итеп укырга өйрәнү.

Текст эчтәлеген сөйләү, бәйләнешле сөйләм күнекмәләре булдыру


42

Ә.Бикчәнтәева"Колын".

1

Текст турында белешмә бирү

Фикерне төгәл һәм дөрес итеп аңлата белү


43

"Әниемнең туган көне" тексты.

1

Текстны укырга, шәхси фикерләрне әйтергә, сүзләрне, текстларны орфоэпик дөрес итеп укырга, куелган тема буенча үз фикереңне әйтергә өйрәнү

Укылган текст эчтәлеген сөйләү күнекмә ләрен булдыру.Текст эчтәлеген сөйләү, бәйләнешле сөйләм күнекмәләре булдыру


44


Д.Аппакова"Тагын урамга"


1

Текстны укырга, шәхси фикерне әйтергә, дөрес итеп укырга өйрәнү.

Текст эчтәлеген сөйләү, бәйләнешле сөйләм күнекмәләре булдыру


45

Д.Аппакова,"Март башы"шигырьләре.


Текстларны орфоэпик дөрес итеп укырга, куелган тема буенча үз фикереңне әйтергә өйрәнү

Укылган текст эчтәлеген сөйләү күнекмә ләрен булдыру


46


Г.Тукай"Кырлар буш кала",

1

Аңлап, сәнгатьле, йөгерек, дөрес итеп укырга өйрәнү

Укуга кызыксыну хисе тәрбияләү


47

Г.Тукай"Җир йокысы".

1

Фикерне төгәл, дөрес, эзлекле итеп әйтергә, авазларны дөрес итеп укырга өйрәнү

Фикерне төгәл һәм дөрес итеп аңлата белү


48

Г.Тукай "Бала белән күбәләк". "Кояш"

1

Текстның эчтәлеген сөйләргә, үз фикереңне әйтә белергә өйрәнү

Текстны рольләргә бүлеп уку.


49

"Энемнең туган көне" тексты.

1

Текстны укырга, шәхси фикерне әйтергә, дөрес итеп укырга өйрәнү.

Фикерне төгәл һәм дөрес итеп аңлата белү


50

МСКҮ.Кышкы табигать.

1

Текст эчтәлеген тыңлау, рәсем белән эчтәлекне тәңгәлләштерү. Текст турында белешмә бирү.

Әңгәмәне башлый, , дәвам итә, тыңлый белү.

51

Гәрәй Рәхим "Алма сатучы апа янында".

1

Фикерне төгәл, дөрес, эзлекле итеп әйтергә, авазларны дөрес итеп укырга өйрәнү

Укылган текст эчтәлеген сөйләү күнекмә ләрен булдыру.Текст эчтәлеген сөйләү, бәйләнешле сөйләм күнекмәләре булдыру


52


Р.Миңнуллин "Гаҗәп кунак"

1

Фикерне төгәл, дөрес, эзлекле итеп әйтергә, авазларны дөрес итеп укырга өйрәнү

Фикерне төгәл һәм дөрес итеп аңлата белү


53

Р.Миңнуллин "Үзем белән үзем".


1

Текст турында белешмә бирү.

Укуга кызыксыну хисе тәрбияләү


54

Р.Миңнуллин "Сабантуй бүген бездә".


1

Текстның эчтәлеген сөйләргә, үз фикереңне әйтә белергә өйрәнү

Татар халкының үткәне, борынгы шәһәрләре һәм милли бәйрәмнәре турында кузаллау булдыру.


55

Нур Гайсин "Чыршы"

1

Текстларны орфоэпик дөрес итеп укырга, куелган тема буенча үз фикереңне әйтергә өйрәнү

Укылган текст эчтәлеген сөйләү күнекмә ләрен булдыру


56

Нур Гайсин "Минем кораб".


1

Фикерне төгәл, дөрес, эзлекле итеп әйтергә, авазларны дөрес итеп укырга өйрәнү

Кораб төзү заводлары турында мүгълүмат булдыру.


