• Учителю
 • Другое
 • Календарно-тематическое планирование по татарскому языку для русскоязычных учащихся 3 класса

Календарно-тематическое планирование по татарскому языку для русскоязычных учащихся 3 класса

Автор публикации:
Дата публикации:
Краткое описание:
предварительный просмотр материала

2014 / 2015 уку елы

Аңлатма язуы

Эш программасы түбәндәге дәүләт документларына нигезләнеп төзелде: Россия Федерацияснең "Мәгариф турында" Законы( гамәлдәге редакциядә). Татарстан Республикасының "Мәгариф турында" Законы (гамәлдәге редакциядә). "Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм ТатарстанРеспубликасында башка телләр турында" ТР Законы; 2004-2013 елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча ТР дәүләт программасы;ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы боерыгы 23.06.2012 № 7699/12 "Об учебных планах для I-IX классов школ Республики Татарстан, реализующих основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования в соответствии с ФГОС общего образования"; ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы боерыгы 07.07.2011 № 3624/11 "Об утверждении программ (основного содержания) учебных предметов "Татарский язык» и «Литературное чтение на татарском языке»; 2нче номерлы гомуми урта белем бирү мәктәбенең укыту планы № 1. 31.08.2014; ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы хаты 13.08.2012 №9777/12 "Гомуми белем бирү учреждениеләрендә татар теле һәм әдәбиятын өйрәнү турында"; ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы хаты 13.08.2012 №9877/12 "Татарстан Республикасының гомуми белем бирү учреждениеләрендә татар дәүләт телен укыту турында" ; ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы хаты 03.09.12 № 10566/12 "ФДББС кертү шартларында татар теле һәм әдәбияты дәреслекләрен куллану турында"; К.С. Фәтхуллова, Ф.Х. Җәүһәрова "Рус телендә урта һәм гомуми белем бирү мәктәбендә татар телен һәм әдәбиятын укыту программасы.(рус телендә сөйләшүче балалар өчен). 1-11 нче сыйныфлар., Казан : Мәгариф, 2010. "Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпләре өчен татар теле һәм әдәбиятыннан үрнәк программалар: 1-11 сыйныфлар" , Казан, ТКН, 2011ел. Федераль дәүләт белем стандартлары нигезендә мәктәпләрдә татар телен һәм әдәбиятын укыту турында",ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы хаты 17.09.2013.№ 12138\13.


2 нче гомуми урта белем бирү мәктәбенең укыту планында № 1. 31.08.2014. 3нче сыйныфта татар теле атнага 3 сәгать бирелде. Укыту планында 34 атна сәбәпле, эш программасы 102 сәгатькә төзелде. Татар теленнән тематик планны К.С. Фәтхуллова, Ф.Х. Җәүһәрова "Рус телендә урта һәм гомуми белем бирү мәктәбендә татар телен һәм әдәбиятын укыту программасы.(рус телендә сөйләшүче балалар өчен). 1-11 нче сыйныфлар., Казан : Мәгариф, 2010. "Рус телендә урта гомуми белем бирүче мәктәпләрдә татар теле һәм әдәбият укыту программасы"на ( К. С. Фәтхуллова,Ф.Х.Җәүһәрова Казан. "Мәгариф" нәшрияты, 2011) нигезләнеп төзедем.

Татар теле, дәүләт теле буларак, барлык урта гомуми белем бирү мәктәпләрендә төп укыту фәннәренең берсе булып тора. Татар телен дәүләт теле буларак укытуның гомуми максаты - укучыларда коммуникатив компетенция (аралашу осталыгы) формалаштыру. Компетенция - аралашуны тәэмин итә белә торган белем, күнекмәләр һәм осталыклар бердәмлеге ул. Коммуникатив компетенция - аралашу максатын, урынын, вакытын, анда катнашучыларның социаль хәлен исәпкә алып фикерне төгәл һәм эзлекле итеп белдерә алу осталыгы.

МАКСАТ:

1) гамәли максат, татар теленең фонетик, лексик, грамматик берәмлекләрен гамәли үзләштерүгә ирешү һәм укучыларның сөйләм күнекмәләрен үстерүгә ирешү;

2) гомуми белем бирү максаты укучыларның акыл эшчәнлеген активлаштыру, логик фикерләү сәләтен камилләштерү, сөйләм культурасын үстерү;

3) тәрбиви максат балаларның рухи дөньяларын баету, аларны татар халкының мәдәнияте һәм сәнгате белән таныштыру, милләт вәкилләре арасында дуслык һәм хөрмәт хисе тәрбияләү.

Гомуми белем бирү һәм тәрбияви максатларга ирешү өчен, укучыларның акыл хезмәте күнекмәләрен үстерү, татар сөйләм этикеты үрнәкләрен урынлы кулланырга өйрәтү, татар дөньясы, шул исәптән татар халкының гореф-гадәтләре, милли бәйрәмнәре, халык авыз иҗаты үрнәкләре белән таныштыру.

Татар теленә өйрәтү, беренче чиратта, фәннилек, аңлылык, аңлаешлылык, системалылык, эзлеклелек, күрсәтмәлелек, укучыларның яшь үзенчәлекләрен исәпкә алу кебек гомумдидактик принципларга нигезләнә. Моннан тыш, коммуникатив методның нигезен тәшкил иткән телгә өйрәтүне гамәли эшчәнлеккә юнәлтү, тел һәм сөйләм берәмлекләрен концентрик рәвештә урнаштыру һәм этаплап өйрәтү, тел берәмлекләрен ситуатив-тематик нигездә өйрәтү, лексик-грамматик материалны синтаксик нигездә үзләштерү, укучыларның ана теле үзенчәлекләрен исәпкә алу принципларын да истә тотып эш итү таләп ителә. Башлангыч гомуми белем биру мәктәбендә татар теле дәресләре укучыларның гамәли белемнәрен, сөйләм күнекмәләрен, аралашу осталыкларын үстерүгә юнәлтелергә тиеш. Бу исә үз эченә сөйләм эшчәнлегенең төрләрен-тыңлап аңлау, сөйләү, уку һәм язуны үзара бәйләнештә һәм системалы өйрәтүне ала.


БУРЫЧЛАР:

 1. укучыларга татар теленең фонетик, лексик, грамматик нигезләре буенча гамәли белем бирү;

 2. балаларның телдән һәм язма сөйләм күнекмәләрен үстерү; сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләре буенча күнекмәләр формалаштыру;

 3. укучыларның иҗади активлыгын камилләштерү, аларда татар телен өйрәнүгә омтылыш һәм кызыксыну, уңай мәнәсәбәт булдыру;

 4. балаларныд рухи дөньясын баету, төрле милләт вәкилләре арасында дуслык хисе тәрбияләү.


ТАТАР ТЕЛЕННӘН 3нче СЫЙНЫФКА ТАЛӘПЛӘР:

-татар графикасы үзенчәлекләрен,татар алфавитын белү;

-татар теленең авазларын һәм хәрефләрен,аларның әйтелеш һәм язылыш үзенчәлекләрен аңлау;

-сүзләрне иҗекләргә бүлү,сүз басымын билгеләү;

-сүзнең мәгънәле кисәкләрен аера белү;

-өйрәнелгән сүз төркемнәрен бер-берсеннән аера һәм аларның үзенчәлекләрен аңлата белү;

-сүзтезмә һәм җөмләне аеру,җөмләнең әйтү максаты буенча төрләрен аеру;

-җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен аеру;

-авазларга,сүзләрнең мәгънәле кисәкләренә,сүз төркемнәренә һәм җөмләгә өйрәнелгән күләмдә характеристика бирү.

ТАТАР ТЕЛЕННӘН 3нче СЫЙНЫФТА ФОРМАЛАШЫРГА ТИЕШЛЕ КҮНЕКМӘЛӘР:

-бирелгән җөмләләрне аңлап һәм дөрес итеп укый белү;

-35-40сүздән торган 9-11 җөмләле текстны дөрес итеп күчереп язу;

-фонетик,лексик,грамматик биремле күнегүләрне башкару;

-укылган(тыңланган)такстка карата сораулар куя белү,текст эчтәлеге буенча сорауларга җавап бирә алу;

-зур булмаган текстның эчтәлеген сөйләү;

-диологик һәм монологик формада аралашу күнекмәләренә ия булу;

-төрле төрдәге диктант,изложение,сочинение язу;

-татар халык авыз иҗаты әсәрләрен аера һәм алардан мисаллар китерә белү;

-көндәлек аралашуга бәйле татар сөйләм этикеты формаларын дөрес куллану;

-татар теленең орфоэпик нормалары нигезендә аралаша алу.

ТАТАТ ТЕЛЕННӘН 3нче СЫЙНЫФТА УКУЧЫЛАРГА ҖИТКЕРЕЛӘ ТОРГАН МӘГЪЛҮМАТЛАР:

-татар теленең башка телләр арасындагы урыны;

-телнең лексик һәм грамматик чаралар байлыгы;

-лексик составның чыганаклары;

-аралашу даирәсенә карап сүзләрне сайлау мөмкинлекләре;

-төрле мәгълүмат чыганаклары(сүзлекләре,белешмәләр,электрон чаралар)белән эшләү.

ТАТАР ТЕЛЕННӘН 3нче СЫЙНЫФТА ПРЕДМЕТАРА ЭШЧӘНЛЕК:

-тел чараларының төрле жанрдагы әсәрләрдә кулланылу үзенчәлекләрен күрә белү;

-тел материалын уку материалы белән бәйләп,татар теленең байлыгына һәм матурлыгына хөрмәт тәрбияләү;

-татар һәм рус телләренең уртак һәм аермалы якларын күрә белү,сөйләм барышында ике тел чараларын бутамау;

-татар теленә рус теленнән һәм рус теле аша башка телләрдән кергән лексик чараларны аеруга игътибар юнәлтү;

-татар теленнән алган белемне башка фәннәрне үзләштерүдә файдалана белү.

ТАТАР ТЕЛЕННӘН 3нче СЫЙНЫФТА УКУЧЫЛАРНЫҢ ШӘХСИ ҮСЕШ-ҮЗГӘРЕШЕ:

-баланың физик һәм психик сәламәтлеген саклау;

-укучыларда татар телен өйрәнүгә кызыксыну,омтылыш уяту;

-тел аша әйләнә-тирә тормышка игътибар,дөрес мөнәсәбәт булдыру;

-укучыларның фикерләү сәләтен үстерү;

-баланың үзенә һәм башкаларга бәя бирүенә,үз-үзен тәрбияләвенә ирешү.
Укытуны тематик планлаштыру

Предмет: татар теле

Сыйныф: 3а - рус төркеме

Укытучы:Шайхутдинова Диля Шамил кызы.