57

Нур Гайсин "Әни гөлләре"


1

Аңлап, сәнгатьле, йөгерек, дөрес итеп укырга өйрәнү

Укуга кызыксыну хисе тәрбияләү


58

Энҗе Мөэминова

"Кыш бабай килгән".

1

Текстның эчтәлеген сөйләргә, үз фикереңне әйтә белергә өйрәнү

Текст буенча җөмләләр төзеп сөйләү.


59

Рафаил Газизов "Беләсеңме..."

1

Текстны укырга, шәхси фикерне әйтергә, дөрес итеп укырга өйрәнү.

Укуга кызыксыну хисе тәрбияләү


60


61


62

Тизәйткечләр.


Башваткычлар.


Табышмаклар.


1


1


1


Халык авыз иҗаты турында белемнәрен тирәнәйтү; фикерне төгәл, дөрес, эзлекле итеп әйтергә, авазларны дөрес итеп укырга өйрәнү

Текст эчтәлеген сөйләү, бәйләнешле сөйләм күнекмәләре булдыру.Тизәйткеч ятлау, башваткычның һәм табышмакның җавабын табу.


63

А.Алиш "Чукмар белән Тукмар" әкияте.

1

Әкиятне дөрес, аңлап укырга;укыту чы сорау ларына җавап табарга, рәсем гә туры килгән юллар ны тексттан табып укырга, әкиятнең эчтәлеген сөйләргә өйрәнү.

Укылган әкият эчтә леген сөйләү күнекмәләр ен булдыру.

64

Резеда Вәлиева

"Иң матур җир,


1

Текст турында белешмә бирү

Текст эчтәлеген сөйләү, бәйләнешле сөйләм күнекмәләре булдыру.


65

МСКҮ.Туган ягым Әгерҗе.

1

Текст эчтәлеген тыңлау, рәсем белән эчтәлекне тәңгәлләштерү. Текст турында белешмә бирү.

Укылган текст эчтәлеген сөйләү күнекмә ләрен булдыру.Текст эчтәлеген сөйләү, бәйләнешле сөйләм күнекмәләре булдыру


66


Резеда Вәлиева"Туган көндә".

1

Текстны укырга, шәхси фикерне әйтергә, дөрес итеп укырга өйрәнү.

Текст эчтәлеген сөйләү, бәйләнешле сөйләм күнекмәләре булдыру.


67

Илдар Юзеев

"Татарстаным" .

1

Текстларны орфоэпик дөрес итеп укырга, куелган тема буенча үз фикереңне әйтергә өйрәнү

Укылган текст эчтәлеген сөйләү күнекмә ләрен булдыру


68

"Бу - Татарстан картасы" тексты.


1

Текстның эчтәлеген сөйләргә, үз фикереңне әйтә белергә өйрәнү

Татарстан картасы турында мәгълүматлы булу.


69

МСКҮ.Татарстан - безнең республикабыз.


1

Текст эчтәлеген тыңлау, рәсем белән эчтәлекне тәңгәлләштерү. Текст турында белешмә бирү

Әңгәмәне башлый, , дәвам итә, тыңлый белү.

70

Вәсимә Хәйруллина "Авылым".


1

Куелган тема буенча әңгәмәдә катнаша белергә өйрәнү.

Туган авыл турында мәгълүматлылык булдыру


71

Вәсимә Хәйруллина "Икебезгә бер туган көн".


1

Текстларны орфоэпик дөрес итеп укырга, куелган тема буенча үз фикереңне әйтергә өйрәнү

Текст эчтәлеген сөйләү, бәйләнешле сөйләм күнекмәләре булдыру


72

Казан безнең башкалабыз.

1

Казан шәһәре турында сөйләргә өйрәнү.

Казан шәһәре турында мәгълүмат булдыру.


73

"Бу - Булат" тексты.

1

Дөрес, аңлап, сәнгатьле итеп укырга, таныш булмаган сүзләрнең мәгънәләрен аңлатырга өйрәнү.