Сәгать саны

Барлыгы: 102

Атнага: 3


Планлаштырылган контроль дәресләр: 5

Административ контроль дәресләр: 1


Программа: 1.К.С.Фәтхуллова,Ф.Х.Җәүһәрова .Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә татар телен һәм әдәбиятын укыту программасы. Казан, "Татарстан китап нәшрияты", 2011.Укыту - методик комплекты.

1. Дәреслек: К. С. Фәтхуллова. Татар теле һәм уку китабы. Татарский язык и литературное чтение( рус телендә башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең 3 сыйныф өчен дәреслек (рус телендә сөйләшүче балалар өчен) ике кисәктә. Казан, Татарстан китап нәшрияты, 2013.

2. Ф.С.Сафиуллина, К.С.Фәтхуллова. Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту: 3нче сыйныф: Укытучылар өчен методик кулланма. Казан. "Мәгариф", 2005.


Гомуми белем бирүнең эчтәлеге

 1. Белем бәйрәме.

 2. Сәламәт булыгыз!

 3. Спорт уеннары.

 4. Ашханәдә.

 5. Базарда.

 6. Без театрга барабыз.

 7. Бәйрәмнәр.

 8. Һөнәрләр белән танышабыз.

 9. Татарстан - безнең Ватаныбыз.

 1. Әти-әниләргә булышабыз.

 2. Без сәяхәткә чыгабыз.
Аралашу һәм әдәби уку темалары
Аралашу һәм әдәби уку темалары

Программа буенча сәгать саны

Эш программасы буенча сәгать саны

1

Белем бәйрәме.

16

11

2

Сәламәт булыгыз!

16

11

3

Спорт унннары.

16

7

4

Ашханәдә.

16

9

5

Базарда.

16

8

6

Без театрга барабыз.

15

10

7

Бәйрәмнәр.

15

7

8

Һөнәрләр белән танышабыз.

15

15

9

Татарстан-безнең Ватаныбыз.

15

9

10

Әти-әниләргә булышабыз.

15

9

11

Без сәяхәткә чыгабыз.


15

6

170

102


Эш төрләре


1нче сыйныф

Тыңлап аңлау

1-1,5мин.

Диалогик сөйләм

5

Монологик сөйләм

6

Уку (сүзләр саны)

45-50

Язу: күчереп язу (җөмлә саны)

5-6

Сүзлек диктанты(сүз.саны)

6-7

Диктант(сүз.саны)

25-30Татар теле

Календарь -тематик план


Тема

Сә

гать саны


Укытуның планлаштырылган нәтиҗәләре.

Үткәрү вакыты

Искәрмә

Предмет

Предметара

Шәхси

План

Факт

1 чирек

Белем бәйрәме

14

1

Беренче уку көне.

1

Сюжетлы рәсемнәр буенча мәктәптәге беренче көн турында кечкенә хикәя төзеп сөйләү;


Укыганда дөрес утыру кагыйдәләрен үтәргә өйрәнү.

Уңай мотив тудыру. Уку теләге булдыру.Мәктәп һәм уку эшчәнлеге турында уңай күзаллау тудыру.

02.09

2.

Өченче сыйныф.

1

Текстның эчтәлеге белән танышу1һәм кыскача сөйләү.

Укылган текст эчтәлеген сөйләү күнекмәләре булдыру.

Уку теләге булдыру, укучылар да мәктәп белән горурлану хисе тәрбияләү.

03.09.

3.

Сорау җөмләләр.

1

Тексттан сорау җөмләләрне аерып алырга өйрәнү.

Сорау куя белү, җавап эзләү күнекмәләре формалаштыру.


08.09.

4.

5.

Тартымлы исемнәр.

Татар теле дәресендә.

2

Исемнәрнең берлек санда тартым белән төрләнүен гамәли үзләштерү.

Текст өстендә эш, сорауларга җавап бирү.


Укытучыны һәм иптәшләреңне тыңлый, үз фикереңне әйтеп бирә белү.


09.09.

6.


Кереш контроль эш. 2сыйныфта үткәннәрне ныгыту.

1

Беренче сыйныф та үткән нәрне ныгыту.


Уку эшчәнлеген формалаштыру.


10.09.

7.

Хаталар өстендә эш. Кебек бәйлеге.

1

Кебек бәйлеген сөйләмгә кертә белү.

Фикереңне дөрес, төгәл итеп аңлата белү.


15.09.

8.


Алдында,артында,өстендә,астында

бәйлек сүзләре


1

Алдында, артында, өстендә, астында бәйлек сүзләре белән җөмлә төзергә һәм сөй ләмдә кулланырга өйрәнү.

Сорау куя белү, җавап эзләү күнекмәләре формалаштыру.


20.09.


9.


Каршында, янында бәйлек

сүзләре.

1

Каршында, янында бәйлек сүзләренсөйләмдә кулланырга өйрәнү.