Әңгәмәне башлый, дәвам итә, тыңлый белү.


74

Резеда Вәлиева "Кояш, кояш"


1

Образларга булган мөнәсәбәтне белдерергә өйрәнү.

Укылган шигырьнең эчтәлеген сөйләү күнекмәләр ен булдыру.

75


ДСКҮ. Без спорт белән шөгыльләнәбез.


1

Текст эчтәлеген тыңлау, рәсем белән эчтәлекне тәңгәлләштерү. Текст турында белешмә бирү.

Текст эчтәлеген сөйләү, бәйләнешле сөйләм күнекмәләре булдыру.


76

Хәй Вахит "Туган илебез".


1

Текст турында белешмә бирү, эчтәлеген сөйләргә өйрәнү.

Укуга кызыксыну хисе тәрбияләү.


77

"2А сыйныфы" тексты.


1

Текстның эчтәлеген сөйләргә, үз фикереңне әйтә белергә өйрәнү

Укылган текст эчтәлеген сөйләү күнекмә ләрен булдыру.Текст эчтәлеген сөйләү, бәйләнешле сөйләм күнекмәләре булдыру


78

Х.Халиков "Матурмы син?"

1

Укытучы сорауларына җавап табарга өйрәнү.

Укылган шигырьнең эчтәлеген сөйләү күнекмәләр ен булдыру.


79

Н.Носов"Эшләпә".

1

Дөрес, аңлап, сәнгатьле итеп укырга, таныш булмаган сүзләрнең мәгънәләрен аңлатырга өйрәнү.

Текст эчтәлеген сөйләү, бәйләнешле сөйләм күнекмәләре булдыру


80

Л.Толстой"Көймә"

1

Текстның эчтәлеген ачыклый белергә өйрәнү.

Текст буенча җөмләләр төзеп сөйләү.


81

З.Туфайлова"Туган ил"


1

Текстның төп фикерен таба белергә өйрәнү.

Үз фикереңне башкаларга җиткерү.


82

З.Туфайлова "Шофёр булам".


1

Аңлап, сәнгатьле, йөгерек, дөрес итеп укырга өйрәнү

Текст эчтәлеген сөйләү, бәйләнешле сөйләм күнекмәләре булдыру


83


Г.Лотфи "Безнең канатлы дусларыбыз".


1


Кошларны танып белергә, бәйләнешле текст төзергә, фикереңне дөрес, төгәл әйтеп бирергә өйрәнү.

Уку эшчәнлеген оештыру.

84


"Алсу белән Гүзәл" тексты.

1

Текстның эчтәлеген сөйләргә, үз фикереңне әйтә белергә өйрәнү

Укылган текст эчтәлеген сөйләү күнекмә ләрен булдыру


85

ДСКҮ.Урманда.

1

Текст турында белешмә бирү

Дөрес уку күнекмәләре формалаштыру.


86

Ә.Рәшитов "Кояшлы ил - бәхет иле".

1

Текстны укырга, шәхси фикерләрне әйтергә өйрәнү.

Уку мәсь әләсен

формалаш тыру.


87

Ш.Галиев "Җәйге болында".


1

Текстларны орфоэпик дөрес итеп укырга, куелган тема буенча үз фикереңне әйтергә өйрәнү

Текст эчтәлеген сөйләү, бәйләнешле сөйләм күнекмәләре булдыру


88

МСКҮ.Кошлар - безнең дусларыбыз.

1

Текстның эчтәлеген сөйләргә, үз фикереңне әйтә белергә өйрәнү

Логик фикерләү булдыру.


89

"Күңелле тамаша" тексты.

1

Укытучы биремнәрен төгәл, дөрес итеп үти белергә өйрәнү.

Уку күнек мәләре фор малаштыру.


90

Мөхәммәт Садри "Һаҗирә апа"

1

Текстларны орфоэпик дөрес итеп укырга, куелган тема буенча үз фикереңне әйтергә өйрәнү

Фикерне эзлекле итеп җиткерә белү.


91

Вәсимә Хәйруллина "Хәерле көн"

1

Фикерне төгәл, дөрес, эзлекле итеп әйтергә, авазларны дөрес итеп укырга өйрәнү

Сорауларга җавап бирү, актив сүзлек запасын баету.


92

В.Хәйруллина "Әнием - табибә".

1

Текст турында белешмә бирү.

Дөрес һәм аңлап уку күнекмәләре булдыру. Сорауларга төгәл җавап бирү.


93

Резеда Вәлиева

Бу класска нәрсә булган?

1

Текстны укырга, шәхси фикерләрне әйтергә, сүзләрне, текстларны орфоэпик дөрес итеп укырга, куелган тема буенча үз фикереңне әйтергә өйрәнү

Сорау һәм җавап бирү, үз фикереңне әйтә белергә тырышу.


94

Мөхәммәт Мәһдиев "Капитан, кил әле".


1

Таныш булмаган сүзләрнең мәгънәләрен аңлатырга өйрәнү.

Укытучыны һәм иптәшләреңне тыңлый, үз фикереңне әйтеп бирә белү.


95

Җәвад Тәрҗеманов

"Дәү әнидә кунакта". "Кояш чыкты"


1

Текстларны орфоэпик дөрес итеп укырга, куелган тема буенча үз фикереңне әйтергә өйрәнү

Укылган текст эчтәлеген сөйләү күнекмә ләрен булдыру.Текст эчтәлеген сөйләү, бәйләнешле сөйләм күнекмәләре булдыру


96

Резеда Вәлиева "Бүген әниләр бәйрәме"

1

Текстны укырга, шәхси фикерләрне әйтергә, сүзләрне, текстларны орфоэпик дөрес итеп укырга, куелган тема буенча үз фикереңне әйтергә өйрәнү

Текст эчтәлеген сөйләү, бәйләнешле сөйләм күнекмәләре булдыру


97

Разил Вәлиев "Кояш кебек"

1

Фикерне төгәл, дөрес, эзлекле итеп әйтергә, авазларны дөрес итеп укырга өйрәнү

Сорау һәм җавап бирү, үз фикереңне әйтә белергә тырышу.


98

Галимҗан Латыйп "Бакчада".


1

Дөрес итеп укырга, сорауларга җавап бирергә, бәйләнешле текст төзергә өйрәнү.

Текст өстендә эш, текст эчтәлеген рәсем эчтәлегенә тәңгәлләштерү, милли үзаң формалаштыру.


99

Галимҗан Ибраһимов "Җәйге көндә".

1

Текст турында белешмә бирү.

Текст эчтәлеген аңлау, сорауларга җавап бирү.


100

Роберт Миңнуллин

"Кунакка килегез"

1

Текстларны орфоэпик дөрес итеп укырга, куелган тема буенча үз фикереңне әйтергә өйрәнү

Фикереңне төгәл һәм дөрес итеп аңлата белү.


101


Уку тизлеген тикшерү "Җәй".


1

Аңлап, сәнгатьле, йөгерек, дөрес итеп укырга өйрәнү

Уку эшчәнлеген формалаштыру.


102

Үткәннәрне кабатлау


1

Ел буенча алган белемнәрне камилләштерергә өйрәнү.

Сорау һәм җавап бирү, үз фикереңне әйтә белергә тырышу.

Бер ел уку дәверендә 1сәг.каникул вакытына туры килү сәбәпле,дәресләр берләштерелә.


Үткәннәрне кабатлау.Уку тизлеген тикшерү.-1сәг.

Өстәмә әдәбият


Укытучы өчен методик һәм өстәмә әдәбият

Укучылар өчен әдәбият

  1. Р.Р.Нигъмәтуллина. Татар теле өйрәнүчеләргә. Казан, "Мәгариф", 2005.

  2. Рус мәктәбендәге рус төркеме укучыларына татар теленнән гомуми белем бирүнең дәүләт стандарты.Казан,2008.