Коммуникатив сөйләм эшчәнлеге формалаштыру.


17.09.

10.

Чөнки теркәгече.

1

Чөнки тер кәгеч ле җөмлә ләрне аң ларга өй рәнү. Аларда басым ның берен че иҗеккә төшүен искәртү.

Иҗекләп һәм орфоэпик уку күнекмәләре формалаштыру.


22.09.

11.

Кабатлау. Мәктәптә күңелле.

1

Куелган сорауга дөрес җавап бирү; сюжетлы рәсемнәр буенча җөмләләр төзү.

Укылган текст эчтәлеген сөйләү күнекмәләре булдыру.


23.09.

Сәламәт

булыйк!


14

.Укучыларда татар теленә карата уңай мөнәсәбәт булдыру.


12

Билгесез үткән заман хикәя фигыль.

1

Билгесез үтк. зам ан хик. фигыльләрне сөйләмдә куллану.

Сорау куя белү, җавап эзләү күнекмәләре формалаштыру


24.09.

13

Билгесез үткән заман хикәя фигыльләрне җөмләдә куллану.

1

Билгесез үтк.зам. хик.фиг. җөмләдә куллану.

Лексик тема буенча белемнәрен формалаштыру.


29.09.

14


МСКҮ
Минем шөгылем.

1

Тартым лы исем нәрне сөй ләмдә кул ланырга өйрәнү.

Фикереңне дөрес, төгәл итеп аңлата белү.


30.09.

15

Саен бәйлеге.

1

Саен бәй леген исемнәр һәм алмашлыклар белән кулланырга өйрәтү.

Текст буенча җөмләләр төзеп сөйләү.

Сәламәт булуның әһәмиятенә игътибарны арттыру.

01.10.

16

Кабатлау. Җәйге каникулны мин ничек үткәрдем.

1

Сорау җөмләләрне дөрес төзергә өйрәтү.

Сорау куя белү, җавап эзләү күнекмәләре формалаштыру


06.10

17

Шул күрсәтү алмашлыгы.


1

Шул алмашлыгының килеш белән төрләнешен өйрәнү.

Укучыларның бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен үстерү.


07.10.

18

Файдалы үләннәр.

1

"Җәйге ял" темасы буенча диологик сөйләм күнекмәләрен өйрәнү.

Сәламәт тормыш белән бәйле лексик берәмлекләрне кулллану.


08.10.

19


ДСКҮ

Җәйге ял.

1


Бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен активлаштыру; укучыларның сүз байлыгын арттыру.

Укылган текст эчтәлеген сөйләү күнекмәләре булдыру.


13.10.

20

Билгеле үткән заман хикәя фигыль.


1

Татар җөмләсендә сүзләрнең урнашу тәртибен өйрәнү.

Сорау куя белү, җавап эзләү күнекмәләре формалаштыру


14.10.

21

Кабатлау .Көз көне урманда.

1

Фигыльләрнең төрле заман формаларын аңлап куллануга өйрәнү.

Балаларның иҗади активлыгын арттыру.


15.10.

22

Беренче чиреккә контроль эш.

1

Өйрәнгәннәрне ныгыту

Укучыларның игътибарлыгын арттыру


20.10

23

Хаталарны төзәтү.Йомгаклау.

1

Үз хатала-рыңны тану, анализ ясый белү күнекмә-ләрен форма-лаштыру

Үткәннәргә нәтиҗә ясау


21.10

Спорт уеннары

9

24

Буенча бәйлек сүзе.

1

Буенча бәйлек сүзе белән җөмләләр төзергә өйрәнү.

Актив сүзлек запасын баету.


22.10.

25

ДСКҮ.Спорт уеннары.

1

Текст эчтәлеген тыңлау, рәсем белән эчтә лекне тәң гәлләштерү.

Укылган текст эчтәлеген сөйләү күнекмәләре булдыру.

Үз фикереңне белдерү.

27.10.

26

Хәзерге заман хикәя фигыль.


1

Хәз.зам.хик.фиг. барлыкта һәм юклыкта зат-сан белән төрләндереп, сөйләмдә куллану күнекмә-ләрен өйрәнү.

Сорау куя белү, җавап эзләү күнекмәләре формалаштыру


28.10.

27

Хәзерге заман хикәя фигыльләрне кабатлау

1

Хәз.зам.хик.фиг. барлыкта һәм юклыкта зат-сан белән төрләндереп, сөйләмдә куллану күнекмәләрен өйрәнү.

Үз фикерләр еңне белдереп сөйләм төзү.


29.10.

2 ч и р е к


28

Сорау һәм хикәя җөмләләр.

1

Сорау һәм хикәя җөмләләрне диоло гик һәм моноло гик сөйләмдә куллану күнекмәләрен өй рәнү.

Үз фикереңне һәм позицияңне аңлау һәм яклау күнекмәләре булдыру.


10.11.

29

Изафәләр

Татар этикеты


1

Укучыларны диологик сөйләмгә өйрәтү

Матур сөйләм күнекмәләре булдыру


11.11.

30

Кабатлау

1

Җөмлә төрләрен ныгыту

Фикереңне дөрес, төгәл итеп аңлата белү.


12.11.


Ашханәдә

12


31

Боерык фигыль

1

Боерык фигыль-ләрне җөмләдә куллануга ирешү

Боерык фигыль-ләрне сөйләмдә активлаштыру


17.11

32

Микъдар саннары

1

Микъдар саннарын сөйләмдә активлаштыру

Саннарны җөмләдә куллану


18.11

33

-рак/-рәк кушымчалары

1

-рак, -рәк кушымчалары белән җөмлә төзергә өйрәтү

Фикереңне дөрес, төгәл итеп аңлата белү.


19.11.

34

МСКҮ

Әниләр көне.

1

Бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен активлаштыру; укучыларның сүз байлыгын арттыру

Фикереңне дөрес, төгәл итеп аңлата белү.


24.11.

35

Сыйфатлар

1

Лексик темага бәйле сыйфатларны гамәли үзләште-рү

Сәнгатьле укуга игътибарны арттыру


25.11.

36

МСКҮ

Кибеттә


1

Укучыларны диологик сөйләмгә өйрәтү

Укытучыны һәм иптәшләреңне тыңлый, үз фикереңне әйтеп бирә белү.


26.11.

37

Ләкин теркәгече

1

Ләкин теркәгеч-ле җөмләләрне аңлап, аларны куллануга өйрәнү

Сүзлек запасын баету


01.12.

38

Кабатлау. Ашханәдә.

1

Диалогик һәм моноло-гик сөйләм күнекмә-ләрен үстерү

Үткәннәрне ныгыту


02.12.

39

Контроль күчереп язу.

1

Үткәннәрне гомуми-ләштерү

Игътибарлылыкны арттыру


03.12.

Базарда


11

40

1 нче яртыеллыкка контроль диктант."Кыш көне".

1

Җөмлә төрләрен ныгыту

Сорау куя белү, җавап эзләү күнекмәләре формалаштыру


08.12.

41

Бу,теге алмашлыклары.Х.Ө.Э

1

Бу, теге күрсәтү алмашлыклары-ның кулланы-лышы белән танушты-ру

Бу алмашлыгының килеш белән төрләнү үзенчәлеген аңлату


09.12.

42

Ә теркәгечле җөмләләр.

1

Ә теркәгечле җөмлә калыпларын сөйләмдә куллануга ирешү

Сорау алмашлыкларының әйтелешенә игътибарны арттыру


10.12.

43

Сыйфат+исем төзелмәсе.

1

Сыйфат+исем төзелмә-сен гамәли үзләште-рү

Чагыштыру дәрәҗәсендәге дөрес язу күнекмәләрен ныгыту


15.12.

44

Исем+тартымлы исем төзелмәләре.

1

Исем+тартымлы исем төзелмәләрен сөйләмдә кулланырга күнекте-рү

Укучыларның монологик сөйләм күнекмәләрен активлаштыру


16.12.

45


МСКҮ

Бакчада ниләр үсә?

1


Бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен активлаштыру; укучыларның сүз байлыгын арттыру

Укылган текст эчтәлеген сөйләү күнекмәләре булдыру.


17.12.

46

1нче яртыеллыкка контроль диктант.

1

Үткәннәрне гомуми-ләштерү

Игътибарлылыкны арттыру


22.12.

47

Хаталар өстендә эш.Кабатлау.

1

Үз хаталарыңны тану, анализ ясый белү күнекмә-ләрен формалаштыру

Сүзләрдә һәм җөмләләрдә авазларны дөрес әйтү күнекмәләрен тирәнәйтү


23.12

Без театрга барабыз


13

48

ДСКҮ

Истәлекле урыннар

1

Бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен активлаштыру; укучыларның сүз байлыгын арттыру

Фикереңне дөрес, төгәл итеп аңлата белү.


24.12.

49

Исемнәрнең килеш белән төрләнүе

1

Килеш белән төрләнгән исемнәрне җөмләдә куллану

Язма сөйләмгә өйрәтү


12.01.

50

Чөнки, ләкин,һәм,

ә теркәгечле җөмләләр.

1

Ләкин, чөнки теркәгеч ле җөмлә ләрне аң ларга өй рәтү.

Сорау куя белү, җавап эзләү күнекмәләре формалаштыру


13.01.

51

Теркәгечләр белән җөмләләр төзү.

1

Теркәгечләрне сөйләмдә кулланырга ирешү

Татар телендә аралшу ихтыяңын арттыру


14.01.

52


Кабатлау.(теркәгечләр)

1

Яңа лексик берәмлекләр исәбенә сүзлек байлыгын арттыру

19.01.

53

ДМКҮ

Истәлекле урыннар.

1

Бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен активлаштыру; укучыларның сүз байлыгын арттыру

Укылган текст эчтәлеген сөйләү күнекмәләре булдыру.


20.01.

54

Бирле бәйлеге.

1

Бирле бәйлеген җөмлә калыпларын сөйләмдә куллануга ирешү

Сөйләмне орфоэпик яктан дөрес оештыруга күнектерү


21.01.

55

ДСКҮ

Әгерҗедәге музей.

1

Туган якның истәлекле урыннарын барлау

Фикереңне дөрес, төгәл итеп аңлата белү.

Экспонат-ларга сакчыл караш булдыру

26.01.