  3. Ф.Ф.Харисов. Татар телен чит тел буларак өйрәтүнең фәнни-методик нигезләре. Казан, "Мәгариф", 2002.

  4. Ф С.Сафиуллина, М.З.Зәкиев. Хәзерге татар әдәби теле. . Казан, "Мәгариф", 2002.

  5. Ф.С.Сафиуллина, К.С. Фәтхуллова.Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту.3 нче сыйныф.Казан,"Мәгариф",2005.

  6. Интернет материаллары: mon.tatar.ru, , lib.tatar.ru, edu.tatar.ru һәм башкалар.

1. Орфографик, орфоэпик һәм башка төр сүзлекләр

2. Сафиуллина Ф.С. Татарча - русча, русча - татарча сүзлек. - Казан: "Мәгариф", 2007.

Тыңлап аңлауны бәяләү.


Тыңланган татар сөйләмен тулаем аңлап,төп эчтәлеген сөйләп бирә алганда,"5"ле куела.

Тыңланган татар сөйләмен аңлап,эчтәлеген якынча дөрес сөйли алганда,"4"ле куела.

Тыңланган татар сөйләмен аңлап,эчтәлеген өлешчә генә сөйли алганда,"3"ле куела.

Тыңланган татар сөйләменең эчтәлеген тулаем аңламаганда,"2"ле куела.


Диалогик сөйләмне бәяләү.


Бирелгән ситуация яки лексик тема буенча әйтелеше һәм грамматик төзелеше ягыннан дөрес,эчтәлеге ягыннан эзлекле һәм тулы диалогик сөйләм төзегәндә,"5"ле куела.

Бирелгән ситуация яки лексик тема буенча репликаларның әйтелешендә һәм аерым сүзләрнең грамматик формаларында 2-3 хата җибәреп,эчтәлеге ягыннан эзлекле диалогик сөйләм төзегәндә,"4"ле куела.

Өстәмә сораулар ярдәмендә генә әңгәмә кора алганда,репликаларның әйтелешендә һәм сүзләрнең грамматик формаларында 4-6 хата җибәреп,эчтәлеге ягыннан эзлексез диалогик сөйләм төзегәндә,"3"ле куела.

Бирелгән ситуация яки лексик тема буенча диалог төзи алмаганда,"2"ле куела.

Монологик сөйләмне бәяләү.


Әйтелеше һәм грамматик төзелеше ягыннан дөрес һәм эчтәлеге ягыннан тулы,эзлекле монологик сөйләм өчен "5"ле куела.

Аерым сүзләрнең әйтелешендә,грамматик формаларында яки җөмлә төзелешендә 2-3 хатасы булган,эчтәлеге ягыннан тулы монологик сөйләм өчен "4"ле куела.

Сүзләрнең әйтелешендә,җөмлә төзелешендә 4-6 хаталы,эчтәлеге ягыннан эзлекле булмаган монологик сөйләм өчен "3"ле куела.

Лексик темага монолог төзи алмаганда,"2"ле куела.


Укуны бәяләү.


Текстның эчтәлеген тулаем аңлап,сәнгатьле итеп укыганда,"5"ле куела.

Текстның эчтәлеген аңлап,сәнгатьле һәм аңлаешлы итеп укыганда,әмма 2-3 орфографик хата(авазларның әйтелешен бозу,басымны дөрес куймау,интонацияне сакламау) булганда ,"4"ле куела.

Текстның эчтәлеген өлешчә аңлап укыганда,4-6 тупас орфоэпик хата булганда,"3"ле куела.

Текстның эчтәлеген тулысынча аңламыйча,орфоэпик кагыйдәләрне бозып укыганда,"2"ле куела.


если материал вам не подходит, воспользуйтесь поиском
X

Чтобы скачать данный файл, порекомендуйте его своим друзьям в любой соц. сети.

После этого кнопка ЗАГРУЗКИ станет активной!

Кнопки рекомендации:

загрузить материал