56

Хикәя,сорау,той-

гылы җөмләләр

1

Хикәя,сорау,той-

гылы җөмләләрне интонацион яктан дөрес әйтергә гадәтләндерү

Укучыларның лексик-грамматик белемнәрен һәм сөйләм күнекмәләрен гомуммиләште-рү


27.01.

57

Бүлекне йомгаклау

1

Җөмлә төрләрен ныгыту

Фикереңне дөрес, төгәл итеп аңлата белү.


28.01.

Бәйрәмнәр


12

58

Тәртип саннары

1

Тәртип саннарын дөрес куллануга күнектерү

Сорау куя белү, җавап эзләү күнекмәләре формалаштыру


02.02.

59

Боерык фигыльләр.

1

Темага бәйле боерык фигыльләрне сөйләмдә кулланырга өйрәтү

Бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен үстерүне дәвам итү

Бәйрәм исемнәрен истә калдыруга ирешү

03.02.

60

ДСКҮ


Таҗи Гыйззәт музее.

1

Бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен активлаштыру; укучыларның сүз байлыгын арттыру

Фикереңне дөрес, төгәл итеп аңлата белү.

Район язучыларын искә төшерү

04.02.

61

Зат алмашлыклары

1

Без алмашлыгын кулланып җөмләләр төзу; тирә -яктагылар(укытучы,яшьтәшләрең) белән аралашу ысулларын үзләштерү.

Алмашлыклар-ны сөйләмдә куллануга ирешү


09.02.

62

Кабатлау.Минем яраткан бәйрәмем.

1

Милли бәйрәм-нәр турында алган белемнәрне ныгыту

Укытучыны һәм иптәшләреңне тыңлый, үз фикереңне әйтеп бирә белү.

Милли бәйрәмнәр белән горурлану.

10.02.

63

Бүлекне йомгаклау.Сүзлек диктанты.

1

Үз хаталарыңны тану, анализ ясый белү күнекмә-ләрен формалаштыру

Сүзләрдә һәм җөмләләрдә авазларны дөрес әйтү күнекмәләрен тирәнәйтү


11.02.

Һөнәрләр


15

64

МСКҮ Минем яраткан-һөнәрем.

1

Һөнәр исемнәрен белдерә торган сүзләрне сөйләмдә кулланырга күнектерү

Сорау куя белү, җавап эзләү күнекмәләре формалаштыру

Төрле һөнәр ияләренең хезмәтенә ихтирам хисе тәрбияләү

16.02.

65

Логик басым

1

Логик басымны дөрес куярга өйрәнү.

Җөмләдә логик басымны урынлы куеп әйтергә күнектерү


17.02.

66

ДСКҮ


Мин.....булсам.

1

Бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен активлаштыру; укучыларның сүз байлыгын арттыру

Фикереңне дөрес, төгәл итеп аңлата белү.


18.02.

67

Боерык фигыльләр

1

Темага бәйле боерык фигыльләрне сөйләмдә кулланырга өйрәтү

Бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен үстерүне дәвам итү


24.02.

68

ДСКҮ


Кем булырга телисең?

1

Бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен активлаштыру; укучыларның сүз байлыгын арттыру

Укытучыны һәм иптәшләреңне тыңлый, үз фикереңне әйтеп бирә белү.


25.02.

69


МСКҮ

Бәйрәмнәр


Котлау язу

Татар этикеты

1

Котлау язу тәртибе белән таныштыру

Фикереңне дөрес, төгәл итеп аңлата белү. Открытка язарга өйрәтү


02.03.

70

Килешләрне кабатлау

1

Музей, концерт сүзләрен төрле килешләрдә кулланырга гадәтләндерү

Темага караган сүзләрне сөйләмдә куллану эшен җанландыру


03.03.

71

Сорау алмашлыклары

1

Сорау алмашлыкларының язылышын ныгыту

Һөнәр исемнәрен белдергән сүзләрне кулланып аралашырга күнектерү


04.03.

72

МСКҮ

Рәсемнәрне яклау.

1

Бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен активлаштыру; укучыларның сүз байлыгын арттыру

Укытучыны һәм иптәшләреңне тыңлый, үз фикереңне әйтеп бирә белү.


09.03.

73

Эшли - эшләми формалары.

1

Барлык-юклык формаларын өйрәтү

Җөмләдә логик басымны урынлы куеп әйтергә күнектерү


10.03.

74

Кебек бәйлеге

1

Кебек бәйлегенең кулланылышын ныгыту

Инкарь җөмләләрне дөрес куллануга ирешү


11.03.

75

Контроль эш."Һөнәрләр"

1

Һөнәр исемнәрен белдерә торган сүзләрне сөйләмдә кулланырга күнектерү

Игътибарлылыкны арттыру

Төрле һөнәр ияләренең хезмәтенә ихтирам хисе тәрбияләү

16.03.

76

Хаталар өстендә эш.

1

Үз хаталарыңны тану, анализ ясый белү күнекмә-ләрен формалаштыру

Сүзләрдә һәм җөмләләрдә авазларны дөрес әйтү күнекмәләрен тирәнәйтү


17.03.

77

Татар этикеты

1

Этикет төшенчәсен өйрәтү

Сорау куя белү, җавап эзләү күнекмәләре формалаштыру


18.03.

78

Кабатлау.Кунакта үз - үзеңне тоту кагыйдәләре.

1

Әдәплелек кагыйдәләре белән таныштыру

Укучыларның монологик сөйләм күнекмәләрен активлаштыру


18.03.

79

Бүлекне йомгаклау

1

Җөмлә төрләрен ныгыту

Фикереңне дөрес, төгәл итеп аңлата белү.


01.04.


4 чирек


Татарстан - безнең Ватаныбыз

11

80

Бит,әле кисәкчәләре


1

Бит, әле кисәкчәләре белән таныштыру

Сүзләрне синтаксик калыпларда дөревс куллнуга ирешү


06.04.


81


Инде кисәкчәсе


1

Инде кисәкчәсе кергән текст уку

Укучыларның сәнгатьле уку күнекмәләрен камилләштерү


07.04.

82

Килешләрне кабатлау һәм җөмләләр төзү.

1

Исемнәрнең килеш белән төрләнешен гомумиләштереп кабатлау

Укучыларның русчадан татарчага тәрҗемә итү күнекмәләрен үстерү


08.04.

83


84


85

Тартымлы исемнәр


МСКҮ

Татарстан тарихы.


Татарстанда яшәүче милләтләр

3

Татарстан да чыга торган файдалы казылмалар атамаларын, анда яшәүче милләтләрне әйтә белү.

Сорау куя белү, җавап эзләү күнекмәләре формалаштыру

Укылган текст эчтәлеген сөйләү күнекмәләре булдыру.


13.04.

14.04.

15.04.

86

МСКҮ. Казан-Татарстанның башкаласы.

1

"Казан-Татарстанның башкала сы" темасына сөйли белү.

Фикереңне дөрес, төгәл итеп аңлата белү.


20.04.

87

Кабатлау .Без Татарстанда яшибез.

1

Татарстан республикасы белән танышу һәм лексик темага бәйле сөйләм күнекмәләрен формалаштыру

Укылган текстның эчтәлеге буенча сөйләшү үткәрергә күнектерү


21.04.

88

Бүлекне йомгаклау

1

Үз хаталарыңны тану, анализ ясый белү күнекмә-ләрен формалаштыру

Сүзләрдә һәм җөмләләрдә авазларны дөрес әйтү күнекмәләрен тирәнәйтү


22.04

Әти-әниләргәбулышабыз


12

89


Ярдәм итәргә,булышырга фигыльләре.


2

Ярдәм итәргә,булышырга фигыльләрен дөрес куллануга ирешү.

Сорау куя белү, җавап эзләү күнекмәләре формалаштыру

27.04.

28.04.

90

МСКҮ

Рәсем буенча эш.

1

Бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен активлаштыру; укучыларның сүз байлыгын арттыру

Фикереңне дөрес, төгәл итеп аңлата белү.

29.04.

91

ДСКҮ

Эш кораллары

1

Бакчада эшли торганкораллар турында сөйләшергә өйрәтү

Укылган текст эчтәлеген сөйләү күнекмәләре булдыру.


04.05.

92

ДСКҮ

Әти-әнигә булышабыз.

1

Өй эшләре турында сөйләшергә өйрәтү

Сорау куя белү, җавап эзләү күнекмәләре формалаштыру


05.05.

93

Түгел, юк,-ма/-мә/-м - инкярны белдерүче чаралар.

1

Раслау һәм инкарь җөмләләрнең кулланылышын кабатлау, инкарьне белдерү чаралар-ын гомуиләштерү

Укучыларның монологик сөйләм күнекмәләрен активлаштыру


06.05.

94

МСКҮ

Рәсем буенча хикәя төзү.

1

Рәсемнең мәгънәсенә төшенергә ярдәм итү

Укытучыны һәм иптәшләреңне тыңлый, үз фикереңне әйтеп бирә белү.


11.05.

95

Боерык фигыльләрне сөйләмдә ныгыту

1

Боерык фигыльләрне ң сөйләмдә кулланылышын ныгыту

Җөмләләрне дөрес куллануга ирешү


12.05.

96

Кабатлау.Авылда әбигә булышам.

1

Булышырга фигыленең хәзереге заманда зат-сан белән төрләнешен гамәли үзләштерү

Темага бәйле сүзләрнең мәгънәләренә төшенеп барырга күнектерү


13.05.

97

БСҮ Мин ялымны ничек үткәрәм.

1

Буш вакытны ничек уздыру турында әңгәмә оештыру

Укытучыны һәм иптәшләреңне тыңлый, үз фикереңне әйтеп бирә белү.


18.05.


Без сәяхәткә чыгабыз


11

Туган як төбәге турында диалог төзергә өйрәтү

Иптәшеңне тыңлый белү сыйфаты булдыру

Бер-береңә хөрмәт тәрбияләү

98

Аша,аркылы бәйлекләре

1

Аша, аркылы бәйлекләренең кулланылышын ныгыту

Сорау куя белү, җавап эзләү күнекмәләре формалаштыру


19.05.

99


Бәйлекләр

1

Бәйлекләрнең сөйләмдә кулланылышын ныгыту

Инкарь җөмләләрне дөрес куллануга ирешү


20.05.

100

Еллык контроль эш.

1

Ел буена үткәннәрне ныгыту

Игътибарлылыкны арттыру


25.05.

101

Хаталар өстендә эш.


1

Үз хаталарыңны тану, анализ ясый белү күнекмә-ләрен формалаштыру

Сүзләрдә һәм җөмләләрдә авазларны дөрес әйтү күнекмәләрен тирәнәйтү

26.05


102

ДСКҮ.Урманда.

Йомгаклау дәресе.

1

Диалогик һәм монологик сөйләм күнекмәләрен үстерү

Укылган текст эчтәлеген сөйләү күнекмәләре булдыру.

Табигатькә сакчыл караш тәрбияләү

27.05


Өстәмә әдәбият

 1. Р.Р.Нигъмәтуллина. Татар теле өйрәнүчеләргә. Казан, "Мәгариф", 2005.

 2. Ф.Ф.Харисов. Татар телен чит тел буларак өйрәтүнең фәнни-методик нигезләре. Казан, "Мәгариф", 2002.

 3. Ф С.Сафиуллина, М.З.Зәкиев. Хәзерге татар әдәби теле. . Казан, "Мәгариф", 2002.

 4. Ф.С.Сафиуллина, К.С. Фәтхуллова.Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту.3 нче сыйныф.Казан,"Мәгариф",2005

 5. Интернет материаллары: mon.tatar.ru, , lib.tatar.ru, edu.tatar.ru һәм башкалар.


Язма эшләрне тикшерү һәм бәяләү


Башлангыч мәктәптә, укучыларның телдән сөйләм күнекмәләре белән бергә, язу күнекмәләре дә үсеш алырга тиеш. Диктант яздыру өчен, төрле характердагы тел материалы сайланырга мөмкин. Диктант яздыру өчен сайланган бәйләнешле текст уртача авырлыкта, эчтәлеге һәм грамматик төзелеше ягыннан аңлаешлы булырга тиеш.


Контроль күчереп язуны бәяләү:


Пөхтә, төгәл һәм орфографик хатасыз язылган эшкә "5"ле куела

Пөхтә, төгәл язылган, әмма 1-3 төзәтүе, 1-2 орфографик хатасы булган эшкә "4"ле куела

Пөхтә, төгәл язылмаган, 4-5 төзәтүе, 3-5 орфографик хатасы булган эшкә "3"ле куела

Пөхтә, төгәл язылмаган, 6 яки артыграк орфографик хатасы булган эшкә "2"ле куела

Диктантны бәяләү:


Пөхтә, төгәл язылган, 1 орфографик хатасы булган эшкә "5"ле куела

Пөхтә, төгәл язылган, 2-3 орфографик хатасы булган эшкә "4"ле куела

Пөхтә, төгәл язылмаган, 4-6 орфографик хатасы булган эшкә "3"ле куела

Пөхтә, төгәл язылмаган, 7 яки артыграк орфографик хатасы булган эшкә "2"ле куела

Язма сөйләмне бәяләү.


Башлангыч сыйныфларда изложение һәм сочинение өчен бер билге куела.


Эзлекле язылган,1 орфографик һәм 1 пунктуацион яки 1 грамматик хаталы эшкә "5"ле куела.

Эзлекле язылган,ләкин эчтәлектә ялгыш җибәрелгән,2-3 орфографик һәм пунктуацион яки 2-3 грамматик хаталы эшкә "4"ле куела.

Эзлекле язылмаган,4-6 орфографик һәм пунктуацион яки 4-6 грамматик хаталы эшкә "3"ле куела.

Эзлекле язылган һәм эчтәлеге ачылмаган 7 дән артык орфографик һәм пунктуацион яки 7 дән артык тупас грамматик хаталы эшкә "2"ле

Куела.

Йомгаклау билгесе.

Йомгаклау билгесе чирек һәм уку елы ахырында куела. Ул, беренче чиратта, укучыларның телдән сөйләм күнекмәләрен, татар телендә аралаша алу осталыгын, шулай ук язма эшләрнең нәтиҗәләрен исәпкә алып куелырга тиеш.


«Каралган» «Килешенгән» «Расланган»

МБ җитәкчесе Укыту-тәрбия эшләре №2 гомуми урта белем

____/ Д.Ш.Шәйхетдинова / буенча директор бирү мәктәбе директоры

Беркетмә № __________ урынбасары _______/Р.Р.Гобайдуллин /

«___» _________ 2014ел. ______/ Р.Р.Галеева / Боерык № ____________

«___» _________2014ел. «___» _________2014ел.


Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы

Әгерҗе шәһәре муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе

2нче номерлы гомуми урта белем бирү мәктәбе

татар теле һәм әдәбияты укытучысы

Шәйхетдинова Дилә Шамил кызының


3 НЧЕ СЫЙНЫФНЫҢ РУС ТӨРКЕМЕНӘ ТАТАР ТЕЛЕННӘН

ЭШ ПРОГРАММАСЫ.


Педагогик киңәшмә

утырышында каралган.

Беркетмә №____________

«___» __________2014 ел.


2014/2015 уку елы


если материал вам не подходит, воспользуйтесь поиском
X

Чтобы скачать данный файл, порекомендуйте его своим друзьям в любой соц. сети.

После этого кнопка ЗАГРУЗКИ станет активной!

Кнопки рекомендации:

загрузить материал